torsdag, december 27, 2007

Utbildnings- eller kulturminister?

Jag kan efter en månad konstatera att jag har världens roligaste jobb! Att vara ansvarig för utbildnings- och kulturpolitiken är verkligen mest positivt. Det handlar om utveckling och framtid!. Jag har flera gånger fått frågan om jag är utbildnings- eller kulturminister - vilken av områdena jag sätter först. Jag hoppas verkligen att inte det ena skall skymmas av det andra utan har ambitionen att fylla förväntningarna inom båda områden - eller egentligen alla fyra. Allt för ofta glöms idrotten och ungdomsfrågorna bort - de är minst lika viktiga.

Med en snabb tillbakablick har jag varit på besök till museibyrån i Ribacka, Sund och Mariehamn. Jag har varit på snabbvisit till Ålands lyceum, Sjömansskolan och Yrkesskolan. Jag har träffat personalen och direktionen för folkhögskolan och diskuterat framtidens hantverksutbildning, bevistat högskolans examensfest samt fått inblick i flera spännande projekt som är på gång. Jag har också fått ingående bakgrundsinformation till ärenden som jag snart hoppas kunna lägga kloka förslag till lösning på. Tillsammans med tjänstemännen på utbildningsavdelningen har vi lagt upp ett program för en seminariedag som tar sikte på framtidens gymnasieutbildningar. Sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad har vi fört ett steg framåt och dessutom har jag fått avnjuta Mariehamns kvartettens julkonsert.

Som ni märker ett omväxlande program. Inledningen av det nya året kommer att präglas av planering av hur handlingsprogrammet skall förverkligas. Inom kort hoppas jag att tillsammans med min kolleger kunna visa resultat av vårt regerande. Oppositionen brukar ge varje regering 100 dagar…

Jag har ambitionen att några gånger per vecka berätta om vad som är på gång - både inom politiken men också lite privat förståss. Just nu märker jag att aktiviteten bland bloggarna verkar ganska sval - vilket är sunt - alla behöver en paus då och då.

God fortsättning och Gott Nytt År!

Hälsningar Britt

tisdag, december 04, 2007

Glad stämning i vårt kloka fullmäktige

Fullmäktige har de senaste två kvällarna ägnat sig åt budgeten för 2008. Nu är den klubbad. Stämningen har varit god under hela behandlingen - vi har verkligen ett trevligt fullmäktige - hoppas det håller i sig.

Jag lade tre ändringsförslag. Jag föreslog att åtgärder skall göras för att gågatan skall bli tillgänglig för alla. Jag har förstått på mina funktionshindrade vänner att de inte kan välja var de vill handla - de får handla där de kommer in i butiken...

Jag föreslog också att staden skall göra upp en tio års plan för investeringarna och också presentera driftskonsekvenserna. Som det är nu hamnar ofta investeringarna i klump - just nu har vi enorma behov inom både skolsektorn och äldreomsorgen - hade vi tänkt i lite längre tidsperspektiv hade vi kanske kunnat undvika det.

För det tredje stödde jag målet att livsmedelsinköpen till 75% skall vara ekologiska 2012 men med tillägget att inköpen i första hand skall vara lokalproducerat ekologiska, i andra hand lokalproducerade, i tredje hand importerat ekologiskt och i fjärde hand importerade. Nu kommer alltså ÅCAs mjölk att återinföras i skolorna vilket jag tycker är viktigt för att få upp mjölkkonsumtionen bland våra unga igen.

Alla mina förslag gick igenom!!!

Dessutom är jag glad åt att fullmäktige gick in för att bygga en terrängbana för "uteritt" vid Sleipner och att Trobergshemmets byggstart tidigarelades och att staden alltid skall lägga ner fiber när elverket gräver för eldragningar. Kloka beslut

fredag, november 30, 2007

Bra att fler har ambitioner i partiet

Media gör sitt bästa för att få dramatik i centerns ordförandeval. Istället för att få ordförandefrågan att se ut som en tvekamp borde man se det positiva i att det finns valmöjligheter. Att det finns ambitioner hos flera borde ses som en tillgång och inte ett problem.

Ordförandevalet har förberetts av en valberedning . Valberedningen har kontaktat mig och frågat om jag står till förfogande till någon av presidieposterna. Jag har meddelat att jag är intresserad av vara ordförande men att det i så fall även kommer att innebära att jag kommer att vara tvungen att dra ner på ambitionerna som vicelantråd och utbildnings- och kulturansvarig. Jag har funnits med i diskussionerna till i måndags då valberedningen meddelade mig att den kommer att föreslå Veronica Thörnroos som ordförande bl. a för hennes insatser för partiet i samband med valet, Henry Lindström till första vice och mig till andra vice. Ett förslag som jag tycker är klokt och stöder.

tisdag, november 27, 2007

Utbildnings- och kulturminister. Dag 1

Forsta dagen som kultur- och utbildningsminister - eller landskapsregeringeledamot med ansvar for kultur- utbildning, idrott och ungdom om vi skall vara korrekta.
Forsta dagen tillbringgar jag i Bryssel i Regionkommitten. Just nu har jag paus mellan tva moten och passar pa och kollar mailen. Som ni marker - inga skandinaviska prickar - jag har gjort som en klok bloggare tipsade mig om. Jag har valt prickbokstaver - men jag vet inte vilken tangent jag skall trycka pa for att hitta dem. Det blir lektion 2. Vet nagon?

Forsta fragan fran pressen var vantad - om hantverksskolan.Vad blir det nu egentligen? Jag svarar att vi fran landskapets sida vill fa igang en hantverksutbildning nu. Folkis har forutsattningar att utvecklas. Utgaende fran allt klokt som sagts i fragan skall vi sedan jobba vidare och se vad som ryms inom Folkis och vad som ev. battre skulle fungera pa Kungsgarden. Det som planeras till Kungsgarden ar mer an en utbildning - ett helt hantverkscentrum. Jag hoppas pa resultat snart sa att alla hantverkssugna skall kunna fa mer bildning. Vi skall tanka ut en helhet sedan forverkligar vi stegvis.

måndag, november 19, 2007

En dag med glädje och sorg

Idag fyller Roger Nordlund 50 år. I Självstyrelsegårdens trappa upp till lagtinget vandrade en aldrig sinande ström av ivriga gratulanter från andra politiska partier, företag, organisationer, släkten och förstås en hel massa vänner. Han är oerhört älskad och populär. Det märktes inte minst idag. En glädjens dag - han förtjänar verkligen den uppskattningen som visats honom idag. Själv hade jag glädjen att uppvakta honom fyra gånger. Först sjöng vi inom lagtingsgruppen i morse, i eftermiddags uppvaktade centerns parti, landskapsregeringen och förstås kompisgänget.

Samtidigt har det varit en stillhetens och sorgens dag idag. På Självstyrelsegården flaggar vi på halvstång och började dagen med en stämningsfull minnsestund för vår mycket uppskattade medarbetare Stefan Isaksson. Även inom centerns lagtingsgrupp höll vi en tyst minut och samlade runt Stefans minne innan firandet av Roger tog vid. Stefan är en av oss i centern.

Trots att dagen varit sprängfylld av känslor glädje och sorg så blev det en riktigt fin dag. En vacker balans mellan olika stämningslägen. Värdig på allt sätt.

Mina tankar är hos Kirsi och barnen samt Stefans föräldrar.

söndag, november 18, 2007

Rgeringsprogram, budget och mycket mer

Det var länge sen... Jag har inte lämnat bloggandet men har haft oerhört stor arbetsbörda den senaste tiden. Som ni vet är Viveka Eriksson utsedd till lantråds kandidat och hon har valt att bilda regering tillsammans med mitt parti centern. Vi har nu under två veckors tid lyssnat på många organisationer och företag om hur de ser på samhällsutvecklingen och tagit till oss och funderat hur vi på bästa sätt kan tillvara ta den kunskapen. Jag har varit ledare för utbildnings- och kulturgruppen och i den har vi också hört mängder av sakkunniga för att sedan formulera ihop vårt förslag till program för området. Nu är det dags att få ihop alla delarna till en helhet.

Förutom allt detta skall den ordinarie ministersysslan med kansliavdelningen skötas. Budgetdebatten har engagerat oss alla och i slutet av veckan fick jag rycka in istället för lantrådet då alla regeringschefer för de lagstiftande regionerna träffades i Barcelona för att prata ihop oss om viktiga framtidsfrågor. Vi enades om att arbeta gemensamt för att lagstiftande regioner skall få talerätt inför EG-domstolen.

Jag hoppas jag skall få utrymme att ge ifrån mig livstecken lite oftare framöver.

Ha en skön söndagskväll!

måndag, november 05, 2007

Storstädning i regeringen

Idag har talmannen tillkännagivit sitt förslag till lantrådskandidat - Viveka Eriksson. Lagtinget har också fördelat alla uppdrag i de olika utskotten. Själv arbetar jag på i expeditionsregeringen och tar alla lediga stunder till att städa mitt arbetsrum. Du milde tid vad jag samlat på mig papper under dessa tre år! Det märks att jag inte hunnit städa på hela perioden. Så här kanjag inte ha det många dagar till. Det verkar som pappershögarna bara växer när jag tar i dem. Vad skall man spara vad kommer jag att behöva någongång? Det kan man aldrig veta. För att få ordning i kaoset borde jag ta mig mera tid. Hittills har det blivit en liten stund här och en timme där. Det känns som det aldrig blir färdigt. Just nu råder ser det så besvärligt ut här så jag far hem och tar lite middagspaus sedan viker jag kvällen till att ta tag i oredan.

söndag, november 04, 2007

Vackra politiker

Panelen i Ålands Radio diskuterade huruvida utseendet har påverkat möjligheten till politiskt inval. Diskussionen förde vidare till vad utstrålning och säkerhet ger för signaler och man frågade sig om man lär sig hur man skall förhålla sig.

Vad är skönhet? Jag hoppas vi värderar den inre i så fall och vad man verkligen åstadkommer.

Diskussionen fick mig att tänka på när jag i somras åkte med flygbussen i Bryssel. I ett område såg jag enorma affischer med närbilder på vackra retuscherade ansikten - både äldre och yngre. Jag trodde det handlade om reklam för hudkräm men när jag kom närmare såg jag att det faktiskt var valreklam det handlade om. Inte ett budskap bara super närbilder.

Det vore spännande att se hur den invalda församlingen ser ut - idel filmstjärnor?? Månntro det finns ett samband med att det i Belgien fortfarande inte finns någon regering?

lördag, november 03, 2007

Totalt snusförbud

I går förde vi från landskapsregeringen ett lagförslag till lagtinget som inför ett totalförbud för snusförsäljning. Dessutom skickade vi ett brev till kommissionen med information om vår nya lagstiftning med hopp om att förhindra en rättsprocess.

Det som irriterar mest är att kommissionen tror att beslutet om snusförbud har inverkan på folkhälsan. Vilket det inte kommer att ha. Snuset säljs och brukas fortsättningsvis men på fartyg med svensk flagg. Det som är förlusten för det åländska samhället är att rederierna hotar att flagga ut sina fartyg vilket leder till sämre villkor för våra sjömän.


Att Finland i processens första skede medgav att kommissionen hade rätt och att Åland borde införa totalförbud förbättrar knappast våra chanser att klara oss i domstol. I och för sig så betyder det också att det inte på något sätt är självklart att Åland skulle stå för eventuella böter - vi har ju inte fått försvara oss.

Summa summarum kände vi oss pressade av hotet om de stora beloppen och därmed mer eller mindre tvungna att agera. Ett av de jobbigare och frustrerande beslut vi fattat.

Totalt snusförbud

I går förde vi från landskapsregeringen ett lagförslag till lagtinget som inför ett totalförbud för snusförsäljning. Dessutom skickade vi ett brev till kommissionen med information om vår nya lagstiftning med hopp om att förhindra en rättsprocess.

Det som irriterar mest är att kommissionen tror att beslutet om snusförbud har inverkan på folkhälsan. Vilket det inte kommer att ha. Snuset säljs och brukas fortsättningsvis men på fartyg med svensk flagg. Det som är förlusten för det åländska samhället är att rederierna hotar att flagga ut sina fartyg vilket leder till sämre villkor för våra sjömän.


Att Finland i processens första skede medgav att kommissionen hade rätt och att Åland borde införa totalförbud förbättrar knappast våra chanser att klara oss i domstol. I och för sig så betyder det också att det inte på något sätt är självklart att Åland skulle stå för eventuella böter - vi har ju inte fått försvara oss.
Summa summarum kände vi oss pressade av hotet om de stora beloppen och därmed mer eller mindre tvungna att agera. Ett av de jobbigare och oerhörda beslut vi fattat.

fredag, november 02, 2007

Höjda barnbidrag

Igår föll klubban med förslag om höjt barnbidrag. Störst blir höjningarna för dem som har flera barn. Går det som vi i regeringen föreslår skall man för det första barnet få 110 € varje månad efter den första mars nästa år. För andra barnet får familjen 143€, det tredje 185€ det fjärde 214€ och det femte och efter det följande 259€.

För det första barnet var höjningen blygsamma 4,55 medan höjningen för det fjärde är 23,44 per månad.

Ensamförsörjar tillägget höjs också från 37 till 50€ per månad.

Hoppas det här skall medverka till målsättningen dvs att ge grundtrygghet för alla barn oavsett familjers inkomster.

torsdag, november 01, 2007

Orimliga snusböter

Kommissionen har bestämt sig för att föra ärendet om snusförsäljning till domstol. Kommissionären hävdar i ett pressmeddelande att det är viktigt för folkhälsan! Det han missat är att det i det här fallet inte handlar om folkhälsa utan om ojämlik konkurrens och att det finns risk att följden blir utflaggning.

Snuset kommer knappast att försvinna - risken är däremot att folk mister sina arbetsplatser - eller får sämre villkor under annan flagg. Kommissionen har också fastställt att den yrkar på böter retroaktivt på omkring 2 miljoner euro och efter att eventuell dom fallit 20.000 euro per dag tills dess att lagstiftningen är åtgärdad.

Jag anser att de här beloppen är orimliga. Skulle man applicera dessa belopp (om den anses baseradpå Ålands befolkning) på Spanien skulle det handla om 3,4 miljarder i retroaktiva böter och dagsbot på 33 miljoner om dagen. På Frankrike skulle det röra sig om nästan 5 miljarder i retroaktiva böter och 48 miljoner om dagen. Eller överfört på Sverige 680 miljoner i retroaktiva böter och nästan 7 miljoner euro per dag efter fällande dom. Visst låter det orimligt.

Det finns säkert argument som talar för att man inte kan räkna så här - men det visar i varje fall på hur orimliga summorna är i förhållande till vår befolkning och budget.

Beloppens storlek - även om de kanske kan lyckas justeras ner i en domstolprocess och även om jag vill få ärendet prövat och hoppas på möjligheten att kunna vinna och även om jag anser att det är Finland som i detta fall skall stå för böterna eftersom vi inte fått försvara oss så överväger jag att föreslå att vi vänder oss till kommissionen och efterhör om ett totalförbud kunde få dem att unvika att föra frågan till domstol.

Jag känner mig pressad av de stora beloppen!

tisdag, oktober 30, 2007

Allas lika värde - alltid

Jag kom inte in på hemsidan igår. Undrar om jag borde rensa datorn? I dag går det bra - från en annan dator. Jag fick en fråga av Isabella hur jag ser på homosexuellas rätt att adoptera barn. Skulle jag fått frågan för tio år sedan hade jag varit tveksam eftersom jag var rädd att fördomarna mot homosexuella skulle gå ut över barnet. Idag hävdar jag allas lika värde alltid. Det betyder att kärleken har samma värde oavsett mellan vilka den är.

söndag, oktober 28, 2007

Vindkraft

I går var jag med på invignigen av de sex möllorna i Båtskärsarkipelagen. Jag höll ett tal där jag både gratulerade Leovind till att projketet lyckats trots att de haft som motvind och där jag också lyfte fram vilka möjligheter det finns med vindkraften i framtiden.

När det stormar ute får man tänka att det faktiskt ger ren el - ju kallare desto energirikare!

Fantastiskt att en fjärdedel av vår el nu produceras med vind! Om infrastrukturen utvecklas och den politiska viljan till likströmsförbindelse till Finland finns som kan en dag bli vindelexportörer på Åland. Vinden har alltid varit viktig på Åland. Sjöfarten gjorde oss en gång världsberömda kanske vindkraften blir nästa...

torsdag, oktober 25, 2007

Quinnus Löpus

På torsdagskvällar samlas ett gäng kvinnor och springer en 8-10 km:s runda i den takt som känns skön. Så även denna torsdag. Det är roligt att springa flera tillsammans och skönt att ibland hinna börja kvällen med en runda och riktigt svettas ut arbetsdagen och fylla sig till bredden med massor av syre. Lite lyrisk blir man. Inga krav, man kommer om man hinner, ingen prestige man springer om man orkar. Bara roligt. Nästa torsdag är det samling 18.10 vid nabbenparkeringen mitt emot Örtvägen. Välkomna med!

onsdag, oktober 24, 2007

Vill du vara med i vårat gäng?


Nu är kontrollräkningarna klara och det är dags att börja fundera på fördelningen av olika uppdrag. När det gäller stadspolitiken så drar förhandlingarna snart igång där vi skall komma överens om hur förtroendeuppdragen skall fördelas mellan partierna. Hoppas det går lika bra som för fyra år sedan - det var så konstruktivt.

Jag har just uppmanat alla våra kandidater och medlemmar att komma in med önskemål på vad de vill engagera sig i så att jag vet vad jag skall förhandla mig till. Vilka nämnder, styrelser eller andra uppdrag de är intresserade av. Alla som har kandiderat går självklart först vid fördelningen, men det brukar räcka till fler.

Om du som läser det här tycker det vore roligt att sköta ett uppdrag och vara med i vårt gäng. Hör av dig.

Det är nu arbetet börjar inför valet 2011. Nu hugger vi i!

måndag, oktober 22, 2007

Det gick över förväntan - Tack!

I går den här tiden tänkte jag ” varför har inte jag ett vanligt arbete som andra människor – varför utsätter jag mig för det här”.

Valet gick över förväntan för min del. Partiet växte med ett mandat trots att vi haft regeringsansvaret. Jag är överväldigad och fylld med ödmjuk tacksamhet för alla som valt att lägga sin röst på mig. Jag skall förvalta förtroendet väl och hoppas att ingen blir besviken.

Vilken som blir min uppgift vet jag inte idag. Jag vet bara att det blir politik i minst fyra år till.

Liberalerna som är största partiet har initiativet att sondera vilka regeringsalternativ som föreligger och inleda förhandlingar.

Snart vet vi!

Tack alla bloggare som kandiderat - det har varit en rolig kampanj. Tack alla läsare som tittat in till bloggen och ibland kommenterat. Hoppas ni fortsätter att följa mig.

söndag, oktober 21, 2007

Rösta i god tid före 20.00

Jag var och röstade på väg in på jobb. Det var lugnt i vallokalen men funtionärerna sade att det varit ovanligt stor aktivitet.Ni som inte gått ännu...Se till att gå i tid. De låser dörrarna kl. 20.00. För fyra år sedan hade de varit tvungna att stoppa folk som kom för sent och blev sist i kön...

Lycka till!

Kandidater - i morgon justeras budgeten för 2008

Jag sitter på jobbet på självaste valsöndagen. I morgon bitti 8.30 skall vi justera regeringens förslag till budget för 2008. Nu är jag är färdigt förberedd. Det kommer att kännas konstigt i morgon när vi sju i regeringen samlas. Några av oss är kanske i glädjeyra och andra djupt besvikna - life must go on...

På fredag blir den offentlig och då blir det presskonferens.
Vi har satt ihop en budget vi tror att är bra för Åland - men det skall bli spännande att få se vilka som skall få besluta hur budgeten skall se ut. Det är trettio av de 245 hugade kandidaterna. Budgetluntan blir väl den första stora utmaningen. Det blir rivstart för alla 30 som kommer över "strecket" i kväll.

De fyra åren passerar revy

Jag har sovit gott i natt. I går kväll när jag lade huvudet på kudden konstaterade jag för mig själv att nu kan jag inte göra mer. Jag är nöjd med vad jag presterat och nu är det upp till väljarna om de vill att jag skall fortsätta eller inte.

Jag brukar ta en joggingrunda varje helg. I dag blev den hela 15 km. Det var skönt att ta ut sig och man blir så lugn av att springa. Jag fokuserade på de senaste 3-4 åren. Vad jag har gjort, vilka människor och öden jag träffat och fått del av. Utmaningar som ibland känts omöjliga inledningsvis och invigningar som bara varit roliga och hedrande att få del av. I höstkylan stannade mina tankar en stund vid den juliförmiddag då Finland och Sverige (Finlands EU minister Astrid Thors och Sveriges vice statsminister Maud Olofsson) möttes hemma på min veranda. Värmen - både den som vädret stod för och gemenskapen - dröjer sig kvar...

Kan konstatera att Ålandstidningens blogg är effektiv. Jag har bloggat på blogspot.com sedan juli 2006 och har runt 580 besök. På Ålandstidningen har jag varit sedan sommaren 2007 och 6000 strecket är passerat.

Här är min älskade Kökarlampa


Tack vare instruktioner från er bloggarkompisar så lyckades jag till slut få in lampan på bloggen. Så här ser den ut. Vad tycks...? (Se min blogg "En del av mitt älskade Kökar" så förstår du vad jag mernar.

Trivs som fisken - vill gärna fortsätta

Jag har trivts som fisken i vattnet med mitt politiska uppdrag. Jag känner att jag har mycket kvar att ge. Jag tror på samarbete och hoppas att det kommande lagtinget skall kunna jobba som ett lag för Ålands bästa.

Som lagtingspolitiker blir man politisk allätare. Jag har satt mig in i frågor som rört allt från trafik och teknik till sociala frågor. Det är svårt att sia om vilka frågor som kommer att bli aktuella under den kommande mandatperioden.Den senaste perioden har jag varit minsiter i tre år i regeringen med ansvar för kansliavdelningen. Det har passat mig utmärkt många handa frågor inom olika spännande områden.

Vad nästa mandatperiod har att erbjuda återstår att se.

Därför är det också svårt att avge några yviga löften i olika sakfrågor. Ekonomin kommer med all säkerhet att ha en central roll i alla politiska diskussioner.

Jag har här på bloggen försök ge en bild av hur jag tänker och vad jag gjort. För att du som väljare skall veta vilken typ av människa jag är och därmed kunna kvalitetssäkra ditt val.Jag kandiderar också till stadsfullmäktige. Vår lista har i år dubbelt fler kandidater än förra perioden. Vårt allåländska tänkande och vår position i mitten har ofta givit oss en avgörande roll i frågor där de båda blocken inte kunnat enas. Nu hoppas vi på fördubbling i fullmäktige och en egen plats i stadsstyrelsen.

Att rädda miljön kräver mod och kraft

Miljön är vårt gemensamma ansvar. Varje liten insats är viktig. Som politiker måste miljötänkandet genomsyra varje beslut.

Våra bilar tillsammans med färjor, flyg och fritidsbåtar är några av orsakerna till varför vår miljö ser ut som den gör och varför vårt klimat verkar förändras.

Jag tror inte på att vi kan klara oss utan biltrafik och inte färjor eller flyg heller. Dagens moderna människa vill nog också se mer och mer av världen. Däremot ser jag fram emot att utvecklingen med alternativa bränslen skall gå framåt.

Vatten är livet. Utan rent vatten - inget liv. Jag undrar om våra barnbarn kommer att tro att det är sant att man en gång faktiskt bedrivit industrinäring direkt i havet. Att det är tillåtet idag är inte fiskodlarnas fel. De följer de regler som politikerna formulerat.

Vår landskapsregering har formulerat ett progressivt miljöhandlingsprogram. Jag hoppas att arbetet i samma anda får fortsätta.

Jag vill ha samarbete kommuner emellan för att få så effektiva reningsverk som möjligt.

Jag håller med alla som sagt och skrivit att det gäller att välja politiker som kommer att ha mod och kraft att göra något åt miljöförstöringen. Det är livsviktigt! I dag finns det i alla partier personer som värnar om och verkligen vill prioritera miljön, innan det är för sent. Det här är en fråga som borde ena över partigränserna. Det är idag vi skapar morgondagens historia.

lördag, oktober 20, 2007

Det är stressigt i skolan idag.

Visioner och helhetsgrepp behövs inom utbildningen.

Många lärare och även dagispersonal beklagar sig idag över att många barn saknar regler och känsla för var gränsen går. Här har vi föräldrar ett stort ansvar. Tar vi vårt ansvar hemma kommer situationen i skolorna och på dagis att förändras till det bättre.

Många upplever att skolmiljön är stressig idag. Det är dags att gå igenom grundskolans läroplan med målsättningen att skära bort områden från skolan så att man får mer tid för undervisning.

Livskunskap, dvs att lära sig argumentera, diskutera etiska frågor, jobba med sina attityder och normer skulle jag däremot vilja införa i alla skolor, som ett eget läroämne.

I läroplanen skulle jag vilja i högre grad föra fram vikten av att använda sig av olika inlärningsstilar.

Att vi är olika betyder också att vi har olika fallenhet för olika läroämnen. Ofta lägger skolan större vikt vid ämnen där elever har svaga vitsord än på de ämnen eleven är stark på. Läroplanen borde ge tillåtelse att satsa mer på de starka sidorna Varför kan vi inte få vara olika? Det är normalt att vara unik. Skillnaderna är inte bara normala – de är positiva!

Inom gymnasialstadieutbildningen är det viktigt att gå igenom vilka utbildningslinjer som inte lockar förstahandssökande. Vi behöver också ha helhetssyn och utbilda i första hand de yrkesgrupper som Åland har brist på.
Högskolan på Åland måste genomgå ständig utveckling för att kunna stå sig i konkurrensen. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att smalna av den och koncentrera den för att klara av att hålla en god nivå.

Ledarskapet - nyckel för god personalpolitik

Ett stort att det skall gå att kombinera arbetsliv och privatliv behöver vi ha jämvikt och mångfald på våra arbetsplatser.
samhällsproblem är ohälsan. Livets svåraste uppgift verkar vara att leva. En stor del av vår tid ägnar vi åt vårt arbete. Arbetet borde vara en naturlig del av livet. För
Hur arbetet fungerar, i vilken mån man kan utvecklas, påverka sitt arbete och sina arbetstider och se helheten av sitt arbete beror på hur ledarskapet fungerar. All förändring som sker borde ha utgångspunkt i vad som fungerar och inte fungerar. I förändringarnas tid blir ledarna ännu viktigare.

Sjukfrånvaron är hög på Åland. Många är utbrända och många är stressade.

Man säger ofta att personalen är den viktigaste resursen men det syns ofta i ord men mindre i handling. Åland har inte lagstiftningsrätt inom området, men egentligen så har vi en lag som vill oss väl. Det som fattas är implementeringen dvs att verkligen tillämpa den gällande lagstiftningen. Att verkligen föra en reell personalpolitik som har sin utgångspunkt i verkligheten och som är förankrad i den högsta politiska ledningen är en förutsättning. Vi har fått en bra början på detta arbete - men en hel del återstår.

Under mina år som personalsekreterare såg jag vikten av fungerande kommunikation och goda relationer på arbetsplatserna.
Om jag blir omvald vill jag utveckla personalpolitiken inom landskapet. Ålands landskapsregering skall vara en förebild för andra arbetsplatser.

I morgon vet vi!

Sista kampanjdagen idag. Stämningen var glad på Torggatan. Många lyckönskade vi varandra. Där mitt i alla spännande diskussioner, intressanta kulturfrågor, krävande miljöfrågor och hoppfulla tillmälen, hembakta bullar och syrliga äpplen så var oron i magen borta för korta stunder.

Det pirrar ordentligt nu. Eller kanske mer krampar. Jag tror det blir min mest spännande valdag i morgon. Första gången jag ställde upp blev jag ersättare i fullmäktige, andra gången ordinarie i fullmäktie och ersättare i lagtinget, tredje gången egen plats i båda och dessutom efter ett år regeringsledamot.

Förut har jag bara kunnat vinna. Nu känner jag förväntningarna (främst mina egna) att det måste gå bra - annars är det ett lågt betyg för det arbete jag gjort. Typiskt kvinnligt tänkande säger endel. Må vara . Det är så jag tänker.

Om ett dygn vet vi!

Jag har i varje fall gjort mitt bästa och hunnit med och fått igenom vad jag planerat. Det har varit mycket arbete men intresant och roligt. Även i dag har en hel del tid gått åt till kontakter till Helsingfors angående snusärendet. I morgon väntar förberedelser för måndagens presskonferens om budgeten för 2008.

fredag, oktober 19, 2007

Är datorer och TV-tittande skadligt?

Två av barnen och maken "softar" framför TV:n det tredje barnet sitter vid datorn. Det gör jag också just nu.

Hur skadligt är det där TV-tittandet, TV-spelandet, datorchattandet... för barnen? Förstås beror det väl på innehållet eller TV-programmet.

Dataanvändning anses bra för öga-hand koordination och på köpet lär sig barn ofta språk.

Jag blev förvånad häromsistens när jag läste om en förälder som var orolig om hennes barn skulle missa något eftersom den ägnade ganska lite tid till dessa medier.

Den allmänna uppfattningen är väl att för mycket sittande vid skärmarna leder till att man inte rör på sig och därför blir degig och slö.

I en artikel i Vi föräldrar slår man fast att barn stimuleras mer av att röra på sig - så föräldern behöver inte vara orolig. I samma artikel konstaterar man också att barn blir mera kreativa och finner mer innovativa lösningar och förhållningssätt till sitt datoranvändande om de börjar i lite äldre ålder.

Gissa vilket rådet är: Lagom är bäst. Våga sätta gränser. Vi har nog hört dem förut men ack så klokt och nödvändigt (och definitivt inte den lättaste vägen att gå)

torsdag, oktober 18, 2007

En bit av mitt älskade Kökar!

Jag bodde på Kökar i början på 80-talet. En underbar tid då jag fick uppleva mycket nytt. Jag var på vårfågeljakt, deltog i älgjakten, pilkade torsk, var på skoterutflykter, fiskade kräftor och mycket mer. Kökarsborna hjälptes åt att få mig att trivas - och de lyckades verkligen.

Vid ett besök i kyrkan fick jag se en lampa som jag genast blev förtjust i. Jag fick berättat att mannen som tillverkar den här typen av lampor var död. Jag har sedan dess träffat på hans lampor några gånger. En färggrann, svarvad krona med fyra lampor.

För att antal veckor sedan gick jag runt och samlade in namn för att få Askuddsvägen till 30-gata. I ett av hemmen jag besökte fanns en "kökarslampa". Vi pratade länge om kökar och jag berättade om min vistelse där. Jag berömde också hennes lampa. Hon konstaterade att hon hade en till som hängde i hennes förråd utan att vara till någon nytta.

Jag fick köpa den. Nu pryder den vår veranda och jag har fått en del av Kökar in i mitt hem!

Jag skulle så gärna vilja visa er den men lyckas inte få in bilden!

Mera verkstad än snack!

Om ett och ett halvt år slår dörrarna upp till Alandica kultur & kongress. Det var inte många som vågade tro på att satsningen skulle gå att få igenom Ålands lagting. Trägen vinner.
Alandica kommer att bli en motor och ge ny livsgnista till vårt landbaserade näringsliv. Samtidigt har vi fått en nationalscen till Åland och våra kulturföreningar har fått en arena att utöva sin verksamhet på.
Nu finns förutsättningarna - nu gäller det för driftsbolaget att vässa marknadsföringen och kulturföreningarna att ligga i och fylla scenen med god kultur.

I dag har vi haft sista planeringsmötet innan tävlingen för den konstnärliga utsmyckningen slår igång.

För ett par veckor sedan var det taklagsöl för museimagasinet i Kastelholm. Äntligen får vårt kulturarv en dräglig plats att bevaras i och framförallt så frigörs en stor lokal i absoluta Godby centrum som kan användas för kommersiella ändamål istället för att lagra föremål.

Studentbostäder har det länge varit brist på. Nu har just de ytterligare 36 bostäder färdigsställts med landskapet som lånegivare. Under min tid har 72 studentbostäder förverkligats.

Tre satsningar som varit planerade och efterfrågade i långa tider. Nu har det varit mer verkstad än snack!

Varför har vi rosa och blå band på BB?

Jag var på jämställdhetsministermöte i måndags i Helsingfors. Vi diskuterade kön och makt - hur man kan öka kvinnors representation i styrelser. Vidare lade vi ner mycket energi på hur vi kunde öka pappors intresse för föräldraledigheten samt förbättra kvinnors situation i arbetslivet. Förhoppningsvis får ni läsa om det i tidningarna i morgon.

Vid lunchen diskuterade jag men mina kolleger om allehanda ting. Vi kom över på barnafödande. Jag berättade att våra bebisar får rosa respektive blått band med nummerbrickan på BB. Stefan Wallin konstaterade att på finska sjukhus får man rosa eller ljusblå mössa. Danska, isländska, svenska och norska kollegorna var stumma och brast sedan ut i skratt - varför i all världen har de det?

Undersökningar har visat att vi omedvetet behandlar bebisar olika beroende om de är flickor eller pojkar. En annan undersökning visade att personalen på BB hade svårt att förhålla sig till barnen om de inte kände till deras kön.

Borde man inte kunna vänja sig av med det. Kan inte våra barn få behandlas lika första veckan i varje fall? Borde vi inte våga börja med vita band som våra nordiska kollegor?

onsdag, oktober 17, 2007

B7 öppnar dörrar!

Jag var ordförande för B7 2006. B7 är en förkortning för Baltic seven dvs de sju största öarna i Östersjön. Vi har från åländsk sida varit skeptiska till arbetet som utförts i samarbetet det senaste åren – eller vi har helt enkelt tyckt att det funnits för lite strategi och struktur.

Under mitt ordförandeskap har vi utvärderat verksamheten och formulerat en strategi för arbetet. B7 har blivit en mer politiskt styrd lobbygrupp som arbetar för gemensamma intressen bl.a genom att påverka olika instanser inom EU. Vi har märkt en klar fördel att få dörrar att öppna sig och komma fram och bli hörd när man kan tala som representant för fem olika länder (Sverige, Finland, Estland, Danmark och Tyskland). Vi har varit i diskussioner med kommissionärer, parlamentsledamöter och olika experter i Bryssel.

Vi har också under mitt ordförandeskap fått i gång ett gemensamt energiprojekt som fått EU-finansiering och som nu jobbar för fullt. Målet är att få fram fakta uppgifter om bl.a vår energikonsumtion. Fakta som tas fram skall blir jämförbara mellan alla de olika öarna och blir en god grund för hur man kan effektivera sitt energianvändare och också ge grund för olika energiprojekt.

B7 arrangerar också olika kulturella evenemang. Bland andra B7 games som är en lightversion av Öspelen.

Senaste nytt är att vi planerar en gemensam utställning i Bryssel under Open Days i oktober nästa år.

tisdag, oktober 16, 2007

EU krävande med otacksamt

Ansvaret för EU inom regeringen är det område som kanske tagit största delen av min tid de senaste tre åren. Ett intressant och krävande men också mycket otacksamt område.

Jag har kämpat för att Åland skall synas på EU kartan. Jag har också visat att det är framgångsrikt att använda kontakter och kommunicera. Inom EU är det egentligen ingen enskild som bestämmer men alla har möjlighet att påverka (utom vi!!!- åtminstone formellt). Det finns formella och informella vägar att ta sig fram. Vi har den här perioden jobbat för att få formella vägar och flitigt använt de informella.

Många skäller på EU. För oss är faktiskt inte det största problemet EU och kommissionen Ett stort problem för oss är att det blivit allmänt att använda EU för att tjäna egna syften. Får kommissionen en anmälan - måste den agera.

Vårfågeljakt, snus och alförrädare. I flera fall har vi trots allt genom god argumentation lyckats få förståelse för vår ståndpunkt och åtminstone när det gäller vårfågeljakten har vi fått dörren att gå upp på glänt. Det otacksammaste är att det är gamla ärenden och själv önskar jag att kontakterna skulle tagits mycket tidigare.

Förutom ett ökat informellt inflytande inom EU har det också knutits täta kontakter till Finland. Goda relationer ger framgång. Vi har varit med och skrivit regeringsprogram, övertygat Finland att använda vår argumentation i för oss viktiga frågor osv. Argumenterar man med kunskap och engagemang får man motparten att lyssna.

Vi måste tänka större - allåländskt

Kommunerna behöver inte slås ihop för att överleva. Det är vi politiker som måste lyfta blicken, tänka större och ha ett i vidare perspektiv när vi fattar beslut. Vi måste samverka i högre grad och kommunicera med varandra. Tänka allåländskt.

Landskapsandelsreformen som nyligen godkänts av lagtinget har som mål att öka utrymmet för att utveckla den kommunala servicen. En utveckling som kommer att ställa större krav på kommunpolitikerna. Den kan leda till nya former av både samarbete och samgående.

FS och sossarna vill att kommunerna skall sammanslås. Man talar bl. a. om effektiviseringar, inbesparingar och höjd kompetens.

Är det kommunsammanslagningar som är verktyget för att uppnå det? Jag befarar att det kan leda till att stor energi måste läggas på att försvara sin del av Åland istället för att ha närdemokrati som garant för att alla delar av Åland fungerar till gagn för helheten. Åland behöver en stark stad och en levande landsbygd och skärgård.

Frivilliga brandkåren behövs!

Det har varit roligt att vara "brandkårsminister". Inte minst har det varit stimulerande att få ta del av den imponerande verksamhet som bedrivs på frivillig basis. Tänk att ha som fritidsintresse att i första hand göra livet tryggt för oss andra och lära sig hur man räddar andra i nöd - heroisk. Glädjande är det också att konstatera att intresset bland flickorna inom juniorverksamheten är stort.

Under min period i regeringen har jag lagt fram ett lagstiftningspaket som sammanför de åländska branddistrikten administrativt till ett distrikt. Många ålänningar är frustrerade över att lagar tolkats olika i olika distrikt. Dessutom ger ett samgående fördjupad kompetens. Alla tre brandchefer måste inte behärska allt på djupet, man kan fördela upp specialområden och samarbeta.

Den bärande tanken i lagstiftningen är att huvudansvaret för din säkerhet skall du ha själv. Vi skall själv vänja oss vid att tänka förebyggande och skydda oss från att olyckor skall hända. Det är upp till oss själva att se till att skorstenen är sotad, att vi har brandvarnare osv.

Flera av våra frivilliga brandkårer har fått nya bilar och annan utrustning. Det är oerhört viktigt att den här verksamheten kan fortsätta. Vi klarar oss inte utan den. Alarmcentralens utveckling har varit aktuell under större delen av perioden. Jag anser att den idag är underbemannad. Organisationen blir för sårbar när det är bara en på jobb åt gången. Därför jobbar vi nu på en lösning där alarmcentralen kunde göras till en nödcentral och fungera i samarbete med polisen. Spännande att se hur utvecklingen blir.

Och världen skälvde

Alla politiker borde läsa Ayn Rands "Och världen skälvde" för att få sig en tankeställare om hur betydelsefullt företagandet är för ett samhällets välstånd.


Boken är en spännande politisk/filosofisk thriller som handlar om mannen som sa att han skulle stanna världens motor - och gjorde det. Den är från sent femtiotal men känns både aktuell och inspirerande att läsa idag. Varvat med filosofiska djupa tankar finns spännande intriger och passionerad kärlek.

Huvudpersonen är en kvinna som kämpar för att rädda sitt järnvägsimperium. En mänsklig kvinna som med kreativt ledarskap och sin vägran att acceptera stagnation och hopplöshet konfronterar den roffarmentalitet som får samhällen att gå under och hon visar på att arbete, företagande och kunskapsutveckling är det som för välstånd med sig.

Huvudbudskapet i boken som jag tolkar det är vikten av att låta människan leva i frihet och njuta av frukten av sitt arbete och boken tar kål på misstänkliggörandet av dem som ärligt förtjänar sina pengar.

Går den att applicera på Åland idag? Absolut till de delar den visar att regleringar och undanflykter och förtryck får oss att tappa kreativiteten och gör oss passiva. Den stärker oss som är övertygade om att ingenting är omöjligt. Klokt konstaterar den också att man måste bevisa att fri ekonomi är av värde för oss alla och att den omfattar social hänsyn annars kommer folket aldrig att acceptera det.

Problemet är hur skall man få en fri ekonomi att fungera fullt ut på vårt insulära Åland? En fri ekonomi kan inte bestå utan konkurrens. Utmaningen är få ökad konkurrens inom samhället för att kunna stå sig i konkurrensen om attraktion med samhällen runt om oss. Därför blir verkligheten hos oss i vissa fall beroende av att samhället griper in.

I en undersökning av Library of Congress har boken blivit framröstad till den bok som näst efter Bibeln påverkat människor mest - läs den!

måndag, oktober 15, 2007

Jämställdhet ger win-win

Jämställdheten är vår viktigaste demokratifråga. I ett jämställtsamhälle mår alla bra och är trygga. Jag har under min tid som jämställdhetsansvarig uppgraderat jämställdheten på landskapsregeringen genom att inrätta en särskild enhet för jämställdhetsfrågor och också utsett en chef för den -det är en viktig symbolfråga precis som jämställdheten numera har en egen rubrik i allmänna motiveringen i budgeten. Det var symbolfrågorna.
Konkret har jag sett till att det nu finns en proffessionell kvinnojour att ringa till från Åland. I kampen att få bukt med mäns våld mot kvinnor har mansgrupper dragit i gång och det har fungerat över förväntan. I tre års tid har jag varit ordförande för operation kvinnofrid som på olika sätt lyft frågan om mäns våld mot kvinnor på olika plan och fört diskussioner med olika myndigheter. Nästa steg blir att starta upp grupper för utsatta kvinnor och åtgärder för att ta hand om barnen som lever i familjer med våld.

Jag har haft en stark fokus på kunskap. Utan genuskunskap blir det ingen utveckling på jämställdhetsområdet. Socialarbetare, skolpersonal, läkare, sjukvårdspersonal och poliser har fått utbildning om mäns våld mot kvinnor. Barnomsorgspersonalen har fått en extra satsning på utbildning i jämställdhet - det är det man måste börja. Nästa är skolpersonalen - ett jätteprojekt har precis dragit igång. Vi har också arrangerat en utbildning vi kallat "Normal" och dragit igång pojkgrupper - med målet bland annat att få pojkar att våga öppnas sig och prata mera.
Vi har också genomfört ett "Flickaprojket" för att stärka flickors självkänsla. Hälsovårdarna har fått utbildning om flickor och sexualitet.
Vi har också arrangerat flera nordiska konferenser om jämställdhet på Åland under min period. Temana har varit bl.a kön och våld samt om jämställdhet och familjeliv.

I kampen för lika lön har jag fört diskussioner med arbetsmarknadens parter och beställt en utredning av ÅSUB för att få mer kunskap i hur löneskillnaderna kunde utjämnas. I veckan kommer jag att tillsätta en likalönkommission som skall hålla fokus på likalönproblematiken och presentera sitt förslag till lösning på frågan. Jag anser att vi måste lägga undan en pott pengar varje år för att inom låt säga en femårsperiod ha en summa som förhoppningsvis skall råda bot på åtminstone en del av orättvisorna.

Kvinnornas andel i privata bolags styrelser är en aktuell fråga på nordisk nivå. Åland har inte behörighet över aktiemarknadslagstiftningen. Däremot kommer Åland, på mitt initiativ, att vara med i en nordisk undersökning över hur det står till med jämställdheten i våra styrelsen. Förhoppningsvis skall det stimulera till en uppryckning - betydligt trevligare sätt än kvotering.
Jämställdhet lönar sig! En pinfärsk undersökning visar att företag med kvinnlig VD eller med majoritet kvinnor i styrelser är 10 % lönsammare! Det här språket måste väl ändå näringlivet förstå. Dessutom har det visat sig att företag med könsmässig blandning är mer innovativa och framgångsrika än andra. Vetenskapligt, statisktiskt välunderbyggda studier visar att innovatioerna ökar med upp till 100%

Ta vara på hela kompetensen!

Under min tid vid rodret har vi också äntligen fått en jämställdhetsplan inom förvaltningen och vi har ändrat jämställdhetslagen så att vi nu också har en JÄMO-funktion på Åland. Under många år har ålänningarna som är anställda inom offentlig sektor inte haft någon att vända sig till när man känt sig diskriminerad - nu är det åtgärdat!
Du läste rätt den är enbart för den offentliga sektorn - den privata sektorn hör till rikets behörighet. Vi för dock diskussioner med riket om vi på Åland inte borde sköta åtminstone informationsverksamheten för den privata sektorn på Åland - på sikt hoppas vi kunna ta över behörigheten för hela jämställdhetspolitiken - men vi börjar i små steg med en överenskommelseförordning.

söndag, oktober 14, 2007

Din röst kan vara den avgörande!

Valdeltagandet brukar vara lågt på Åland. Vårt välmående samhälle är kanske en orsak till detta. Men det finns många utmaningar att möta och angelägna områden att utveckla. Det som är bra kan alltid bli bättre! Samhället behöver engagerade, arbetsivriga och kunniga politiker. Låt oss höja valdeltagandet denna gång.

I år får fler än någonsin rösta på Åland. Vi har utvidgad den kommunala rösträtten så att det räcker om du bott på Åland ett år för att få rösta eller själv kandidera i valet. Det nya landskapsandelssystemet gör att det finns större ekonomiskt utrymme att utveckla verksamheterna i just din kommun. Demokratifrågorna är viktiga. Vi har en unik närdemokrati på Åland och för att ta dig ännu närmare politikerna så planerar vi att öppna upp lagtinget mer mot allmänheten genom att göra det mer inbjudande och intressant att besöka parlamentet. Vi planerar också att göra en demokratiutredning bland både unga och vuxna på Åland för att fördjupa oss i hur man ser på demokratifrågorna och för att få kunskap till att kunna fatta de rätta besluten för att öka delaktigheten ytterligare. På rikshåll har en stor undersökning gjort bland allmänheten - den visar bland annat att förtroendet för politiker är större på Åland än i riket. Det är glädjande för oss att höra.
Nu har du din chans att dra ditt strå till stacken för samhällsutvecklingen. Poströsta eller gå till valurnorna på söndag. Ta vara på din demokratiska rättighet. Det kanske är just din röst som blir den avgörande.

Datorfri dag igår

Jag hade datorfri dag igår. Med jämna mellanrum sätter jag in sådana. Det är nyttigt att ta sig en paus då och då. Timmarna rinner så lätt i väg när man slår i gång datorn. Läser lite nyheter, bloggar lite, svara på e-post plötsligt har tiden bara flugit iväg.

I går var det kanonloppet som gällde. Jag nådde mitt mål dvs att orka spriga hela loppet. Tiden har jag inte riktigt koll på men klockan borde stannat på dryga två timmar. Vi hade fantastiskt väder. Det var faktiskt härligt.

Opinionssiffrorna visar pekar åt rätt håll. Känns bra.

I morgon väntar jämställdhetsministermöte i Helsingfors. Många angelägna frågor på agendan. Rapporterar på tisdag.

fredag, oktober 12, 2007

En gemensam röst för Östersjön

Det var idel lovord för initiativet att bilda en intergrupp för Östersjön inom Regionkommittén. I onsdags träffades medlemmar från regionerna runt Östersjön för att förbereda konstitueringen av gruppen.
Initiativet att starta nätverket väcktes i somras då EU-ministern för tyska Schleswig-Holstein Uwe Döringvar på ålandsbesök.

Eftersom jag var en av initiativtagarna fick jag hålla inledningsanförande. Jag lyfte fram det gemensamma intresset regionerna runt Östersjön har och att man lättare kan uppnå målen och man arbetar tillsammans.

Jag föreslog också att alla skall ha rätt att initiera ärenden men att man för effektivitetens skull bör sträva till att ha ett förslag till lösning på frågeställningen man presenterar. Detta skulle göra diskussionen och arbetet mer konkret och resultatinriktat.

Det skall bli spännande att se var vi kan nå för resultat. Ambitionerna är stora.
Vi kommer att träffas i samband med Regionkommitténs mötet då vi ändå alla är på plats. Nästa möte är den 28 november i Bryssel

torsdag, oktober 11, 2007

Vi måste lyssna på Strandnäs innan beslut

Strandnäs skolas ledningsgrupp vill ha kvar 1-9 skolan. Tack för det beskedet. Vid budgetbehandlingen i november 2006 beslöt fullmäktige att frångå målsättningen1-9. Frågan vi politiker måste ta ställning till är om vi vill ha olika system i våra skoldistrikt. Innan vi kan ta ställning till det behöver vi veta hur man upplever 1-9 skolan i Strandnäs - vad tycker personalen, eleverna och föräldrarna? Överväger fördelarna nackdelarna? Jag har själv barn i Strandnäs skola och har inget att klaga på. Som förälder är det viktigaste att ens barn trivs och är trygg och får en bra undervisning. De enda klagomål som nått mig rör schemat. Elever börjar elva, treor som inte har eftis slutar ofta tolv och ett vilket gör att de har långa ensamma eftermiddagar. Om det beror på att skolan blivit för stor, vet jag inte. Lärare har beklagat sig över att det är långt till ledningen eftersom verksamheten är uppdelad i två byggnader något som också framkommer i utvärderingen som gjorts.

Vid senaste stadsfullmäktigemöte ledde debatten om skolpolitiken till att ärendet återremitterades för att de berörda inte involverats. Nu skall lärare och all skolpersonal, elever och föräldrar förhoppningsvis få ge sin syn på saken. Visar det sig att fördelarna överväger finns ingen orsak att förändra. Reformarbetet och de politiska ambitionerna att utveckla våra skolor de senaste årtiondet har varit otydligt och stött på problem för att man varit dålig på att lyssna på de involverade. Jag anser att det är bättre att man gör det nu, trots att det är sent, än aldrig.

måndag, oktober 08, 2007

Det okade valdet skrammer

Det ar oroande att lasa om hur valdet bland unga okar. Vad beror det pa? Ar det har framtiden som vantar oss. For inte allt for lange sen va det sant som hander i USA - nu finns det runt omkring oss. Skall det snart bli vardagsmat pa Aland ocksa? Vi foraldrar ar mer beskyddande an nagonsin. Curlar som aldrig forr. Fler poliser skallar ropen pa svenska bloggar. En polis pa 200 medborgare. Kanske det ar ett satt att stoppa valdet som pagar - men hur skall vi fa det att aldrig borja.

Fran en dator i bryssel utan skandinaviska prickar.

söndag, oktober 07, 2007

Att skapa en succeblogg

Jag läser i dotterns Vecko Revyn ( innehållet i den har jag en hel del åsikter om - tar det en annan gång). Där presenterar Alex Schulman tipsen hur man skapar en succeblogg. Man skall skriva kort, namndroppa, skriva om sånt som intresserar många och våga vara ärlig och privat.

Kanske inte typiskt för min blogg - särskilt när det gäller att skriva kortfattat. Jag har en tendens att bli långrandig - det är svårt att ge en någorlunda fullständig bild av en politiskt fråga med några få ord.

Däremot försöker jag tänka efter två gånger- skrivet är skrivet - något han också uppmanar till eftersom man faktiskt öppnar sig för hela cyber space.

Alex lär kunna försörja sig på sin blogg - måste gå in och kolla in hur det går till. Vem vet hur det ser ut efter 21.10:)

Hans blogg heter "Att vara Alex Schulman"och finns på blogg.aftonbladet .se

Däremed har jag följt ett till av hans tips - man skulle länka till andra bloggar...

fredag, oktober 05, 2007

Är importerad ekomjölk det klokaste?

Skall vi politiker lägga oss i vilken mjölk som serveras i skolan? Några föräldrar har vänt sig till mig och beklagat sig över att deras barn har slutat dricka mjölk i skolan sedan det endast serveras ekologisk mjölk.

Kanske frågan inte är så liten ändå. Ekologiskt är helt klart mer hälsosamt men hur stor är egentligen miljövinsten om man transporterar ekomjölk från Finland istället för att servera den som produceras lokalt? Vilka blir konsekvenserna för Åland om fler följer samma ekolinje och vårt eget mejeri får stänga? Om vi skall klara att möta framtiden måste vi sträva till att vara självförsörjande så lång det bara är möjligt - åtminstone enligt den kloke indianen Oren Lyon.

Föräldrarna säger att orsaken till att deras barn slutat dricka mjölk är att de tycker den smakar annorlunda än den de är vana vid och att den upplevs innehålla klumpar. Är det inte synd när vi har så god mjölk på Åland? Jag hoppas att skolan följer upp om konsumtionen på mjölk har minskat.

En förälder säger att en del barn saknar det tidigare alternativet att dricka fettfri mjölk. Den ekologiska serveras endast med en fetthalt. Vad tycker skolhälsovårdarna om det? Dessutom lär inte den ekologiska mjölken innehålla lika många vitaminer som vår ÅCA mjölk.

Våra offentliga institutioner skall satsa på ekologiska produkter så långt det bara är möjligt. Men om vi slår undan benen på vårt eget mejeri och om mjölkkonsumtionen dessutom minskar så borde man tänka om.

torsdag, oktober 04, 2007

vårfågeljakten - stäng inte dörren!

Jag har fått en fråga om vad jag tycker om förslaget att jaktbrott borde ses som en förseelse istället för brott.

En förseelse är om man av misstag / inte med avsikt tex träffat två fåglar istället för en eller på annat sätt fällt fel byte. Ett brott är det däremot om man avsiktligt använt fel vättar för att få korn på en annan fågel än den som är tillåten att avliva.

Det finns alltså de som vill ändra på det här. Jag förstår vad man är ute efter och känner sympati för det. Det vill säga att om man skjuter en guding istället för en alfågel skall man kunna hävda att det är en förseelse och därmed slippa straff - ett sätt att kunna få ut lite mer av vårjakten än den ynka alfågel man får skjuta idag.

Tyvärr tror jag inte det här är en klok väg att gå. Särskilt inte just nu när vi i landskapsregeringen jobbar med ta tillvara den dörr som kommissionen lämnade på glänt efter vår uppvaktning, dvs att ta fram bevis för att det inte går att bedriva höstjakt - att det inte finns någon annan lämplig lösning. Jag vill kämpa för att finna en långsiktig lösning på att kunna utvidga fågeljakten. Vi satsar på att vetenskapligt finna bevis och övertyga kommissionen om att vårt sätt att bedriva fågeljakt är både naturvårdande och ansvarsfullt. Börjar vi kringgå reglerna finns det risk att vi inte upplevs seriösa och att dörren slutligen stängs.

Ju mer du gör - desto mer kritik får du?

Julhelgen 2002 läste jag en insändare från en pappa som var förtvivlad över sitt missbrukande barn och som öppenhjärtigt berättade vilka problem familjen stött på när de sökt hjälp. Han konstaterade att de hamnade mellan olika stolar hela tiden och att de olika enheterna inte kommunicerade med varandra. Han var också förtvivlad över att hans minderåriga dotter fått antidepressiv medicin utan att han vetat om det. Läkarkåren har hänvisat till tystnadsplikten. Jag fick ingen ro. Jag beslöt mig för att samla ihop alla som nämndes i insändaren och kräva svar på frågorna åt honom. Vidare ringde jag till fackordföranden för läkarkåren och fick honom att lova att läkarna i fortsättnignen skulle anstränga sig för att få tillåtelse att kontakta föräldrarna - med lite engagemang så borde man kunna förklara för den unga olyckliga att den inte klarar sig utan att få stöd av sina nära och kära.

Det har känts bra att jag kunde göra det här. Men jag har fått stå ut med mycket politisk avundsjuka.

Jag har aldrig förstått vad det är för tävling som pågår när det gäller att mäta vem som är bäst på att debattera eller arbeta mot droger. Jag vet heller inget politikområde som fokuserar så på att formulera problem och kritisera andra men sällan föreslå lösningar. De som ingenting gör kan lugnt luta sig tillbaka.

Att hacka på varandra tar bara energi och leder ingenstans - snarare tar det kraft ur ansträngningen. Varför skall det klankas på dem som ärligt försöker. Ju mer du gör desto mer kritik får man - är det en bra utveckling. Jag är rädd för att det kan leda till att försök till ansträngningar avtar. Den som tror sig veta hur knarksituationen skall lösas borde träda fram och tala om det.

tisdag, oktober 02, 2007

Har drogdebatten tystnat?

Har drogdebatten tystnat? Ja, det kanske är så att den blossar upp i perioder. Men i landskapsregeringen har vi en grupp som har arbetat hela perioden med frågan. Det är en av de svåraste och otacksammaste frågorna att arbeta med. Att utrota narkotikan. Någon sa att det är som att bekämpa malaria genom att slå ihjäl mygg. Det sysselsätter många men har försumbar effekt.

Narkotikan är vår gemensamma fiende - det gör brukaren manipulativ dessutom finns i bakgrunden krafter som vill att missbruket skall fortsätta så att personen kan fortsätta att göra profit.

Många engagerade arbetar med frågan och kommer knarklangarna på spåren och har missbrukarna under kontroll - tror man - precis när man funnit mönstren har de funnit nya vägar och system - så är man tillbaka på ruta ett igen.

Ingen annan än narkomanen själv kan bestämma sig för att sluta knarka.

Men man får aldrig ge upp och gudarna skall veta att vi försökt dra vårt strå till stacken. Hela kedjan har genomgåtts, Kjell Mattsson vid polisen har för vår del finkammat hela fältet och efterhört vad som behövts. Vi har tillmötesgått med fler tjänster till missbrukarvården, psykologer och läkare. Största problemet har varit att få tag på kompetent personal.

Vi har samlat alla tänkbara enheter och personer som kommer i kontakt med ungdomar och narkotika, vi har träffat anhörigföreningen, stödpersoner och narkomaner. Vi har frågat vad behövs? Vad skall man göra? Vi är rörande överens om problemen - de kan alla presentera -men få kan lyfta fram lösningarna.

Frågan har enorm spännvidd allt från föräldrastöd både att bli en stark förälder men också för att orka om har ett missbrukande barn till hur vården skall se ut, hur man skall förebygga att man aldrig hamnar där till hur knarkets spridning skall stoppas till meningsfull sysselsättning till ungdomar och att ta ungas psykiska ohälsa på allvar.

Ju mer man blir insatt desto ödmjukare blir man till frågan.

Hittills har vi samordnat alla som arbetar med unga genom att arrangera gemensamma tillfällen med mål att få dem att i vardagslivet arbeta tillsammans - inte bara mötas då och då.

Gymnasieskolorna har nu en policy och vet hur de skall hantera elever som knarkar.

Vi har förhandlat med Finland om att få över behörigheten om kriminalisering av narkotika och vård i samband med narkotika. Förarbete skall nu göras som grund för den arbetsgrupp som senare skall tillsättas och komma med förslag.

Resurser har givits till mer läkarvård, pskykologhjälp och missbrukarvården.

En avgiftning och tillnyktringsenhet "Mini-Maria" planeras till sjukhusets ombyggnad.

Mer behöver göras. Det måste bli kortare tid mellan brott och dom. Kanske man borde dömas till att jobba i skogen istället för att sättas i fängelse. Eftervården behöver mer resurser och organiseras på ett annat sätt och vi måste stärka självkänslan hos våra unga att de inte behöver droger. Jag är säker på att alla partier är beredda att satsa - men man behöver veta på vad.

Jag hoppas att nästa period skall handla mindre om partipolitik, att politiker kan lägga prestige och revirtänkande åt sidan och hjälpas åt att finna lösningar på denna för många akuta fråga.

Rapport från en kaffekopp

Det har blivit några dagar utan bloggande. Vi sitter i budgetbehandling från morgon till kväll just nu i landskapsregeringen så det har helt enkelt inte funnits tid. Nu har vi kaffepaus och jag passar på att använda den.

Europa parlamentet håller just nu på och behandlar fördelningen av parlamentsplatser i AFCO-utskottet. Anneli Jäätteenmäki, Henrik Lax och Alexander Stubb har lagt ett ändringsförslag och hävdar att Finland borde få 14 platser. Utskottet stödde dock inte deras förslag.

Nu har jag föreslagit att de istället skall lägga ett förslag till plenarsessionen där de följer den finländska regeringens linje och argumenterar för Ålands särställning och skyligheterna genemot självstyrelsen som motivering för en extra plats. Får se hur det går.

torsdag, september 27, 2007

Strandnäs, Ytternäs, Övernäs

I tisdagens stadsfullmäktige debatterades min motion där jag efterlyste en uppryckning inom skolpolitiken i tre timmar.

I november 2006 beslutade fullmäktige att frångå målet med tre 1-9 skolor. Vad man än tycker skall beslut följas.

Förvånande planeras Övernäs skola fortfarande som en 1-9 skola. Förhoppningsvis har ingen större skada skett. Båda skolorna kan inrymmas i samma byggnad. Men det skulle sannolikt vara både billigare och enklare att bygga en separat ny högstadieskola. Övernäs projektet får inte förhalas. Högstadieskolan är i dåligt skick.

Fullmäktige har enhälligt gått in för att bygga till Ytternäs skola med fyra klassrum. Skolan förblir en 1-6 skola. Jag upplever att skolan idag fungerar bra och att eleverna uppskattar att byta miljö och fortsätta sin högstadieskolgång i Övernäs. I och med att Ytternäs eleverna går tillsammans med Övernäs eleverna i högstadiet så är det bäst att årskurserna 7-9 fungerar som en skola. Då blir eleverna från båda distrikten lika behandlade.

Enligt gällande skolstadga så är Strandnäs skola en skola 1-9. Ironiskt infördes sammanhållen skola efter att man beslutat att skolan skall vara i två byggnader! Här behövs också en diskussion. Vill vi ha 1-9 i Strandnäs eller skall Strandnäs liksom de andra distrikten ha en rektor för 1-6 och en för 1-9. Vilka är för- respektive nackdelarna?

Motionens beredning var mager varför den återremitterades. Nu förväntar jag mig att fullmäktige inom kort får tillbaka ärendet med ett genomtänkt förslag.

onsdag, september 26, 2007

Jag trampade på en öm självständighetstå

Jag trampade visst på en öm tå, när jag hävdar att vägen till självständighet inte leder till utökad självstyrelse. Istället för att besvara min fråga så går Ålands Framtids Brage Eklund till attack.

Eklund anklagar centern för att inte hänga med i samhällsutvecklingen eftersom vi kräver en justering av klumpsumman vart efter vi tar över ansvarsområden från Finland. Överenskommelseförordningar är på gång och diskussioner förs om övertagande inom olika sektorer.Är det inte självklart att Finland ska stå för kostnaderna om Åland tar över ansvar från Finland? Tycker Ålands Framtid att man skall huka sig och stå för Finlands nota!

Jag fick inget svar på hur Ålands Framtid skulle gå till väga för att utveckla självstyrelsen. I insändaren skriver man att Finland misshandlar och utpressar Åland. Jag har svårt att se att man skall kunna utveckla självstyrelsen och förmå Finland att ge ifrån sig ansvarsområden med den inställningen.

Eklund kritiserar också centern för att efter valet 2003 ändrat åsikt om huruvida Åland skall ta på sig ansvaret för EU-böterna. Det är sant. Vi gick in för att vi skall stå för böterna själva. Vi anser att det är en del i strategin att visa att vi tar ansvar för vår lagstiftning, förutsatt att vi fått försvara den. Vi diskuterade frågan på bred front efter valet och övertygades att det var det mest strategiskt riktiga beslutet. Förmågan att kunna ändra sig skiljer den vise från den envise.

tisdag, september 25, 2007

Hälsningar från grundlagsutskottet

Jag har varit till grundlagsutskottet i Finlands riksdag idag och givit landskapets syn på platsfördelningen till Europa parlamentet.

Jag inledde med min uppskattning för de positiva beslut som under den senaste tiden tagits av regeringen till Ålands fördel. Vidare betonade jag att senast vi diskuterade parlamentsplatsfördelningen handlade det om huruvida Finland skulle indelas i valkretsar så att Åland skulle utgöra en valkrets medan vi nu talar om möjligheten att på europanivå förhandla oss till en plats utöver de 13 som Nicefördraget slagit fast att Finland skall tilldelas.

Nu finns möjligheten att använda Ålands särställning och de fakto att det finns internationella förpliktelser gentemot Åland som argument. Att Åland är unikt i Europa och att det därför har behövts ett speciellt Ålands protokoll vid EU anslutningen.

Att Åland skulle få en plats i parlamentet är också bra för Finland. En win-win situation där den finländska delegationen får en medlem till och Åland sitt rättmätiga inflytande. Håll tummarna!

måndag, september 24, 2007

Energipolitik är spännande!

Energipolitiken är idag det kanske högst prioriterade politikområdet. På Åland men också i vår omvärld. Jag har under de senaste två åren lett en grupp, med kompetens från olika områden inom vår förvaltning. Tillsammans har vi formulerat ett strategidokument för energifrågor fram till 2020.

Energipolitiken är ett spännande område och det kräver att man skaffar sig helhetsbild – det är många sektorer som berörs. Vår målsättning är att skapa en energipolitik som passar på insulära småskaliga Åland med en mycket spridd bosättning i glesbygden. Vårt förslag skall gynna miljön, konsumenten och bidra till sysselsättningen.

Inom kort hoppas jag att få ett besked om att Sverige går med på att avskaffa eller åtminstone reducera elöverföringsavgiften mellan Åland och Sverige. En fråga som arbetats med under många regeringar och som äntligen kommit upp på politisk nivå under de senaste åren. Både Mona Sahlin och Maud Olofsson har engagerat sig i frågan.

Om jag försöker sammanfatta våra tankar så kommer skogsråvaran att vara basen för vår värmeproduktion. Solfångare blir effektivare och billigare och blir ypperliga tappvattenvärmare och en utomordentlig lösning för sommarstugor eftersom de i första hand nyttjas på somrarna. För att skynda på konverteringen bort från olja och direkt el ges ett litet konverteringsstöd från regeringen. Vi måste också bli bättre föregångare inom förvaltningen. Vi borde värma vårt varmvatten med solfångare på bl.a Självstyrelsegården.

Vindkraften kommer att bli vår viktigaste producent av elkraft med komplement av elproduktion från biogasanläggningar med inmatning från toppar och rötter (GROT) från skogen.
För att vindkraften skall kunna utvecklas och målet att t.o.m. exportera vindel samt för att säkra reservkraftsbehovet kommer vi att investera i en likströmskabel till Finland. Det blir en stor investering som kräver att man inleder arbetet med planering, finansiering och tillstånd redan nu. På längre sikt tror vi att Åland har s.k. ”plug-in”bilar drivna på vindel och hybridbilar på egenproducerad bränsle.

När det gäller transporter anser vi att det bör göras ansträngningar att konvertera några av skärgårdsfärjorna bort från brännolja som bränsle. Hittills har hindret varit att motortillverkarna inte vill ge garantier för motorerna om man använder annat drivmedel än man ursprungligen avsett. Borde man inte våga testa med våra äldsta dieslar?

Lantbruket har en stor potential när det gäller förnyelsebar energi. Jag tror det finns en god framtid i att bli värmeföretagare det vill säga att sälja värme. Agropellets kommer att utvecklas och på sikt kommer även etanol och biodiesel framställas på Åland. Framtida småföretag och jordbruk kommer att använda egna grödor till uppvärmning och drivmedel (växtolja). Inom perioden 2007-2010 skall vi ha en biogasanläggning på Åland på sikt hoppas vi att vi även kan utvinna energi i form av biogas ur vårt avfall.

Den renaste energin är sist och slutligen den vi inte använder. Det finns en stor sparpotential. Utökad användning av solenergi, utveckling av sk passivhus (hus som värmer sig själva) samt ett större fokus på hur vi använder vår energi kommer att bli allt viktigare. Energibesiktare kommer att anlitas för att våra hushåll skall bli så energieffektiva som möjligt. På sikt kommer standbyfunktionen att slopas – den drar omotiverat mycket energi.

Det här är några av tankarna i dokumentet i korthet. Jag är stolt över att vi formulerat strategier fram till 2020. Bra både som grund för budgetarbetet och förhoppningsvis en välgenomtänkt strategi med helhetssyn som stöd för framtida beslut. Ett sådant här dokument skulle jag velat haft som stöd när jag gick in i regeringen.

Politikerberöm

Den allmänna uppfattningen är att politiker bara tjafsar och bråkar. Ibland finns det faktiskt utrymme för beröm och uppmuntran, även över partigränserna. Så här lät det i lagtinget när vi diskuterade revisorernas berättelse och avsnittet fastighetsförvaltning. Tack Anne-Helena!


Ltl Anne-Helena Sjöblom, replik:
Fru talman!
Jag ville bara säga att jag är väldigt nöjd över ledamoten Britt Lundbergs redogörelse. Det visar också på att ledamoten Lundberg tagit ett stort ansvar och har grepp om fastighetsfrågorna på alla plan. Jag tror inte att det har hänt så mycket någon gång som det har hänt under ledamoten Lundbergs tid som ansvarig för fastighetsfrågorna. Jag hör också till dem som välkomnar förslaget om interna hyror. Jag tycker att det är riktigt bra!

söndag, september 23, 2007

Centern vann

Sossarna bjöd in till fotbollsturnering på bilfria dagen. Ett jippo som jag tror att vi som deltog tyckte var roligast. Allmänheten verkade inte lockas av detta. Några få nära och kära slöt upp.

Vi inledde starkt med en 3-0 seger mot FS. Mitt livs första mål (i mitt livs andra match om man räknar bort självmålet jag gjorde i fjol på min första match på FC Hakas hemma-arena).

Mot liberalerna blev det jämnt skägg 0-0 och sossarna fick se sig besegrade med 1-0. Jag fick en stämpling som fortfarande gör sig påmind. Nageln blir nog svart.

Matchens lirare var nog Runar - helt strålande i mål. Han kastade sig handlöst absolut orädd - det märks att han gillar asfalt. Henry - namne med anfallaren i Barcelona var också suverän, liksom Fredrik Erlandsson, Stefan Isaksson, Fredrik Pastoor, Patrik Larsson och Roger Höglund. Alla spelare gjorde sitt och vi skall heller inte glömma det kompakta stödet vi kände från hejarklacken och från massören och maskotten Milla.

När vi kom till mötet mot Ålands framtid meddelade FS och Ålands Framtid att de ville avbryta. Tidschemat hade förskjutits rejält.

Roligt var det. Vad det ger väljarna för information om vår duglighet som politiker är väl mer tveksamt. Utom att centern är målmedvetna och uthålliga förstås!

fredag, september 21, 2007

Självständighetsretoriken är en bluff!

Självständighetsivrare säger att självständighet är ett slutmål för Åland och att man på vägen dit skall utveckla självstyrelsen. Det här upplever jag att är en bluff!

Att utveckla den åländska självstyrelsen innebär att vi skall öka områden vi själva kan bestämma över och därmed överta dessa ansvarsområden från Finland.

Utveckling av självstyrelsen kräver således ett gott förhållande mellan Åland och Riket.

Finland skall ha förtroende för Åland och känna att man tryggt kan överlämna ett ansvarsområde till ålänningarna. Åland måste visa seriositet och kompetens.

Att en självständighetsröresle skall kunna bidra till ökad självstyrelse övergår mitt förstånd.

Vilka framgångar skulle en åländsk regering ha som kommer till Helsingfors och säger att man till ta över maximalt med behörighet och när man fått tillräckligt så klipper man av och drar!

Jag försöker med en liknelse; Ett äktenskap bygger också på förtroende mellan två parter. Hur skulle du reagera som din partner vill utveckla och fördjupa ert förhållandet men samtidigt säger att den planerar skiljsmässa?

Att utvecka självstyrelsen innebär att arbeta i en rikting. Att bygga upp ett självständigt Åland innebär något helt annat.

Jag har hört obundnas partiordförande i radion säga att vägen till utvecklad självstyrelse är densamma sen är det en skild fråga om man tar varandra i handen och hoppar över diket.

Anders Eriksson ställde jag mot väggen i debatten i torsdags och frågade hur hans anser att självstyrselseutvecklingen skall gå till - men jag fick inga svar.

onsdag, september 19, 2007

300 nya hyresbostäder - inte illa...

...om jag får säga det själv. Som bostadsminister kan jag stolt konstatera att vi närmar oss en fungerande bostadsmarknad på Åland. Under mina tre år vid " bostadsrodret" så har vi givit förutsättningar för 300 nya hyresbostäder. (Året före jag tillträdde är motsvarande siffra 10) och givit räntestöd till mellan 30 och 50 nya ägarbostäder.

Dessutom har vi formulerat ett bostadspolitiskt dokument som förhoppningsvis skall förvaltas väl och utveckla bostadsmarknaden ytterligare. Det är viktigt att bostadspolitiken blir långsiktig och vi har inte råd att ha svackor i bostadsproduktionen.

Vi behöver förändra den interna hanteringen av bostadslånen. Idag betalas lånen ut från ett ställe inom förvaltningen medan räntor och amorteringar betalas in till ett annat. Inget bra system. För att få överblick och bra system för bostadsfinansiering så måste dessa poster sammanföras.

Åland är speciellt i många avseenden. Att förse människor med bostäder är en ännu större fråga än att bara se till att alla har tak över huvudet. Bostadspolitiken är också en oerhört viktig faktor för näringslivet. Näringslivet är beroende av att det finns bra bostäder så att det inte blir ett hinder för nyrekrytering och för att locka människor tillbaka till Åland.Om vi får brist på arbetskraft så orkar inte motorerna snurra i vårt samhälle.

Samma år jag tillträdde blev jag uppvaktad av de åländska högskolestuderandena (SKÅHLA). De hävdade att det behövs mera studentbostäder på Åland. Med stolthet kan jag nu konstatera att vi har möjliggjort att 72 studentbostäder förverkligats i norra stan.

Nästa stora utmaning är att få fler bostäder anpassade för våra äldre. 2015 kommer 21% av befolkningen att vara över 65 år. Det blir en utmaning.

Under min period i regeringen har vi också ökat inkomstgränserna för möjligheten att få stöd för bostadsreparationer vidare får har jag också infört ett stöd när man konventerar sin uppvärmning till förnyelsebar energi. I det här fallet är stödet motiverat för att öka farten på konverteringen. Trots att det inte är så stort så tror jag det har en viktig symbol och riktningsvisare att vi skall bort från olja och direkt eluppvärmning.

måndag, september 17, 2007

Det skall vara intressant i kommunpolitiken

Under min period som ansvarig för kommunerna har det med en mun förts fram samma åsikt – det är inte tillräckligt intressant att vara kommunpolitiker idag. Resurserna räcker bara till det som kommunen i lag är tvungen att erbjuda medborgarna det finns inget utrymme för att utveckla kommunen.

För att råda bot på detta har landskapsregeringen infört ett nytt landskapsandelssystem som medför mer pengar men också större ansvar på kommunerna själva.

Landskapsregeringen har också lagt fram en framställning som möjliggör för kommunerna att anpassa sin nämndstruktur efter behoven i kommunen. Fungerar det kommunala nämndarbetet bra idag finns ingen orsak till förändring, men upplever man att man tillsätter nämnder utan att de har intressanta frågor att arbeta med skall man ha möjligheten att strukturera arbetet på ett bättre sätt.

Farhågor om att det kommunala arbetet kommer att bli toppstyrt tycker jag är att underskatta den kommunala självstyrelsen. Det är trots att det förtroendevalda i fullmäktige som besluter om eventuella förändringar. Med det nya andelssystemet tror jag att det kommer att finnas gott om ärenden och fler spännande projekt att arbeta med i nämnderna.

Det är en viktig demokratisk ingrediens att det kommunala förtroendeuppdraget upplevs intressant. Våra förtroendevalda skall välja att ställa upp och jobba med kommunalpolitik på sin fritid i konkurrens med andra spännande fritidsaktiviteter och dyrbara stunder med familjen.

Det är också viktigt att man ser över att nämndernas uppdrag inte blir alltför vida att för att undvika ”maratonmöten”. För omfattande uppdrag är således inte heller bra. Inom staden finns tankar om att vår socialnämnd kanske borde delas upp i två separata nämnder eftersom den har så många ärenden att mötena tenderar dra ut sent på kvällarna.

Det skall vara en lagom balans. Ändringen i lagstiftningen om kommunala nämnder möjliggör förnyelse.

Som grund för landskapsandelsreformen har vi också gjort en utredning om kommunstrukturen på Åland. Mycket av det som framkom i utredningen har tillgodosetts i landskapsandelsreformen och lagstiftningen om kommunala nämnder.

Under min tid som kommunminister har vi också utvidgat den kommunala rösträtten. Idag får man kandidera och rösta om man bott ett år på Åland, mot tidigare tre år

lördag, september 15, 2007

Ett hånflin mot Självstyrelsen

Igår var en viktig dag för Ålands självstyrelse. Finlands EU-ministerutskott beslöt att Finland skall föra Ålands talan i den sk snusfrågan. Dvs den åländska tobakslagstiftningen skall försvaras och läggas fram som svar på kommissionens kritik mot den gällande lagstiftningen.

Vidare beslöt Finlands regering att Finland skall kämpa för att få en plats i Europaparlamentet utöver de 13 mandat som man är garanterad i och med Nicefördraget.
Argumentet för en extra plats är Ålands särställning och de internationella förpliktelser som finns gentemot Åland.

Det har talats och skrivits mycket om val TV den senaste tiden. I går borde debatten i lagtingets plenisal varit TV sänd. När jag meddelade lagtinget om nyheten att Finland beslutat att föra Ålands talan i snusfrågan och arbeta för en plats i Europaparlamentet så hånskrattade Ålands Framtids Anders Eriksson och de obundnas Danne Sundman med huvudena tätt ihop.

Jag kunde självklart ha missförstått situationen. Men frågan många av oss ställde efter plenum var: Är det irriterade för Ålands Framtid och de Obundna när det går bra för Åland och självstyrelsen?

fredag, september 14, 2007

Mera i plånboken?

Jag lyssnade på liberalerna Mats och Viveka i Raka besked i går i radion. Liberalerna lovar att vi skall få mera i plånboken... De vill bygga tunnel till Föglö, bro till Vårdö, Bäröprojektet, utbyggt busstrafiknät och täta turer så det passar alla - billigare. Det var var bara kommunikation och transportsidan. Hur skall man finansiera? Det sa de inget om. Högre skatter? Mera i plånboken???

Hemspråksundervisning

Socialdemokraterna vill in i stadsfullmäktige för att arbeta för att hemspråksundervisning skall införas i Mariehamns skolor. I grundskollagen för landskapet Åland står att undervisningsspråket i våra skolor är svenska. Skall man införa hemspråksundervisning krävs en lagändring - vilken skall drivas av undervisningsministern i landskapsregeringen - som de senaste tre åren varit - en socialdemokrat!

Socialdemokraten Carina Aaltonen kritiserar centern för att vi inte arbetar för att hemspråksundervisning skall införas i våra grundskolor.

Hemspråk är det språk som talas i hemmiljö, när detta skiljer sig från det språk som i huvudsak talas ute i samhället. Hemspråksundervisning avser utveckla språkundervisningen på barnets språk men är inte avsett för de barn som pratar majoritetsspråket hemma - alltså inte för de som hemma talar både svenska och ett annat språk de sk tvåspråkiga.

Hemspråksundervisningen infördes i Sverige 1968 och har varit unikt i Sverige. Ingenstans inom EU erbjuds hemspråksundervisning. 1996 slopades hemspråksundervisningen även i Sverige och har ersatts av modersmålsundervisning. Hemspråksundervisning finns således inte heller i de finländska skolorna.

Den åländska läroplanen säger att alla har rätt till en intressant undervisning. När det gäller undervisning i finska står det i den åländska läroplanen att om tvåspråkiga elever väljer att läsa finska så ska eleverna bl. a läsa finsk litteratur, förbättra sina kunskaper i grammatik och i att skriva samt lära sig skilja på tal- och skriftspråk.

Det talas runt 40 olika språk på Åland idag. Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Oavsett vart i världen vi åker så är alla kulturers grundläggande fundament språket. Behärskar man inte språket för att kunna bygga upp en hög livskvalité riskerar man att bli en andra klassens medborgare. En utveckling ingen vill ha. Det allra viktigaste är att alla inflyttande får en högklassig undervisning i det svenska språket.

Vill man som socialdemokraterna införa hemspråksundervisning som ett eget läroämne i skolorna måste man också vara klar med att det tär på skolans timresurs. Socialdemokraterna säger inte var man skall ta resurserna ifrån - större skolklasser? höjda skatter? Medis? idrotten?

Man säger heller ingenting om vilka språk och hur många språk som skall erbjudas - alla fyrtio eller skall etniska grupper behandlas olika?


På Åland erbjuds eleverna ett rikt utbud av språk. Engelska är obligatoriskt medan övriga språk är det frivilligt att studera.

Att man om man är begåvad med flera språk i familjen vill utveckla sitt ursprungliga modersmål, bibehålla kontakten med sina rötter och sin kultur, har vi stor förståelse för. Men att tillmötesgå alla önskemål om vad som skulle vara intressant att lära sig i skolan är däremot inte realistiskt. I dagens datavärld lär det finnas på internet fantastiska möjligheter som man inte heller skall förringa - bl. a. kan man skriva in sig i virtuella skolor och delta i undervisning på många olika språk.

onsdag, september 12, 2007

Allas våra fastigheter

Ett av mina ansvarsområden som minister i landskapsregeringen är landskapets fastigheter. När jag kom in i lagtinget fick jag höra att landskapet är världens sämsta fastighetsförvaltare och klagomålen på fastighetsförvaltningen har varit nästan som ett mantra.

Nu har regeringen tagit ett fast grepp om fastighetsförvaltningen. Vi har inventerat beståndet och konstaterar att vi innehar 186 fastigheter varav 56 är bebyggda. Sammanlagt förvaltar landskapet ca 300 byggnader.

Det här låter helt otroligt mycket, men tittar man lite djupare och om jag nämner t.ex.Jan Karlsgården så innehåller den 20 byggnader; nämner jag Källskär, som vi också har i vår ägo, är det 11 byggnader. På Jomala gård är det så mycket som 31 byggnader, Hermas i Enklinge över 20 byggnader, Båtskären innehåller faktiskt 16 byggnader. Bara dessa är alltså över 100 byggnader. Jag tror inte att det är någon av dem som är aktuell för avyttring. Det går ganska lätt att komma upp i 300 byggnader, och i dessa 300 byggnader räknas också vartenda båthus, varenda en mast, uthus osv., så det är inte bostadshus vi pratar om.

Vid inventeringen har vi också gått igenom vilka fastigheter vi behöver och vilka vi kan avyttra. Under mina tre år i regeringen har vi hittills sålt Espskär lotsstation, Västergårds i Tosarby, ett bostadshus i Grelsby, Husmodersskolan och någon skogsfastighet. Vi har också några bostadshus under beredning som snart kommer till försäljning.

Inventeringen innehåller också en dokumentering av varje byggnad så att vi snart har en komplett databas med goda underlag om varje byggnad.

Inom landskapet har vi inte mindre än 27 fastighetsförvaltare. Vi har beslutat att förvaltningen skall samordnas under byggnadsbyrån så att kompetensen kan koncentreras och förenhetligas. På så sätt samordnas större underhåll, planering av renovering blir rätt prioriterade, kompetenta krafter leder ombyggnader och alla arrenden och hyror fastställs på ett och samma ställe och blir därmed enhetliga.

Vi har ombetts att utreda möjligheten att inför ett särskilt fastighetsverk vid landskapet men kommit fram till att det varken skulle bli ekonomiskt försvarbart, effektivt och dessutom väldigt byråkratiskt. Trots att man kan uppleva att vi har många fastigheter har vi inte många som skulle passa in under ett vinstdrivande affärsverk. Men frågan är nu ivarje fall utredd.

Vi har också tagit ställning till om landskapet borde självförsäkras. Det skulle betyda att vi skulle samla pengar i en fond istället för att betala in dem till ett försäkringsbolag för att sedan ha en pott den dag det ev. händer något med någon av våra fastigheter. Det finns knappast så stor risk för att Ålands lyceum eller Självstyrelsegården skulle brinna ner till grunden. Däremot finns det så många andra attentat som fastigheter kan utsättas för idag och en totalförstörelse av Självstyrelsegården skulle vara svår att finansiera utan försäkringshjälp. Vi föreslår att vi däremot självförsäkrar byggnader som är värda 1-2 miljoner euro. Så har vi en början på systemet. Som efterkommande sedan kan utveckla om man så önskar.

Ytterligare inom fastighetsförvaltningen skall vi införa interna hyror. Idag driver landskapets olika enheter sina verksamheter utan att behöva ta i beaktande kostnader för utrymmen. Men du blir det ändring på det.

Så efter att våra revisorer år efter år har kritiserat landskapet som fastighetsförvaltare har de i år bara konstaterat vad vi gjort och vad som är på gång – det känns som ett erkännande.

Lustig rubriksättning

Ibland blir man överraskad över tidningarnas rubriksättning. I måndagens Ålandstidning kan man läsa att centern är splittrad gällande eventuellt samarbete med Ålands framtid. Läser man däremot artikeln hittar man ingen täckning för rubriken. Alla tillfrågade uttalar samma slutsats. Vi stänger inte dörren för något parti men skall vi samarbeta med Ålands framtid måste man släppa självständighetstanken.

I lagtinget i onsdags debatterade vi revisorernas berättelse. Det är landskapsregeringens arbete som reviderats och därmed granskats. Vi hade en två och en halv timmes debatt där man från oppositionens sida gjorde tappra försök att hitta orsak att klanka ner på regeringens arbete.
Jag är förstås partisk men anser att vi från regeringens sida hade svar på alla frågor och att man sist och slutligen kan sammanfatta med att revisorerna, trots att hälften av dem representerar oppositionen, är ganska nöjda med vårt arbete.
Det lustiga är rapporteringen. Inte ett ord i media från debatten. Är det ointressant för att vi klarade oss bra?

tisdag, september 11, 2007

Vårdlöner

Jag håller med de som anser att fokus när det gäller vårdarlöner varit på sjukvården - kanske framför allt sjukskötarna och att den borde var på hela vårdsektorn - all vård- men också omsorgspersonal.Det behövs en uppgradering av alla som jobbar med människor. Det krävs ett seriöst arbete och nytänkande som leder till en attitydförändring. Hittills har arbeten som liknar det oavlönade arbete som görs i hemmen värderats lågt på arbetsmarknaden. Arbete med maskiner värderas högre än arbete med människor.Yrken där man ger mycket av sig själv, där man jobbar med människors välmående och utveckling finns det en stor risk att man känner sig otillräcklig och därmed sliter ut sig.Det behövs alltså en välgjord och proffsig värdering av olika arbeten för att få fram fakta som grund för en rättvisare lönepolitik.En intressant jämförelse finns också inom läraryrket. Är det inte märkligt att en som jobbar med små barn, där skillnaden mellan att upptäcka en avvikelse hos ett barn kan vara avgörande för hur barnets utveckling blir i fortsättningen. Det arbetet värderas idag mycket lägre än om du arbetar med unga vuxna och ger av din kunskap i kemi eller något annat läroämne.

Från en aktiv bloggare har jag fått tre frågor:

1. Hur man kan höja statusen på vårdyrket och därmed trygga tillgången på kompetent personal.

Tillgången på kompetent personal kommer att bli ett stort bekymmer eftersom vi har stora pensionsavgångar framför oss. Statusen kan höjas genom en välgjord arbetsvärdering där man tar fram fakta och visar på vilket ansvarsfullt, krävande och tungt arbete som utförs. Arbetsvärderingen leder till förändrig och på sikt även en attitydförändring.

2. Hur skall man visa vårdpersonalen uppskattning?

En del av svaret i punkt 1. Jag hoppas verkligen att alla som jobbar inom vården möts av uppskattning. Att jag i valtider säger att jag högaktar alla som arbetar med vård och omsorg - även om uppskattningen kommer rakt från mitt hjärta - riskerar det att uppfattas som fjäsk.

Jag upplever att de flesta som arbetar inom vården trivs med sitt jobb och älskar sina barn, gamla, funktionshindrade eller vilka de nu jobbar med. Men avskyr när de måste ha så bråttom att de inte hinner sköta sitt jobb med kvalité. (prata med de gamla, lyssna på barnen osv). Enklast är det att säga att man skall skjuta till med tillräckligt mycket resurser. En annan viktig sida är bra ledning som kan organisera och prioritera det arbete som är viktigast, dvs kontakten.

3. Hur arbetsvillkoren kan förbättras?

Jag kan inte tillräckligt om arbetsförhållandena för att ge ett riktigt bra svar. När det gäller skiftesarbete är jag övertygad om att det är mycket viktigt att ha inflytade och vara delaktig i planeringen av arbetstider. För att underlätta att på fritiden kunna ägna sig åt det man tycker att är roligt och viktigt.

Mina svar i korthet.

Hälsningar Britt

måndag, september 10, 2007

Ny snuslag idag

Idag har landskapsregeringen fattat beslut om hur vi skall hantera snusfrågan. Vi har formulerat en inlaga till utrikesministeriret som kommer att fatta sitt beslut på fredag, då Finlands ställningstagande formuleras.
Vi har haft god draghjälp från Finland den här gången. Ledande politiker och tjänstemän har gjort sitt för att få kontakt med kommissonen och även finna en framkomlig väg. Vi har även använt oss av en juridisk byrå för att stämma av vår argumentation.
Dels har kommissionen hakat upp sig på vår definition av snus. Detta upplever vi som en teknisk detalj och därför har vi skrivit om så att den sammanfaller med formuleringen i tobaksdirektivet.
Vidare anser kommissionen att förbudet mot saluföring av snus inte var tillämplig på fartyg som är registrerade på Åland oavsett om fartygen befann sig på åländskt eller finskt territorialvatten.
Även här medger vi och föreslår ett fullständigt förbud mot försäljning av snus på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Sveriges sjöterritorium. Detta för att undvika en ojämlik konkurrenssituation, stridande mot EU:s grundläggande principer där fri konkurrens är en av pelarna.
Man kan vid första tanke tycka att den här frågan inte kan vara någon stor sak för våra rederier. Det handlar inte bara om vinsten från sålda snusburkar - med snusförbud på ett fartyg men inte det andra kan göra att resenären väljer fartyg efter snuset och därmed snuvas det fartyg som inte får sälja snus på hela konsumtionen från kunden.

Även om vi nu ändrar tobakslagen så hinner vi inte tillmötesgå kommissionens krav till den 19 september då tiden går ut. Det återstår således ett effektivt lobbyarbete att få kommissionen av lugna ner sig och invänta vår lagstiftning innan man för ärendet till domstol. Går kommissionen med domstol får vi bereda oss på att böter utfaller tills dess att vår nya lagstiftning godkänts och trätt i kraft. Böter som Finland borde stå för eftersom Finland inte försvarade oss och vi inte fick föra vår talan i inledningen av det här ärendets behandling.

Hoppas nu att denna fråga är utagerad för Ålands del och att vi en gång för alla räddat våra sjöarbetsplatser.

fredag, september 07, 2007

Breddat underlag för våra ligalag

Jaro (Jakobstads fotbollslag i ligan) lär ha hyfsad återväxt vad gäller eget spelarmaterial. I Jakobstad har man inom gymnasieutbildningen satsat på idrott. Tre mornar i veckan har alla gymnasielinjer fritt val. Då kan du välja fritt bland olika skolämnen men man kan också få möjlighet att spela hockey eller fotboll. Det betyder alltså att man inte måste välja en speciell idrottsinriktning för att välja tex fotboll som tillval och få endel av sin träning under skoltid.

Vilka konsekvenser skulle det ha om vi gick in för samma system på Åland? Vore det möjligt att alla gymnasieskolor lade in frittval tex två dubbeltimmar i veckan? Om det vore möjligt skulle Ålands idrottsförbund ha möjlighet att ge mycket fler ungdomar chansen att fördjupa sina idrottssatsningar utan att söka sig till idrottsgymnasier utanför Åland. På detta sätt kunde Åland för tex fotbollens del få ihop både ett pojk- och ett flicklag på gymnasialstadiet. Vilket skulle skapa ett gott spelarunderlag för våra ligalag IFK och Åland United.

Jag tror att många idag lämnar idrotten för att det blir för tungt att studera långa dagar och sedan dessutom ha träning alla kvällar.

Idag finns den här möjligheten på Åland i första hand för de som antagits till Ålands lyceums idrottslinje. Den skulle självklart fortsätta som förut, men med detta system möjliggjorde man träning på skoltid även för lovande idrottare i de yrkesutbildande skolorna.

Är dubbeltimme fritt val genomförbart behöver man inte begränsa sig till idrott. Samma möjlighet borde även utvecklas för både musik, dans, teater och andra områden.

18-års spelgräns är klokt

Paf arrangerade en utbildning om spelmissbruk för ett tag sedan. Där framkom att det finns ett direkt samband mellan spelmissbrukare och "kickar" från spel i unga år. Dvs nästan alla spelmissbrukare som undersöktes hade upplevt dessa kickar som unga. Föreläsaren menade att om man börjar spela i vuxen ålder är risken mindre för att drabbas av spelmissbruk.

Efter utbildningen blev jag kontaktad av både lärare och idrottsledare som var bestörta över att Paf har 15 års åldersgräns på sina spelautomater. Dessutom tillåts spel av ännu yngre bara man är i vuxens sällskap.

Jag kontaktade Paf som lovade ta upp problematiken och överväga höjd åldersgräns.

Från årsskiftet blir det 18 års åldersgräns för spel på automater.
Ett klokt beslut som visar att Paf tar problematiken med spelmissbruk på allvar.

torsdag, september 06, 2007

Jenny är Intermezzos nya dirigent


Vi hade höstens första övning i går. Intermezzokören. Egentligen var det ett extra årsmöte - och vi skulle få träffa vår nya dirigent!


Hon heter Jenny Revali. Hon är sångerska och sångpedagog och har många års scenvana/erfarenhet från musikbranschen och är sedan länge en rutinerad sångpedagog. De senaste åren har hon arbetat även med andra typer av uppdrag inom t ex reklam. Hon är nyanställd sångpedagog på musikinstitutet.


Hon verkar ha en enorm bredd. Hon sjunger gärna jazz, pop, rock och visor men även klassisk musik och "allt annat som gör en glad i hjärtat!" som hon skriver på sin hemsida.


Å vad jag var lycklig. Att vi äntligen funnit en dirigent igen. Vi satt snälla och förväntansfulla och lyssnade på vad hon hade att berätta.


Jag hoppades innerligt att hon skulle känna att hon vill åta sig oss. Jag kände mig som Rasmus, han på luffen när han på barnhemmet innerligt önskade "ta mig" när hugade fosterföräldrar kom för att välja barn.


Jag tror hon var nöjd med oss. Åtminstone ville hon stanna kvar med styrelsen och diskutera repertoar och vi slog fast att vi skall öva på onsdagar.

Kulturkoordinatorn skall inte vara landskapets

Benita Mattsson- Eklund skriver i torsdagens ledare "Sluta tala om vad vi borde göra med huset, berätta i stället vad vi ska och måste göra." med anledning av min insändare om Alandica som kulturhus.
Jag håller med om att det måste finnas en spindel i nätet som koordinerar kulturen på Åland och även säljer den utåt.
Jag har däremot valt att inte säga åt kulturföreningarna hur detta skall utvecklas. Jag tror nämligen inte att denna person skall vara anställd av landskapsregeringen. För att denna låt oss kalla den koordinator skall ha stark drivkraft och tjäna föreningarnas intressen tror jag att det är föreningarna som skall anställa den.
Mitt förslag är att kulturföreningarna kommer samman och gör slag i saken och söker medel för denna koordinering. Dessutom bildar en styrelse som fungerar som uppdragsgivare och stöd för personen. Jag tycker att man också skall överväga att ta driftsbolaget, turistförbundet och kanske fler intressenter med i diskussionerna.
Landskapets kulturdelegation fördelar medel för kulturföreningar och projekt. Landskapet har tydligt uttalat sitt stöd för samverkan mellan kultur, turism och näringsliv.
Ledarskribenten jämför även Alandica med Uppsalas kultur- och kongresshus. I Uppsala har kulturnämnden tecknat ett särskilt avtal med bolaget om husets kulturpolitiska uppdrag.
Mariehamns stad skriver i sitt kulturpoltitiska program att man vill utveckla kulturpolitiken mot gränsöverskridande evenemang. Jag tycker att staden har ett stort intresse i av Alandica i sitt kulturuppdrag. Jag har en färdigt skriven motion om detta som syftar till just ett sådant avtal mellan staden och Alandica och den kommer att inlämnas till fullmäktige 25 september.
Det här tycker jag att man skall och måste göra.

tisdag, september 04, 2007

Europaparlamentsplatsen

EU parlamentariker Alexander Stubb säger i en intervju i Radio Vega att det finns en chans att Finland får behålla sina 14 platser i parlamentet efter utvidningen.

Parlamentet kan ha maximalt 750 platser och dessa skall nu fördelas att de räcker till till de nya medlemsländerna.

Min matematik och Alexanders Stubb stämmer inte överens!

Får Finland 14 platser har man fått en plats till. Efter utvidgningen skulle Finland ha 13 platser.

Om Finland får en plats till borde den vara Ålands!

måndag, september 03, 2007

Miljöbilar

Klimathotet ligger över oss. Det ömsom engagerar och ömsom ger oss dåligt samvete. Biltätheten är hög på här, inte att undra på eftersom Åland är en ö som är glest bebyggd. Det är inte lätt att få en fungerande kollektivtrafik. Jag tror inte att det är realistiskt att räkna med att folk skall lämna bilen - istället behöver vi finna lösningar att bilarna ger så lite negativa effekter för miljön som möjligt.

Det behövs miljöbilar! Vad är en miljöbil? En diesel liten dieseldriven bil med partikelfilter? Kanske - inte så farligt med utsläpp men drivmedlet är inte förnyelsebart. Etanolbil? Bra med tanke på utsläpp och förnyelsebart. Globalt är det dock tveksamt. Det vittnas om energikrävande processer för att framställa etanol, att folk arbetar under oanständiga förhållanden och att mat används till drivmedel i västvärlden istället för till mat bland den svältande befolkningen. Nu förs metanolen fram som ett alternativ istället.

Plug in hybrid? Ja, det tror jag är framtiden. En bil som laddas med med el från vätgas eller vindkraft och som bara tar till bensin vid långkörningar om inte laddningen räcker - borde vara perfekt för Åland. Få se vad forskningen säger nästa vecka?

Vi följer aktivt med vad som händer och har lagt ut flera krokar och föreslagit för ledande bilföretag bl.a att Åland kunde vara ett spännande testområde!

Befintliga miljöbilar är dyra och tillgång på drivmedel saknas ännu på Åland. Hela marknaden är lite avvaktande ännu - nya sanningar avlöser varandra.

Till 2015 (eller var det 2012?) har EU bestämt att inga bilar får släppa ut mer än 130 gram koldioxid per kilometer körning.

Sverige ligger på framkanten och delar ut bidrag om 10.000 SEK till alla som köper ny miljöbil. Samtidigt kommer skatten att höjas märkbart på stora energislukande bilar (stadsjeepar tex).

Läste just i en varning i en av de svenska "drakarna" att miljöbilstillverkarna har prutat på säkerheten för att få ekonomin att gå ihop. Man befarar att ökat antal dödsolyckor blir priset för små miljöbilar - aldrig får man vara glad!

Vi har inga skatteinstrument på Åland att styra utvecklingen med (möjligen bilavdraget i kommunalbeskattningen - men som sagt då måste kollektivtrafiken byggas ut och turtätheten utvecklas - hur skall du annars kunna åka buss och lämna/hämta barn på dagis och handla på hemvägen?). Vi skulle ha betydligt större handlingsutrymme med större beskattningsrätt.

En av våra mackägare har något på gång vad gäller alternativ till bensin som drivmedel - jag tror vi kommer att få besked redan inom september. Spännande.

Det renaste bränslet är trots allt det vi inte använder. Det kan vi alla göra något åt redan nu. Var och en av oss kan ta ansvar genom köra mindre och bättre. Idag lär alla bilskolor ut sk. ecodriving.

Jag skulle vilja utarbeta en morot som skulle gynna samåkande. Det tror jag skulle passa Åland och roligt att åka tillsammans istället för att sitta ensam.

Lisa fick GULD!

Det var en riktigt guldkantad dag igår. Finskt guld i spjut. IFK vinst med 4-2!

Själv var jag med dottern Lisa i Åbo. Hon tävlade i tennis i distriktsmästerskapet för sydvästra Finland. Hon tog GULD i klassen flickor 16.

Det heter att "huvudsaken är att kämpa väl"- men nog är det ju roligt med vinst!