tisdag, december 04, 2007

Glad stämning i vårt kloka fullmäktige

Fullmäktige har de senaste två kvällarna ägnat sig åt budgeten för 2008. Nu är den klubbad. Stämningen har varit god under hela behandlingen - vi har verkligen ett trevligt fullmäktige - hoppas det håller i sig.

Jag lade tre ändringsförslag. Jag föreslog att åtgärder skall göras för att gågatan skall bli tillgänglig för alla. Jag har förstått på mina funktionshindrade vänner att de inte kan välja var de vill handla - de får handla där de kommer in i butiken...

Jag föreslog också att staden skall göra upp en tio års plan för investeringarna och också presentera driftskonsekvenserna. Som det är nu hamnar ofta investeringarna i klump - just nu har vi enorma behov inom både skolsektorn och äldreomsorgen - hade vi tänkt i lite längre tidsperspektiv hade vi kanske kunnat undvika det.

För det tredje stödde jag målet att livsmedelsinköpen till 75% skall vara ekologiska 2012 men med tillägget att inköpen i första hand skall vara lokalproducerat ekologiska, i andra hand lokalproducerade, i tredje hand importerat ekologiskt och i fjärde hand importerade. Nu kommer alltså ÅCAs mjölk att återinföras i skolorna vilket jag tycker är viktigt för att få upp mjölkkonsumtionen bland våra unga igen.

Alla mina förslag gick igenom!!!

Dessutom är jag glad åt att fullmäktige gick in för att bygga en terrängbana för "uteritt" vid Sleipner och att Trobergshemmets byggstart tidigarelades och att staden alltid skall lägga ner fiber när elverket gräver för eldragningar. Kloka beslut

Inga kommentarer: