lördag, november 03, 2007

Totalt snusförbud

I går förde vi från landskapsregeringen ett lagförslag till lagtinget som inför ett totalförbud för snusförsäljning. Dessutom skickade vi ett brev till kommissionen med information om vår nya lagstiftning med hopp om att förhindra en rättsprocess.

Det som irriterar mest är att kommissionen tror att beslutet om snusförbud har inverkan på folkhälsan. Vilket det inte kommer att ha. Snuset säljs och brukas fortsättningsvis men på fartyg med svensk flagg. Det som är förlusten för det åländska samhället är att rederierna hotar att flagga ut sina fartyg vilket leder till sämre villkor för våra sjömän.


Att Finland i processens första skede medgav att kommissionen hade rätt och att Åland borde införa totalförbud förbättrar knappast våra chanser att klara oss i domstol. I och för sig så betyder det också att det inte på något sätt är självklart att Åland skulle stå för eventuella böter - vi har ju inte fått försvara oss.
Summa summarum kände vi oss pressade av hotet om de stora beloppen och därmed mer eller mindre tvungna att agera. Ett av de jobbigare och oerhörda beslut vi fattat.

Inga kommentarer: