onsdag, december 20, 2006

Vi måste betona pappors ansvar som föräldrar

De åländska männen tar ut ungefär 8,7% av föräldraledigheten resten står kvinnorna för. Varför ser det ut så? Varför är det så svårt att få männen att ta hälften av föräldraledigheten? Det finns ingen enkel tryck på knappen lösning. Om den funnits skulle den varit förverkligad för länge sedan. Det här är ett problem som hela Norden kämpar med.

Jag tror att huvudorsaken bottnar i de traditionella könsrollerna. Männen erbjuds att ta ut föräldraledighet medan kvinnorna förväntas ta huvudansvaret. Männen har möjlighet att i större utsträckning välja bort mindre attraktiva delara av föräldraskapet - tex den ökade mängden hushållsarbete som ofta följer med ledigheten.
En man som tar föräldraledigt är ansvarstagande - hur bedöms en kvinna som inte gör det? Här krävs krafttag och tålamod att förändra attityder och att ihålligt se till att frågorna aktualiseras och debatteras samt att utbildning erbjuds.

En annan viktig orsak är den ekonomiska. Jag är själv en förespråkare för valfrihet. Men så länge som kvinnorna har lägre löner än männen så är det ofta en ekonomisk realitet att det är kvinnan som väljer/förväntas vara hemma. Inom landskapsregeringen har jag hållit ett flertal diskussioner med facken för att höra deras recept för hur löneklyftan mellan kvinnor och män kunde minskas. Vidare har jag initierat en utredning som skall lyfta fakta och konsekvenser av olika insatser på lönesidan samt kommer 2007 att tillsätta en lönekommission med ett tydligt uppdrag att synliggöra problematiken och komma med förslag till åtgärder.

Våra attityder och värderingar på arbetsplatsen är också en viktig orsak. Jag hoppas att alla män som arbetar för jämställdhet aktivt stöder kollegor som tar föräldraledigt eller är hemma med sjukt barn och som på ett bra sätt tar ansvar för familjens obetalda arbete.Jag har initierat ett pris som för första gången skall delas ut på självstyrelsens 85 års dag. Fannypriset skall fungera som en morot och premiera en arbetsplats som gjort något utöver det vanliga för att främja jämställdheten.Jämställdhetsplaneringen där statistik hur jämställdheten ser ut på arbetsplatsen kommer att öppna upp en diskussion för hur situationen ser ut och målättningar formuleras för hur man vill att utvecklingen skall se ut.

Visst kan det också vara så att kvinnan inte vill ge ifrån sig "sin" ledighet. Här är det viktigt att analysera om det beror på traditioner och attityder och att det är för jobbigt att stå emot dem eller om det faktiskt är så att man verkligen vill.

Mot detta kan man ställa om pappornas prioriteringar styr till en del och vems behov som väger tyngst barnets eller arbetsgivarens behov och intressen.

En utveckling till ett jämställt förhållande där familjen delar på föräldraledigheten ger vinst till både kvinnan och mannen. Kvinnorna får en bättre möjlighet i arbetslivet medan männen vinner en närmare relation till barnen.

Jag kämpar vidare för att vi skall nå dit.

fredag, december 15, 2006

Yrkesskolans vernissage gör mig glad - klockren!

Ålands yreksskola har skapat en utställning angående kvinnans rösträtt 100 år och hade vernissage idag på Åland museum. Det är samarbete mellan åk 2 på sociala linjen och multimedialinjen.

Jag blev så glad av att se den. Inte bara för att jag själv har en roll i utställningen utan för att den är så proffsigt gjord. Jag har själv intervjuats och mina uttalande finns med. Allt från första telefonkontakten till intervjutillfället - där man nogsamt informerade om att intervju bandades men bara för att de själva lättare skulle minnas vad jag sagt (inte ens alla journalister kommer ihåg att göra det!) - till presentationen har andats professionalism.

Att dessutom sociala linjen och multimedia samarbetar kring ett projekt andas nytänkande och att man funnit att det bästa resultatet får man om man samarbetar med sådana som kompletterar en själv. Klockrent!

onsdag, december 13, 2006

Elöverföringsavgiften - en fråga som sakta rullar framåt

- Nå blir det någon sänkning av elnätsavgiften? Den frågan har jag besvarat säkert 50 gånger under min tid i regeringen. Förväntningarna är stora bland ålänningarna och frågan har varit aktuell sedan 1999!
I mars 2005 kom frågan för första gången upp på rätt nivå - den högsta politiska - då jag träffade infrastrukturminister Mona Sahlin som genast insåg att det var en tagg i själen för oss ålänningar att betraktas som en region och inte ett elland när det gäller överföring av el mellan Sverige och Åland.
Mona Sahlin gav ett löfte om en utredning, tillsammans har vi utformat ett direktiv för utredaren och drygt 1 ½ år efter vårt handslag var utredaren tillsatt.

I går träffade jag honom. Han ansåg att våra argument om självstyrelsen var mycket intressanta och lovade att sätta sin jurist på granska våra argument. Förhoppningsvis kommer han fram till att avgiften borde avlyftas eftersom Åland i dessa avseenden bör betraktas som ett land och det finns en nordisk överenskommelse om att inga avgifter upptas mellan de nordiska länderna. Vårt problem är att vi är anslutna till regionnätet på den svenska sidan och att privata Vattenfall uppbär avgiften av oss som av de andra.

- Besluter regeringen att ingen avgift får lyftas av oss måste de lyda, hävdade jag.

Fast fullt så enkelt är det inte för det finns tydligen flera anslutningar som i ena änden är regionnätsanslutna (bl.a till Norge) och då gäller det att antingen lyfta av dessa avgifter också eller finna argument för varför Åland men inte Norge?

Vi jobbar på det!

måndag, december 11, 2006

Med en ängels tålamod

Nu är EU-uppdragen avklarade för i år. Det har varit en intensiv höst men jag är känner mig tillfreds med de åländska insatserna och tycker att vi gjort oss hyfsat hörda med tanke på att vi är 27 000 personer bland 450 miljoner europeer.

Många, åtminstone politiker, vet idag om att Åland finns och att vi har en speciell självstyrelse.

I morgon bär det i väg till Stockholm. Arbetet med att få elöverföringsavgiften avlyft mellan Sverige och Åland fortsätter. Jag har jobbat med frågan under hela min mandatperiod och den har sakta men säkert gått framåt - men nog går det långsamt - det gäller att ha en ängels tålamod. Men med tanke på att frågan under denna period för första gången kommit upp på politisk nivå, en utredningsman blivit tillsatt och vi fått vara med och formulerat utredningsdirektivet - så får jag väl vara nöjd.

Nu skall jag träffa utredningsmannen och informera honom om den åländska problematiken. Nästa vecka skall jag träffa ansvariga ministern Maud Olofsson och även briefa henne.

söndag, december 03, 2006

Härligt att veta att nyckelpersonerna känner Åland och Östersjöns behov

Det känns bra att konstatera att vi börjar uppfylla målsättningen med miljöhandlingsprogrammet. Under det år som jag nu aktivt arbetat med maritima strategin kan jag nu konstatera att landskapsregeringens miljöhandlingsprograms målsättning att bli en trovärdig medaktör börjar uppfyllas.

Våra egna miljöinsatser och med en kunnig tjänstemanna kår i ryggen har jag kunnat föra fram trovärdiga argument där jag visat att vi är seriösa och har sakkunskap bakom det som sägs. Kunskapen och argumenteringen har i sin tur öppnat dörrar till nya kontakter som i sin tur tagit till sig vad som framförts under resans gång. Det känns fantasktiskt att nu få feedback på allt arbete som lagts ner.

Jag märker att man lyssnar till vad jag säger och mina ändringsförslag går igenom!

Under året har jag fungerat som ALDE gruppens skuggrapportör. Jag har därmed fått äran att hålla gruppanföranden och framlägga förslag i gruppens namn. Jag har också deltagit i flera möten och konferenser där kommissionären och andra nyckelpersoner deltagit.

Det känns härligt att veta att alla dessa nyckelpersoner nu känner till Åland och Östersjöns problem.

Nu kan vi systemet och metoderna för att påverka - tänk om vi nu fick vår rättmätiga plats i EU-parlamentet! - det vore mycket enklare då.

fredag, december 01, 2006

Det har varit tyst - jag bubblar snart över

Pust! Det har varit en intensiv november månad. Lagtingsåret har öppnats och budgetdebatten blev rekordlång. Från landskapsregeringens sida jobbar vi aktivt med att få konferenser och möten till Åland - helst under lågsäsong. I november sammanföll tre större evenemang samma vecka! Dessutom har regionkommittén intensivt med möten just nu plus att "statsbesöket" till italienska regionen Aosta framskjöts från augusti till just november.

När det blir så här intensivt - tre resor på tre dagar, konferenser och kvällsmiddagar flera gånger per vecka osv har jag en princip att de stunder jag är hemma rör jag inte datorn. För jag vet sätter jag mig vid den så blir jag där.

Därför har det varit tyst på min blogg ett tag. Men jag bubblar nästan över av allt jag har att berätta och tycka till om. Jag återkommer!

Trevlig lilla jul till alla!