torsdag, oktober 26, 2006

Vem lobbar för folket?EU hotar med böter… det är ett vanligt budskap som våra medborgare möter och den bild som man får av EU på Åland idag. Det handlar allt för ofta om bekymmer och problem. På kort tid har vårfågeljakten förbjudits, lagstiftning om förbud mot försäljning av snus framtvingats samt nu det senaste - hot om böter för att ett område - Nyhamn-Båtskärsarkipelagen - inte SPA-klassats. (special protected area)

Jag passade förra veckan på att visa rubriker från Ålandstidningen då kommitténs konstitutionella utskott hade möte och diskuterade EUs öppenhet och hur EU kan närma sig folket och stärka sin legitimitet.

Kommissionen har fått informationen att den sällsynta alförrädaren setts på Nyhamn-Båtskären och eftersom det är en globalt hotat fågelart bör området klassas som ett SPA-område enligt kommissionen. På Åland skall vindkraftverk uppföras på det aktuella området.

Jag framförde att vi har orsak att misstänka att alförrädaren används för att försvåra vindkraftsutbyggnaden. På Åland är vi helt övertygade om att vindkraft och fåglar kan fungera tillsammans.

Både i vårfågeljaktsärendet och nu gällande värnandet av alförrädaren har lobbyorganisationer varit aktiva.

Sakkunniga jag talat med anser att grunden för att tvinga fram ett SPA-område just i Nyhamn-Båtskärsarkipelagen bygger på svag grund. Alförrädaren kan visserligen ha vistats där men den är mycket rörlig och har setts på flera platser på Åland under olika tidpunkter - vi kan ju inte SPA-märka hela Åland !

Endel lobbyorganisationer har starkare inflytande på kommissionen än andra. Birdlife var med och följde den muntliga förhandlingen då vårfågeljakten behandlades. Enligt uppgift skickades lappar från lobbarna till kommissionens representant.

Det var lyckosamt att det just vid detta möte behandlades ett ärende som handlade om EUs öppenhet och just bl.a om hur kommissionen skall hantera lobbyorganisationer.

Jag framhöll att det är viktigt att det formuleras spelregler för lobbyister och att de registreras och att allmänheten kan få insyn i vilka organisationer som lobbar.

Dessutom ställde jag mig frågan vem det är som lobbar för folket? Det är svårt för medborgarna att följa med hur beslut fattas inom EU.

Jag stödde förslaget att ministerrådens möten i framtiden skall vara öppna.
I dag kan ministrarna åka hem till sina länder och belasta EU för svåra beslut som fattats. Blir mötena öppna har medborgarna möjlighet att följa sina ministrar och hur väl de försvarar landets linje.

Dokumentet grönboken – europeiskt initiativ för ökad insyn kommer att behandlas igen den 29 november. Inför det mötet kommer jag att skriftligt anföra mina synpunkter.

söndag, oktober 22, 2006

Fördomar är till för att spräckas - ibland lyckas det

Det var en middag efter ett möte utanför Åland. Normalt brukar jag söka mig till sällskap där många nationaliteter är blandade. Framför mig var ett bord med en plats ledig - alla runt bordet var finländare. Jag valde att sälla mig till det finländska sällskapet denna gång. Jag gick fram till bordet och slog mig ner. Med en hastig rörelse steg mannen mitt emot mig upp. Inte så som man gör när man ursäktar sig och uppsöker toaletten eller skall ringa ett samtal - han steg upp för att jag satt mig ner.

Snabbt förklarade en i sällskapet att mannen deklarerat att han inte kan äta tillsammans med en sådan som jag. Han var mån om och ville förtydliga att alla de andra tyckte att han var fånig att jag inte skulle bry mig om detta utan de ville verkligen ha mig vid bordet.

Måltiden inleddes men den smakade inte. Jag kunde inte släppa tanken på hur en människa som jag aldrig någonsin träffat inte kunde tänka sig att äta tillsammans med mig. Mina tankar gick till Jesus, den befläckade kvinnan och fariseerna. Men vad hade jag gjort för att bli så oren?

Jag kunde inte hålla mig utan vädjade om en förklaring från de andra glatt skojande och konverserande vännerna runt bordet. "Det är så Britt att han kan inte tåla ålänningar eftersom man som finskspråkig på Åland inte har rätt till rättegång på sitt mordersmål finska vid behov". Varför skulle han inte få det undrade jag. Grundlagen gäller på Åland lika väl som i Finland - oavsett vilket modersmål du har så har du rätt att uppträda i rätten på ditt modersmål.

Lätt upprörd över att ha blivit fel informerad, lurad, stegade en av herrarna i väg mot mannen som lämnat bordet och uppehöll sig vid honom en god stund. När han kom tillbaka informerade han om att han upplyst mannen om hur det ligger till med rättegångsspråket på Åland. Efter en liten stund kom mannen lomande tillbaka till bordet med tallriken och glas och sträckte fram handen för att be om ursäkt. Vilken givetvis godtogs.

Kvällen fortsatte i glad anda och maten smakade gott - mannen är förlåten men den här episoden glömmer jag aldrig!

lördag, oktober 14, 2006

Tänk om alla vore så konstruktiva...

Vid mitt besök vid svenska teaterhögskolan hade jag glädjen att ta del av lektioner då studenterna framförde snuttar av kända skådespel. Efter sina framföranden samlades alla för att ge kommentarer på vad som framförts. Efter diskussionen var det min tur att ta till orda. Jag funderade över hur jag skulle få till en naturlig övergång och valde att peka på vad politiker och skådespelare har gemensamt - att få ut sitt budskap på ett övertygande sätt. Vad jag tyvärr kunde konstatera var att politiker sällan ger varandra uppbygglig kritik. Skådespelarstudenterna däremot sparade inte på att ge feedback till varandra men aldrig utan att ge ett alternativ hur det kunde förbättras. "Du Anna - de var för lågmäld i din framtoning - tänk om du skulle komma in från andra hållet och dra in ett ljudligt andetag innan du för fram din replik till Anders". Något för oss politiker att ta efter - kritisera gärna men ge ett konstruktivt alternativ - det skulle föra debatten framåt!

söndag, oktober 08, 2006

En vecka med budget, toppmöte, albanuskryssning och självstyrelselektion

Det har varit en hektisk vecka. Inom landskapsregeringen arbetar vi som bäst med budgetförslaget för 2007.

Torsdag eftermiddag reste jag till Helsingfors. Huvudorsaken var att jag var inbjuden att delta i EU-ministrarnas informella jämställdhetsmöte. Jag är mycket nöjd med mötet - självstyrelsen behandlades med respekt.

Eftersom varje land endast har en taltur så hade jag ingen möjlighet att tala på själva mötet. Om jag hade tänkt på det så skulle jag försökt att förhandla mig till att få tala ändå - som en inbjuden gäst från en lagstiftande region. Tjänstemännen trodde inte att det skulle ha lyckats - men det harmar mig ändå att jag i inte kom på det före och tog upp diskussionen med minister Tuula Haatainen.

Vid middagen där jag placerades vid ett av honnörsborden deltog också president Tarja Halonen. Hon höll ett mycket avspänt och bra tal om aktuell jämställdhetsproblematik.

Jag har haft en stående inbjudan till svenska teaterhögskolan i Helsingfors. Nu passade jag på att tacka ja till den. Eleverna på tvåan skall turnera i den finlandssvenska skärgården i sommar och då förstås också på Åland. Åländske studenten Alfons Röblom hade konstaterat att flera av hans studiekompisar nog visste "att det var något speciellt med Åland men att de inte riktigt visste vad". Därför ringde han och bjöd in mig för att ge dem en rejäl dos självstyrelsekunskap.

På kvällen såg jag "Clockwork" tillsammans med dem på teater Viirus. Se den om du har möjlighet!

På fredagen hann jag också besöka strömmingsmarknaden. Tillsammans med vice lantrådet Jörgen Strand agerade jag värd för två kryssningar med inbjudna politiker, tjänstemän och journaliser. På agendan fanns aktuella ålandsfrågor. Kryssningen är en tradition sedan 18 år tillbaka och är ett utmärkt tillfälle att i lugn och ro diskutera och utveckla framtidstankar om Åland och diskutera aktuella ärenden. Synd bara att så få politiker dyker upp.Däremot är det alltid gott om journalister - vilket förstås är bra för Åland.

En journalist, medlem i politiska journalisternas förening, konstaterade efter diskussionen att paf-konflikten borde analyseras ur flera olika dimensioner i finländsk media - hoppas det leder någonstans.

Nu skall jag iväg och heja fram United tjejerna - sista hemmamatchen. Efter det skall jag på centerns centralstyrelsemöte.

onsdag, oktober 04, 2006

Riksdagsvalet - nu har jag bestämt mig

Efter noggrant och moget övervägande har jag beslutat mig för att inte kandidera i riksdagsvalet i mars nästa år.

Mitt argument för att inte kandidera är att jag efter att ha satt mig in i hur riksdagsarbetet fungerar och hur jag själv skulle vilja jobba dragit slutsatsen att jag kommer att hamna i en ohållbar situation.

Det jag går in för vill jag utföra med 100% ambition och engagemang. Jag anser att ett välutfört arbete i riksdagen skulle kräva att jag också borde satsa tid på umgänge utanför mötestider. Varje gång jag skulle prioritera Helsingfors skulle jag ha dåligt samvete över familjen och varje gång jag prioriterade familjen så skulle jag känna att jag inte gör ett bra jobb i Helsingfors. En känsla och slitning jag inte är beredd att utsätta mig för.

Jag trivs och stimuleras oerhört av det uppdrag jag har. Jag har kommit till att jag vill satsa 100% på de lokala valen hösten 2007.

Tack till alla er som trott på att jag skulle göra ett gott arbete i riksdagen och tusen tack till alla er som framhållit att jag gör största nyttan här hemma i det uppdrag jag har.

söndag, oktober 01, 2006

I kväll initieras Fanny -priset

Hela veckan har vi på olika sätt firat och uppmärksammat kvinnans hundraåriga rösträtt.


Från landskapsregeringens sida vill vi manifestera jubileet på något sätt.


Jag har därför som jämställdhetsansvarig initierat att vi årligen med början på Självstyrelsedagens 85-års dag den 9 juni nästa år delar ut "Fanny priset".


Fanny Sundström har genom sitt engagemang och mod drivit kvinnorörelsen i dess begynnelse på Åland. Hon har kämpat för kvinnors politiska möjligheter samt verkat för att väcka samhällsintresset hos kvinnor. Tack vare henne ändrade den politiska agendan och började innehålla viktiga frågor så som hälsovården.


Fannypriset är ett jämställhetspris som kommer att vända sig till våra arbetsplatser. Det skall utdelas som erkänsla för utförda insatser för främjande av jämställdheten och skall entusiasmera och stimulera till fortsatt engagemang och vidare utveckling av arbetet med genus- och jämställhetsfrågor.


Arbetsplatser kommer att kunna nomineras och en jury kommer att avgöra vem som skall föräras det prestigefulla priset som förutom en plakett som får pryda arbetsplatsen kommer att innehålla en ansenlig summa pengar (4000 € hoppas jag på) som skall användas till något trevligt för personalen.


Jämställdhetsdelegationen - som föreslagit namnet - har visat intresse för att sköta hanteringen av Fannypriset.


Målet med priset är att det skall driva arbetsplatserna framåt i jämställhetsarbetet. Förhoppningen är att priset skall bli så åtråvärt att man verkligen kämpar för att bli nominerad och slutlig vinnare - och att fler arbetsplatser och företag inser att det blir ett värdefullt tillskott till sitt varumärke - att man kan visa att man är en modern och utvecklande arbetsplats.

Båda lokaltidningarna kommer att få förfrågan på vilka villkor de vill samarbeta kring Fannypriset och dess lansering. Inom kort kommer vi i massmedia kunna följa den spännande nomineringsprocessen och som sagt den 9 juni delas det presitigefulla priset ut för första gången. Initierat då vi firat kvinnans rösträtt 100 år.