måndag, september 24, 2007

Politikerberöm

Den allmänna uppfattningen är att politiker bara tjafsar och bråkar. Ibland finns det faktiskt utrymme för beröm och uppmuntran, även över partigränserna. Så här lät det i lagtinget när vi diskuterade revisorernas berättelse och avsnittet fastighetsförvaltning. Tack Anne-Helena!


Ltl Anne-Helena Sjöblom, replik:
Fru talman!
Jag ville bara säga att jag är väldigt nöjd över ledamoten Britt Lundbergs redogörelse. Det visar också på att ledamoten Lundberg tagit ett stort ansvar och har grepp om fastighetsfrågorna på alla plan. Jag tror inte att det har hänt så mycket någon gång som det har hänt under ledamoten Lundbergs tid som ansvarig för fastighetsfrågorna. Jag hör också till dem som välkomnar förslaget om interna hyror. Jag tycker att det är riktigt bra!

Inga kommentarer: