måndag, september 10, 2007

Ny snuslag idag

Idag har landskapsregeringen fattat beslut om hur vi skall hantera snusfrågan. Vi har formulerat en inlaga till utrikesministeriret som kommer att fatta sitt beslut på fredag, då Finlands ställningstagande formuleras.
Vi har haft god draghjälp från Finland den här gången. Ledande politiker och tjänstemän har gjort sitt för att få kontakt med kommissonen och även finna en framkomlig väg. Vi har även använt oss av en juridisk byrå för att stämma av vår argumentation.
Dels har kommissionen hakat upp sig på vår definition av snus. Detta upplever vi som en teknisk detalj och därför har vi skrivit om så att den sammanfaller med formuleringen i tobaksdirektivet.
Vidare anser kommissionen att förbudet mot saluföring av snus inte var tillämplig på fartyg som är registrerade på Åland oavsett om fartygen befann sig på åländskt eller finskt territorialvatten.
Även här medger vi och föreslår ett fullständigt förbud mot försäljning av snus på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Sveriges sjöterritorium. Detta för att undvika en ojämlik konkurrenssituation, stridande mot EU:s grundläggande principer där fri konkurrens är en av pelarna.
Man kan vid första tanke tycka att den här frågan inte kan vara någon stor sak för våra rederier. Det handlar inte bara om vinsten från sålda snusburkar - med snusförbud på ett fartyg men inte det andra kan göra att resenären väljer fartyg efter snuset och därmed snuvas det fartyg som inte får sälja snus på hela konsumtionen från kunden.

Även om vi nu ändrar tobakslagen så hinner vi inte tillmötesgå kommissionens krav till den 19 september då tiden går ut. Det återstår således ett effektivt lobbyarbete att få kommissionen av lugna ner sig och invänta vår lagstiftning innan man för ärendet till domstol. Går kommissionen med domstol får vi bereda oss på att böter utfaller tills dess att vår nya lagstiftning godkänts och trätt i kraft. Böter som Finland borde stå för eftersom Finland inte försvarade oss och vi inte fick föra vår talan i inledningen av det här ärendets behandling.

Hoppas nu att denna fråga är utagerad för Ålands del och att vi en gång för alla räddat våra sjöarbetsplatser.

Inga kommentarer: