tisdag, maj 31, 2016

Moderater, liberaler och sossar svänger allt mer vänsterut.

Vi avslutade tilläggsbudgetbehandlingen med omröstning igår.
Några exempel:

Vi är beredda att spara lika mycket som regeringen, men föreslår en mindre inbesparing på ÅHS och kommunerna på kort sikt och är istället beredda att ta mer från infrastruktur.

Vi vill inte att landskapet ska konkurrera med våra restauranger eller övrigt näringsliv under lågsäsong genom att börja med restaurangverksamhet för att servera luncher till högskolan.

Vi vill inte att landskapet ska bygga en tvätthall för lastbilar.

Vi vill utveckla verksamheten vid Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors och se till att det finns tillräckliga resurser särskilt i Helsingfors med tanke på den senaste tidens utveckling.

Moderaterna, liberalerna och socialdemokraterna höll inte med...

Vi hoppas att regeringen efter debatten kommer att överväga att driftsprivatisera vägunderhållet och att de som känner sig diskriminerade på Åland fortsättningsvis ska kunna vända sig till någon på Åland och inte bli hänvisade till Finland. Alla, särskilt de som känner sig utsatta måste ha rätt till Ålands självstyrelse.

fredag, maj 27, 2016

Ett av motiven för kommunreform: att minska centerns inflytande!!!

Det kan ta lång tid för en regering att hitta sina roller.

För vår regering just nu är centern i fokus. Detta trots att vi inte är med. Hur skulle centern göra? Var skulle centern spara? Vad skulle centern säga? Är de vanligaste replikerna ifrån ministrarna och representanterna från regeringen. Borde det inte snart vara dags att fokusera på vad regeringen själv vill göra och verkställa det.


Regeringspartierna har inte pratat ihop sig inför behandlingarna i plenisalen, vilket förstås är både intressant och ibland roande att lyssna till. En representant lägger fram ett förslag till hur man kunde förhålla sig till förslaget man just själv lagt fram medan nästa ställer sig upp och säger blir det så så stöder inte jag regeringen....


Det finns dock ett kitt i regeringen. Man vill förändra kommunstrukturen. Hur, finns det dock olika bud om. Det senaste argumentet jag hörde var att om vi tar bort kommunerna så tappar centern stöd eftersom centern är så väl förankrat ute i kommunerna. För det första så hoppas jag att dagens politiker är för en mångfald och att alla ålänningar är lika viktiga och för det andra hoppas jag att inte befolkningen ska drabbas för politiska partier vill göra nya egna politiska vinningar.


Även i media har jag läst att det fanns funderingar om vilken ordförandekandidat för moderaterna, som skulle vara den mest centervänliga. Lite skämtsamt så är det väl moderatvänlig en moderatledare borde vara 😊


Det har varit en intressant och lite märklig inledning på veckan. Vi får hoppas att "nya tag" innehåller mer demokrati, transparens och klokskap.

onsdag, maj 25, 2016

SKULLE DU VILJA VETA VAD DITT BANTADE HUSPAKET INNEHÅLLER?

På måndag ska vi fatta beslut om regeringens förslag till tilläggsbudget för 2016. Vi har debatterat den idag och fortsätter på måndag. Jag och mitt parti är helt med på att vi måste spara och vi tror att nivåerna som regeringen föreslår är rimliga. Däremot är det märkligt att fatta beslut när vi inte får svar på våra frågor, ärligt talat så vet vi inte vad vi beslutar om. Vi har ställt frågor på nytt idag och vår förhoppning är nu att regeringen anstränger sig lite nu och ger oss besked på måndag innan vi ska fatta våra beslut.

Jag gjorde en liknelse idag. Om en familj beställer ett huspaket. Familjen har bedömt att taket för utgifterna för huset är 200 000 euro. Förslaget till huspaket kostnadsberäknas till 250 000. Alltså måste 50 000 bantas bort. Jag tror de flesta förstår att familjen vill veta vilka konsekvenser inbesparingen har för huset innan de gör beställningen, dvs fattar beslutet.

Förhoppningsvis kommer regeringen med svar på måndag. Inför framtiden hoppas jag att vi får ett mer demokratiskt, transparent och tydligare förslag till budget för 2017 och att regeringen innan den lämnar förslaget vet vilka konsekvenser förslaget har. Då blir beslutet mer kraftfull och som jag framförde i anförandet så har vi bättre förutsättningar för att kunna biträda regeringen och hjälpa till med samhällsutvecklingen.