måndag, april 27, 2009

En aktiv och sakkunnig politiker

En EU-parlamentariker kan ha mer makt än en minister. Det hävdar i varje fall utrikesministern och tidigare EU-parlamentarikern Alexander Stubb.

Det som fordras är gedigen politisk erfarenhet och vana vid att finna överenskommelser och argumentera för sin sak på ett engagerat och trovärdigt sätt.

Att arbeta i europaparlamentet handlar om så mycket mer än att gå på gruppmöten och att delta i omröstningarna. Det gäller att utifrån goda kontakter bilda allianser med andra engagerade politiker. Lyckas det kan man nå stor framgång.

Den som får det viktiga uppdraget att vara rapportör dvs skriva parlamentets betänkanden där alla förslag jämkas samman har stort inflytande. Likaså de som utses till ordförande i olika utskott. Genom att antingen nå dessa positioner själv eller att ha nära kontakter till dem som innehar dessa uppdrag kan man ha ett mycket stort inflytande över hur den slutliga EU-lagstiftningen utformas. Det handlar om oerhört viktig lagstiftning som berör oss alla och vår vardag.

Det gäller alltså att vara en skicklig politiker. Det gäller att ha goda kontakter och lätt att knyta nya. Det gäller att vara kunnig och övertygande. För det krävs mångårig erfarenhet av politiskt arbete på hög nivå.

Vill vi på Åland ha det inflytandet gäller det att man- och kvinnogrant engagera oss och våra vänner, släktingar och bekanta och rösta i valet den 7 juni. Den här gången finns det en rimlig chans att få en ålänning till Europa parlamentet. Men det fordrar att alla hjälps åt.

Om vi alla röstar kan vi få en åländsk och garanterat svenskspråkig röst i Bryssel som även hela svenskfinland och finländska glesbygden och skärgården kommer att ha stor nytta av. Jag ställer upp och lovar göra allt vad som står i min makt. Nu gäller det för dig att rösta!

lördag, april 04, 2009

En stor dag för självstyrelsen, språket och kulturen

Alandica invigdes idag. Med tal, fantastisk fanfar inspirerad av Ålänningens sång och massor med kultur. En del av mitt tal ägnade jag direkt till festföremålet:

Kära Alandica - du märkliga, viktiga och stolta plats för vår självstyrelse, alla ålänningar, besökare, för vår kultur och vårt näringsliv. Du skall inrymma en nästan magisk plats däre det vackar stengolet och parketten i foajen kommer att återge härliga ljud från klapprande finskor både från den breda allmänheten men också från gästande celebriteter. I laddningen av ljudet av lågmäld filt i stora salen kan jag redan känna förväntningarna när ridån skall gå upp inför en efterlängtad föreställning. Jag hör rasslandet av ivrigt antecknade pennor vid föreläsningar och högljudda diskussioner som under konferensen sammanfattas till en gemensam strategi för fortsatt arbete. Jag känner hur själen njuter av att bese vacker konst och kan höra skratten av uppspelta barn som tagit del av en lyckad pantomimföreställning. Någonstans på första våningen står en dörr på glänt och avlägset hörs toner av violiner när några repeterar inför kvällens framträdande.

Kära Alandica. Nu står du här färdig att ta emot oss med alla dina förutsättningar. Med stor förväntan får du och vi alla uppleva vad brukarna och besökarna kommer att fylla dig med och följa med hur man hela tiden utvecklar dina möjligheter och din verksamhet. Kära Alandica, kära ålänningar. Jag hoppas på många fantastiska uppleverlser i detta hus!