torsdag, april 23, 2015

Kombinera VD och ordförandeuppgiften - värna public service.

En arbetande styrelseordförande värnar public service Public service, en fri och oberoende informationsservice till allmänheten är en viktig grundbult i en demokrati. Behovet av att spara och tankar på omorganisation är aktuella när Ålands radios VD avgår med pension. Jag anser att redaktionellt arbete och den administrativa ledningen av radions ekonomi ska hållas isär för att trygga public service. Jag förstår att inbesparingar behöver göras. Mitt förslag är att styrelseordföranden även fungerar deltid som VD. Att tillsätta en sk "arbetande styrelseordförande" som även har VDs uppgifter förekommer och skulle i det här fallet både leda till en inbesparing och hålla rollerna med att sköta bolagets ekonomi och redaktionens uppgifter isär.

söndag, april 19, 2015

Grattis Mats vår första center-riksdagsledamot. Spännande även att följa hur Ålandskommitten sammansätts.

Grattis Mats Löfström! Ålands riksdagsledamot och Åländsk centerns första riksdagsledamot någonsin. Det är även spännande att följa hur de övriga 199 platserna fördelades i riksdagen. Enkelt sammanfattat gör centern ett fantastisk val i Finland. Sannfinländarna är i skrivande stund på andra plats enligt mandat i riksdagen. Det kan alltså bli ganska stora förändringar i Ålandskommitten som ska ta fram den nya modellen för vår självstyrelse till 2022. Riksdagsledamöterna Johannes Koskinen (s), Satu Haapanen (grön) och Ulla-Maj Wideroos (sfp) tackade för sig redan innan valet och valde att inte kandidera för omval. Kimmo Sasi är i skrivande stund suppleant. Maria Tolppanen (sf) och Marcus Lohi (c) är omvalda. Fortsättning följer. Vi ser fram emot gott samarbete med vår åländska riksdagsledamot förstås, men även med alla andra nyvalda parlamentariker i Finland.

lördag, april 18, 2015

Varför heter Ålands regering "Ålands landskapsregering"?

Varför heter Ålands landskapsregering just Ålands landskapsregering? Är det inte Ålands regering? Eller menas det att det finns fler regeringar på Åland? ”Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det som man menar”, myntade Konfucicus (555 f. Kr.). I Sverige och Finland benämns regeringarna: Sveriges regering respektive Finlands regering. Varför heter inte den åländska regeringen just Ålands regering? I exempelvis Österbotten, Egentliga Finland och Nyland finns landskapsförbund där kommunerna tillsammans arbetar med gemensamma frågor. Den praktiska verksamheten i t. ex Österbottens förbund leds av en landskapsstyrelse med 13 medlemmar. Landskapsstyrelsen utses av landskapsfullmäktige. Landskapsstyrelsen leder den praktiska verksamheten, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning. Det är alltså ett kommunalt samarbetsorgan. För en utomstående som studerar det åländska och det finländska politiska systemet blir säkert förvirrad av att benämningarna är så lika - Österbottens landskapsstyrelse och Ålands landskapsregering, medan de i verkligheten inte har något gemensamt. De har olika uppgifter och ansvarsområden och är på olika nivå. Självstyrelsens benämningar ska inte sammanblandas med de kommunala begreppen. Än mer angeläget blir en förändring i och med att den finländska Centern lanserar självstyrelse för alla landskap i Finland. Något som inte ska jämföras med den åländska självstyrelsen eftersom den tilltänkta landskapssjälvstyrelsen bl. a inte innehåller någon lagstiftningsmakt. Med samma motivering borde begreppet ”landskapslagar” ersätts med ”åländska lagar”. Vikten av att särskilja begreppen och höja den åländska profilen och att bevaka och befrämja den åländska självstyrelsens status är angeläget. Självstyrelsepolitiska nämnden uppdrar i sitt yttrande till landskapsregeringen i samband med arbetet med det nya självstyrelsesystemet att det även för ordet ”självstyrelse” är angeläget att hitta benämningar som på ett bättre sätt beskriver verkligheten. Självstyrelse används i fråga om kyrkan och kommunerna och när ordet översätts från finska så leder ”självstyrelse” närmast tanken till ”självförvaltning”, vilket är långt ifrån lagstiftningsmakt och den territoriella autonomi som Åland har. I Ålandskommitténs delbetänkande välkomnas redan att begrepp som ”riket” behöver övervägas. Från lagtingets sida stävar vi till att använda ”Åland” och ”Finland” konsekvent istället för ”landskapet” och ”riket”. Åland är en på folkrätten grundad autonomi. Begreppet autonomi används internationellt för att beskriva områden som har lagstiftnings-, budget- och förvaltningsmakt. Självstyrelsepolitiska nämnden förordar för sin del begreppet territoriell autonomi. Det gäller än idag det som Konfucius myntade för mer än 2500 år sedan – att språket ska bära fram det man menar. Det är angeläget att ord och begrepp ses över i samband med att det nya självstyrelsesystemet arbetas fram, så att systemet även språkligt blir tydligt och att begreppen beskriver vad som avses. Att införa nya benämningar tydliggör dessutom att det är fråga om en systemförändring för vår självstyrelse och ger den åländska självstyrelsen rättvisa.

onsdag, april 08, 2015

Surdeg är kärlek. Enkelt surdegsbröd.

Enkelt surdegsbröd Du behöver 500 gram vetemjöl ( jag blandade ekovete- och jästbrödsmjöl) 250 gram ekorågmjöl 500 gram ljummet vatten 200 gram pigg och nymatad surdegsgrund 2 tsk salt Blanda vetemjöl och rågmjöl i hushållsassistenten och tillsätt vatten, salt och den pigga bubbliga surdegsgrunden. Kör maskinen i kanske 5 minuter. Låt degen vila under en bakduk 1 timme. Kör ytterligare 5 minuter med maskinen och låt degen vila under en fuktad bakduk i ytterligare 2 timmar. Forma en rund limpa. Mjöla och låt den jäsa till sig i 20 minuter. Forma och mjöla ytterligare och lägg limpan i en korg och placera korgen i en burk med plastlock ( jag använder tårtasken). Ställ degen kallt och låt jäsa i 12-24 timmar beroende på när du har tid att grädda. När du har tid att grädda. Sätt ugnen på ca 250 grader. Fukta för att bilda ånga genom att sätta ett fat med vatten på ugnsbotten, lägg vatten direkt på ugnsbotten eller genom att spraya med vattenflaska. Grädda i 50 minuter. Låt brödet vila en timme innan du skär upp det. Lycka till!