onsdag, september 19, 2007

300 nya hyresbostäder - inte illa...

...om jag får säga det själv. Som bostadsminister kan jag stolt konstatera att vi närmar oss en fungerande bostadsmarknad på Åland. Under mina tre år vid " bostadsrodret" så har vi givit förutsättningar för 300 nya hyresbostäder. (Året före jag tillträdde är motsvarande siffra 10) och givit räntestöd till mellan 30 och 50 nya ägarbostäder.

Dessutom har vi formulerat ett bostadspolitiskt dokument som förhoppningsvis skall förvaltas väl och utveckla bostadsmarknaden ytterligare. Det är viktigt att bostadspolitiken blir långsiktig och vi har inte råd att ha svackor i bostadsproduktionen.

Vi behöver förändra den interna hanteringen av bostadslånen. Idag betalas lånen ut från ett ställe inom förvaltningen medan räntor och amorteringar betalas in till ett annat. Inget bra system. För att få överblick och bra system för bostadsfinansiering så måste dessa poster sammanföras.

Åland är speciellt i många avseenden. Att förse människor med bostäder är en ännu större fråga än att bara se till att alla har tak över huvudet. Bostadspolitiken är också en oerhört viktig faktor för näringslivet. Näringslivet är beroende av att det finns bra bostäder så att det inte blir ett hinder för nyrekrytering och för att locka människor tillbaka till Åland.Om vi får brist på arbetskraft så orkar inte motorerna snurra i vårt samhälle.

Samma år jag tillträdde blev jag uppvaktad av de åländska högskolestuderandena (SKÅHLA). De hävdade att det behövs mera studentbostäder på Åland. Med stolthet kan jag nu konstatera att vi har möjliggjort att 72 studentbostäder förverkligats i norra stan.

Nästa stora utmaning är att få fler bostäder anpassade för våra äldre. 2015 kommer 21% av befolkningen att vara över 65 år. Det blir en utmaning.

Under min period i regeringen har vi också ökat inkomstgränserna för möjligheten att få stöd för bostadsreparationer vidare får har jag också infört ett stöd när man konventerar sin uppvärmning till förnyelsebar energi. I det här fallet är stödet motiverat för att öka farten på konverteringen. Trots att det inte är så stort så tror jag det har en viktig symbol och riktningsvisare att vi skall bort från olja och direkt eluppvärmning.

2 kommentarer:

Jörgen Strand sa...

Hej Britt!

Använder man skattebetalarnas pengar för att i socialistisk anda fininsiera bostäder så kan man man säkert kortsiktigt få flera bostäder, men långsiktigtigt är det det förödandeför marknaden. Att ytterligare prata om att man snart har en fungerande bostadsmarknad, visar bara på att du inte förstår vad en marknadsekonomi gär ut på. Den dag landskapet och centern måste ta ett större ansvar för ekonomin och inte har pengar på kontot så måste dina bostadslån enligt nnuvarande lagstiftning finansieras med lån från privata banker. Det betydet att landskapet måste låna till marknadsränta (4-5 %) för att sedan i sin tur låna ut till 1-2%. De flesta örstår nog att denna socialisering inte är klok.

Jörgen

Britt Lundberg sa...

Hej Jörgen! Håller med ditt resonemang, men jag hävdar att marknadsekonomi inte går att tillämpa rakt av på ett inslulärt litet samhälle som Åland. Om företagen flyttar bort ett efter ett för att de lättare kan verka i konkurrens på andra ställen så tappar vi mer kraft tror jag.

Hälsningar Britt