måndag, september 03, 2007

Miljöbilar

Klimathotet ligger över oss. Det ömsom engagerar och ömsom ger oss dåligt samvete. Biltätheten är hög på här, inte att undra på eftersom Åland är en ö som är glest bebyggd. Det är inte lätt att få en fungerande kollektivtrafik. Jag tror inte att det är realistiskt att räkna med att folk skall lämna bilen - istället behöver vi finna lösningar att bilarna ger så lite negativa effekter för miljön som möjligt.

Det behövs miljöbilar! Vad är en miljöbil? En diesel liten dieseldriven bil med partikelfilter? Kanske - inte så farligt med utsläpp men drivmedlet är inte förnyelsebart. Etanolbil? Bra med tanke på utsläpp och förnyelsebart. Globalt är det dock tveksamt. Det vittnas om energikrävande processer för att framställa etanol, att folk arbetar under oanständiga förhållanden och att mat används till drivmedel i västvärlden istället för till mat bland den svältande befolkningen. Nu förs metanolen fram som ett alternativ istället.

Plug in hybrid? Ja, det tror jag är framtiden. En bil som laddas med med el från vätgas eller vindkraft och som bara tar till bensin vid långkörningar om inte laddningen räcker - borde vara perfekt för Åland. Få se vad forskningen säger nästa vecka?

Vi följer aktivt med vad som händer och har lagt ut flera krokar och föreslagit för ledande bilföretag bl.a att Åland kunde vara ett spännande testområde!

Befintliga miljöbilar är dyra och tillgång på drivmedel saknas ännu på Åland. Hela marknaden är lite avvaktande ännu - nya sanningar avlöser varandra.

Till 2015 (eller var det 2012?) har EU bestämt att inga bilar får släppa ut mer än 130 gram koldioxid per kilometer körning.

Sverige ligger på framkanten och delar ut bidrag om 10.000 SEK till alla som köper ny miljöbil. Samtidigt kommer skatten att höjas märkbart på stora energislukande bilar (stadsjeepar tex).

Läste just i en varning i en av de svenska "drakarna" att miljöbilstillverkarna har prutat på säkerheten för att få ekonomin att gå ihop. Man befarar att ökat antal dödsolyckor blir priset för små miljöbilar - aldrig får man vara glad!

Vi har inga skatteinstrument på Åland att styra utvecklingen med (möjligen bilavdraget i kommunalbeskattningen - men som sagt då måste kollektivtrafiken byggas ut och turtätheten utvecklas - hur skall du annars kunna åka buss och lämna/hämta barn på dagis och handla på hemvägen?). Vi skulle ha betydligt större handlingsutrymme med större beskattningsrätt.

En av våra mackägare har något på gång vad gäller alternativ till bensin som drivmedel - jag tror vi kommer att få besked redan inom september. Spännande.

Det renaste bränslet är trots allt det vi inte använder. Det kan vi alla göra något åt redan nu. Var och en av oss kan ta ansvar genom köra mindre och bättre. Idag lär alla bilskolor ut sk. ecodriving.

Jag skulle vilja utarbeta en morot som skulle gynna samåkande. Det tror jag skulle passa Åland och roligt att åka tillsammans istället för att sitta ensam.

Inga kommentarer: