tisdag, september 11, 2007

Vårdlöner

Jag håller med de som anser att fokus när det gäller vårdarlöner varit på sjukvården - kanske framför allt sjukskötarna och att den borde var på hela vårdsektorn - all vård- men också omsorgspersonal.Det behövs en uppgradering av alla som jobbar med människor. Det krävs ett seriöst arbete och nytänkande som leder till en attitydförändring. Hittills har arbeten som liknar det oavlönade arbete som görs i hemmen värderats lågt på arbetsmarknaden. Arbete med maskiner värderas högre än arbete med människor.Yrken där man ger mycket av sig själv, där man jobbar med människors välmående och utveckling finns det en stor risk att man känner sig otillräcklig och därmed sliter ut sig.Det behövs alltså en välgjord och proffsig värdering av olika arbeten för att få fram fakta som grund för en rättvisare lönepolitik.En intressant jämförelse finns också inom läraryrket. Är det inte märkligt att en som jobbar med små barn, där skillnaden mellan att upptäcka en avvikelse hos ett barn kan vara avgörande för hur barnets utveckling blir i fortsättningen. Det arbetet värderas idag mycket lägre än om du arbetar med unga vuxna och ger av din kunskap i kemi eller något annat läroämne.

Från en aktiv bloggare har jag fått tre frågor:

1. Hur man kan höja statusen på vårdyrket och därmed trygga tillgången på kompetent personal.

Tillgången på kompetent personal kommer att bli ett stort bekymmer eftersom vi har stora pensionsavgångar framför oss. Statusen kan höjas genom en välgjord arbetsvärdering där man tar fram fakta och visar på vilket ansvarsfullt, krävande och tungt arbete som utförs. Arbetsvärderingen leder till förändrig och på sikt även en attitydförändring.

2. Hur skall man visa vårdpersonalen uppskattning?

En del av svaret i punkt 1. Jag hoppas verkligen att alla som jobbar inom vården möts av uppskattning. Att jag i valtider säger att jag högaktar alla som arbetar med vård och omsorg - även om uppskattningen kommer rakt från mitt hjärta - riskerar det att uppfattas som fjäsk.

Jag upplever att de flesta som arbetar inom vården trivs med sitt jobb och älskar sina barn, gamla, funktionshindrade eller vilka de nu jobbar med. Men avskyr när de måste ha så bråttom att de inte hinner sköta sitt jobb med kvalité. (prata med de gamla, lyssna på barnen osv). Enklast är det att säga att man skall skjuta till med tillräckligt mycket resurser. En annan viktig sida är bra ledning som kan organisera och prioritera det arbete som är viktigast, dvs kontakten.

3. Hur arbetsvillkoren kan förbättras?

Jag kan inte tillräckligt om arbetsförhållandena för att ge ett riktigt bra svar. När det gäller skiftesarbete är jag övertygad om att det är mycket viktigt att ha inflytade och vara delaktig i planeringen av arbetstider. För att underlätta att på fritiden kunna ägna sig åt det man tycker att är roligt och viktigt.

Mina svar i korthet.

Hälsningar Britt

Inga kommentarer: