lördag, oktober 20, 2007

Ledarskapet - nyckel för god personalpolitik

Ett stort att det skall gå att kombinera arbetsliv och privatliv behöver vi ha jämvikt och mångfald på våra arbetsplatser.
samhällsproblem är ohälsan. Livets svåraste uppgift verkar vara att leva. En stor del av vår tid ägnar vi åt vårt arbete. Arbetet borde vara en naturlig del av livet. För
Hur arbetet fungerar, i vilken mån man kan utvecklas, påverka sitt arbete och sina arbetstider och se helheten av sitt arbete beror på hur ledarskapet fungerar. All förändring som sker borde ha utgångspunkt i vad som fungerar och inte fungerar. I förändringarnas tid blir ledarna ännu viktigare.

Sjukfrånvaron är hög på Åland. Många är utbrända och många är stressade.

Man säger ofta att personalen är den viktigaste resursen men det syns ofta i ord men mindre i handling. Åland har inte lagstiftningsrätt inom området, men egentligen så har vi en lag som vill oss väl. Det som fattas är implementeringen dvs att verkligen tillämpa den gällande lagstiftningen. Att verkligen föra en reell personalpolitik som har sin utgångspunkt i verkligheten och som är förankrad i den högsta politiska ledningen är en förutsättning. Vi har fått en bra början på detta arbete - men en hel del återstår.

Under mina år som personalsekreterare såg jag vikten av fungerande kommunikation och goda relationer på arbetsplatserna.
Om jag blir omvald vill jag utveckla personalpolitiken inom landskapet. Ålands landskapsregering skall vara en förebild för andra arbetsplatser.

Inga kommentarer: