fredag, november 30, 2007

Bra att fler har ambitioner i partiet

Media gör sitt bästa för att få dramatik i centerns ordförandeval. Istället för att få ordförandefrågan att se ut som en tvekamp borde man se det positiva i att det finns valmöjligheter. Att det finns ambitioner hos flera borde ses som en tillgång och inte ett problem.

Ordförandevalet har förberetts av en valberedning . Valberedningen har kontaktat mig och frågat om jag står till förfogande till någon av presidieposterna. Jag har meddelat att jag är intresserad av vara ordförande men att det i så fall även kommer att innebära att jag kommer att vara tvungen att dra ner på ambitionerna som vicelantråd och utbildnings- och kulturansvarig. Jag har funnits med i diskussionerna till i måndags då valberedningen meddelade mig att den kommer att föreslå Veronica Thörnroos som ordförande bl. a för hennes insatser för partiet i samband med valet, Henry Lindström till första vice och mig till andra vice. Ett förslag som jag tycker är klokt och stöder.

Inga kommentarer: