onsdag, september 12, 2007

Lustig rubriksättning

Ibland blir man överraskad över tidningarnas rubriksättning. I måndagens Ålandstidning kan man läsa att centern är splittrad gällande eventuellt samarbete med Ålands framtid. Läser man däremot artikeln hittar man ingen täckning för rubriken. Alla tillfrågade uttalar samma slutsats. Vi stänger inte dörren för något parti men skall vi samarbeta med Ålands framtid måste man släppa självständighetstanken.

I lagtinget i onsdags debatterade vi revisorernas berättelse. Det är landskapsregeringens arbete som reviderats och därmed granskats. Vi hade en två och en halv timmes debatt där man från oppositionens sida gjorde tappra försök att hitta orsak att klanka ner på regeringens arbete.
Jag är förstås partisk men anser att vi från regeringens sida hade svar på alla frågor och att man sist och slutligen kan sammanfatta med att revisorerna, trots att hälften av dem representerar oppositionen, är ganska nöjda med vårt arbete.
Det lustiga är rapporteringen. Inte ett ord i media från debatten. Är det ointressant för att vi klarade oss bra?