måndag, mars 30, 2015

Ålands lyceum visar upp självstyrelsens början.

Ett förstorat fotografi, som visar Ålands landstings första plenum i dåvarande samlyceets fest- och gymnastiksal har avtäckts idag. Nu är tavlan avtäckt och hänger på väggen placerad där den historiska händelsen ägde rum. Bilden kommer nu att synliggöra Ålands lagting och påminna vår självstyrelses början för alla som vistas i skolan. Ett fint initiativ, en trevlig ceremoni med ett informativt tal av lektor Dan Nordman. Representanter för studeranderådet klippte bandet. (Stolen är original och finns med i salen på bilden)

måndag, mars 23, 2015

Unga dricker mindre - den trenden ska vi jobba för att fortsätter.

Största delen av dagens lagtingsdebatt har ägnats åt en uppdatering och förnyelse av ordningslagen. Nu gällande lagstiftning är till delar oerhört gammal där bl a begrepp som tukthus och liknande har renasts bort. Det största intresset har dock ägnats åt fjärde paragrafen där debatten blev rätt polariserad. Ska den nu gällande fem år gamla förbudet mot alkoholförtäring i offentliga miljöer tas bort eller inte. Det har diskuterats vilka signaler en liberalisering ger till vårt samhälle. Om hur det ska bedömas huruvida en person är störande eller inte och om det är bättre att ta bort förbud om polisen inte hinner ge ordningsbot åt alla som bryter mot dagens lag. Det har också diskuterats huruvida restaurangbranschen berörs om fler tar egna medhavda drycker med istället för att besöka utskänkningsställen. Hur det kommer att bli, vet vi inte med säkerhet. Den här frågan går under rubriken samvetsfråga där inga partiböcker styr utan var och en röstar efter sin övertygelse. Innan omröstningen förrättas kommer lag- och kulturutskottet att fördjupa sig i frågan. Ifall omröstningen blir att handla om huruvida alkohol ska tillåtas på offentliga utrymmen eller inte så kommer jag att stöda att den lagstiftning som gäller idag inte ska ändras. Att ge grönt ljus för mer alkohol är fel signal särskilt när ungdomsfylleriet faktiskt minskar just nu. En trend som jag inte vill bidra till att bryts.

fredag, mars 20, 2015

Alla är vi olika men har lika värde!

Idag rockar vi sockor för att manifestera allas lika rätt även om vi är olika. Internationella Downssyndromdagen i morgon.

lördag, mars 14, 2015

På pi-dagen: Det är skillnad på att lära ut och att nån lär sig.

Idag är det pi-dagen. 14 mars kan skrivas 3/14 med amerikanskt datumformat, och de tre första siffrorna i decimalutvecklingen av pi är just 3, 1 och 4. Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Dagen tillägnas ofta ansträngningar för att utveckla matematikundervisningen och för att lyfta och öka intresset för matematik. Jag upplever att matematik är ett läroämne som många har ett rätt komplicerat och komplexfyllt förhållande till. Ämnet har hög status och de som inte är duktiga inom ämnet kan uppfattas som svagare elever. Jag tror att många ungas svaga självkänsla hänger ihop med förhållandet till matematik. Vår förmåga att tänka abstrakt utvecklas i olika takt precis som allt annat i människans utveckling. Våra läroplaner förväntar ändå att alla ska lära sig samma saker samtidigt. Men att lära sig abstrakta saker om man inte kan tänka abstrakt, är bortkastat. När man sen väl utvecklat förmågan så har man många luckor som inte alla lärare klarar att analysera vilka de är och reparera. Vilket kan ställa till med stora problem för den fortsatta inlärningen och risken är uppenbar att den studerande uppfattar sig som dum eller konstaterar att den inte har något "mattehuvud". På min önskelista på viktiga forskningsområden ligger det här angelägna ämnet i absoluta toppen.