tisdag, september 25, 2007

Hälsningar från grundlagsutskottet

Jag har varit till grundlagsutskottet i Finlands riksdag idag och givit landskapets syn på platsfördelningen till Europa parlamentet.

Jag inledde med min uppskattning för de positiva beslut som under den senaste tiden tagits av regeringen till Ålands fördel. Vidare betonade jag att senast vi diskuterade parlamentsplatsfördelningen handlade det om huruvida Finland skulle indelas i valkretsar så att Åland skulle utgöra en valkrets medan vi nu talar om möjligheten att på europanivå förhandla oss till en plats utöver de 13 som Nicefördraget slagit fast att Finland skall tilldelas.

Nu finns möjligheten att använda Ålands särställning och de fakto att det finns internationella förpliktelser gentemot Åland som argument. Att Åland är unikt i Europa och att det därför har behövts ett speciellt Ålands protokoll vid EU anslutningen.

Att Åland skulle få en plats i parlamentet är också bra för Finland. En win-win situation där den finländska delegationen får en medlem till och Åland sitt rättmätiga inflytande. Håll tummarna!

Inga kommentarer: