torsdag, september 27, 2007

Strandnäs, Ytternäs, Övernäs

I tisdagens stadsfullmäktige debatterades min motion där jag efterlyste en uppryckning inom skolpolitiken i tre timmar.

I november 2006 beslutade fullmäktige att frångå målet med tre 1-9 skolor. Vad man än tycker skall beslut följas.

Förvånande planeras Övernäs skola fortfarande som en 1-9 skola. Förhoppningsvis har ingen större skada skett. Båda skolorna kan inrymmas i samma byggnad. Men det skulle sannolikt vara både billigare och enklare att bygga en separat ny högstadieskola. Övernäs projektet får inte förhalas. Högstadieskolan är i dåligt skick.

Fullmäktige har enhälligt gått in för att bygga till Ytternäs skola med fyra klassrum. Skolan förblir en 1-6 skola. Jag upplever att skolan idag fungerar bra och att eleverna uppskattar att byta miljö och fortsätta sin högstadieskolgång i Övernäs. I och med att Ytternäs eleverna går tillsammans med Övernäs eleverna i högstadiet så är det bäst att årskurserna 7-9 fungerar som en skola. Då blir eleverna från båda distrikten lika behandlade.

Enligt gällande skolstadga så är Strandnäs skola en skola 1-9. Ironiskt infördes sammanhållen skola efter att man beslutat att skolan skall vara i två byggnader! Här behövs också en diskussion. Vill vi ha 1-9 i Strandnäs eller skall Strandnäs liksom de andra distrikten ha en rektor för 1-6 och en för 1-9. Vilka är för- respektive nackdelarna?

Motionens beredning var mager varför den återremitterades. Nu förväntar jag mig att fullmäktige inom kort får tillbaka ärendet med ett genomtänkt förslag.

Inga kommentarer: