tisdag, oktober 16, 2007

EU krävande med otacksamt

Ansvaret för EU inom regeringen är det område som kanske tagit största delen av min tid de senaste tre åren. Ett intressant och krävande men också mycket otacksamt område.

Jag har kämpat för att Åland skall synas på EU kartan. Jag har också visat att det är framgångsrikt att använda kontakter och kommunicera. Inom EU är det egentligen ingen enskild som bestämmer men alla har möjlighet att påverka (utom vi!!!- åtminstone formellt). Det finns formella och informella vägar att ta sig fram. Vi har den här perioden jobbat för att få formella vägar och flitigt använt de informella.

Många skäller på EU. För oss är faktiskt inte det största problemet EU och kommissionen Ett stort problem för oss är att det blivit allmänt att använda EU för att tjäna egna syften. Får kommissionen en anmälan - måste den agera.

Vårfågeljakt, snus och alförrädare. I flera fall har vi trots allt genom god argumentation lyckats få förståelse för vår ståndpunkt och åtminstone när det gäller vårfågeljakten har vi fått dörren att gå upp på glänt. Det otacksammaste är att det är gamla ärenden och själv önskar jag att kontakterna skulle tagits mycket tidigare.

Förutom ett ökat informellt inflytande inom EU har det också knutits täta kontakter till Finland. Goda relationer ger framgång. Vi har varit med och skrivit regeringsprogram, övertygat Finland att använda vår argumentation i för oss viktiga frågor osv. Argumenterar man med kunskap och engagemang får man motparten att lyssna.

Inga kommentarer: