söndag, oktober 21, 2007

Att rädda miljön kräver mod och kraft

Miljön är vårt gemensamma ansvar. Varje liten insats är viktig. Som politiker måste miljötänkandet genomsyra varje beslut.

Våra bilar tillsammans med färjor, flyg och fritidsbåtar är några av orsakerna till varför vår miljö ser ut som den gör och varför vårt klimat verkar förändras.

Jag tror inte på att vi kan klara oss utan biltrafik och inte färjor eller flyg heller. Dagens moderna människa vill nog också se mer och mer av världen. Däremot ser jag fram emot att utvecklingen med alternativa bränslen skall gå framåt.

Vatten är livet. Utan rent vatten - inget liv. Jag undrar om våra barnbarn kommer att tro att det är sant att man en gång faktiskt bedrivit industrinäring direkt i havet. Att det är tillåtet idag är inte fiskodlarnas fel. De följer de regler som politikerna formulerat.

Vår landskapsregering har formulerat ett progressivt miljöhandlingsprogram. Jag hoppas att arbetet i samma anda får fortsätta.

Jag vill ha samarbete kommuner emellan för att få så effektiva reningsverk som möjligt.

Jag håller med alla som sagt och skrivit att det gäller att välja politiker som kommer att ha mod och kraft att göra något åt miljöförstöringen. Det är livsviktigt! I dag finns det i alla partier personer som värnar om och verkligen vill prioritera miljön, innan det är för sent. Det här är en fråga som borde ena över partigränserna. Det är idag vi skapar morgondagens historia.

Inga kommentarer: