torsdag, september 06, 2007

Kulturkoordinatorn skall inte vara landskapets

Benita Mattsson- Eklund skriver i torsdagens ledare "Sluta tala om vad vi borde göra med huset, berätta i stället vad vi ska och måste göra." med anledning av min insändare om Alandica som kulturhus.
Jag håller med om att det måste finnas en spindel i nätet som koordinerar kulturen på Åland och även säljer den utåt.
Jag har däremot valt att inte säga åt kulturföreningarna hur detta skall utvecklas. Jag tror nämligen inte att denna person skall vara anställd av landskapsregeringen. För att denna låt oss kalla den koordinator skall ha stark drivkraft och tjäna föreningarnas intressen tror jag att det är föreningarna som skall anställa den.
Mitt förslag är att kulturföreningarna kommer samman och gör slag i saken och söker medel för denna koordinering. Dessutom bildar en styrelse som fungerar som uppdragsgivare och stöd för personen. Jag tycker att man också skall överväga att ta driftsbolaget, turistförbundet och kanske fler intressenter med i diskussionerna.
Landskapets kulturdelegation fördelar medel för kulturföreningar och projekt. Landskapet har tydligt uttalat sitt stöd för samverkan mellan kultur, turism och näringsliv.
Ledarskribenten jämför även Alandica med Uppsalas kultur- och kongresshus. I Uppsala har kulturnämnden tecknat ett särskilt avtal med bolaget om husets kulturpolitiska uppdrag.
Mariehamns stad skriver i sitt kulturpoltitiska program att man vill utveckla kulturpolitiken mot gränsöverskridande evenemang. Jag tycker att staden har ett stort intresse i av Alandica i sitt kulturuppdrag. Jag har en färdigt skriven motion om detta som syftar till just ett sådant avtal mellan staden och Alandica och den kommer att inlämnas till fullmäktige 25 september.
Det här tycker jag att man skall och måste göra.

Inga kommentarer: