tisdag, oktober 16, 2007

Frivilliga brandkåren behövs!

Det har varit roligt att vara "brandkårsminister". Inte minst har det varit stimulerande att få ta del av den imponerande verksamhet som bedrivs på frivillig basis. Tänk att ha som fritidsintresse att i första hand göra livet tryggt för oss andra och lära sig hur man räddar andra i nöd - heroisk. Glädjande är det också att konstatera att intresset bland flickorna inom juniorverksamheten är stort.

Under min period i regeringen har jag lagt fram ett lagstiftningspaket som sammanför de åländska branddistrikten administrativt till ett distrikt. Många ålänningar är frustrerade över att lagar tolkats olika i olika distrikt. Dessutom ger ett samgående fördjupad kompetens. Alla tre brandchefer måste inte behärska allt på djupet, man kan fördela upp specialområden och samarbeta.

Den bärande tanken i lagstiftningen är att huvudansvaret för din säkerhet skall du ha själv. Vi skall själv vänja oss vid att tänka förebyggande och skydda oss från att olyckor skall hända. Det är upp till oss själva att se till att skorstenen är sotad, att vi har brandvarnare osv.

Flera av våra frivilliga brandkårer har fått nya bilar och annan utrustning. Det är oerhört viktigt att den här verksamheten kan fortsätta. Vi klarar oss inte utan den. Alarmcentralens utveckling har varit aktuell under större delen av perioden. Jag anser att den idag är underbemannad. Organisationen blir för sårbar när det är bara en på jobb åt gången. Därför jobbar vi nu på en lösning där alarmcentralen kunde göras till en nödcentral och fungera i samarbete med polisen. Spännande att se hur utvecklingen blir.

Inga kommentarer: