onsdag, oktober 17, 2007

B7 öppnar dörrar!

Jag var ordförande för B7 2006. B7 är en förkortning för Baltic seven dvs de sju största öarna i Östersjön. Vi har från åländsk sida varit skeptiska till arbetet som utförts i samarbetet det senaste åren – eller vi har helt enkelt tyckt att det funnits för lite strategi och struktur.

Under mitt ordförandeskap har vi utvärderat verksamheten och formulerat en strategi för arbetet. B7 har blivit en mer politiskt styrd lobbygrupp som arbetar för gemensamma intressen bl.a genom att påverka olika instanser inom EU. Vi har märkt en klar fördel att få dörrar att öppna sig och komma fram och bli hörd när man kan tala som representant för fem olika länder (Sverige, Finland, Estland, Danmark och Tyskland). Vi har varit i diskussioner med kommissionärer, parlamentsledamöter och olika experter i Bryssel.

Vi har också under mitt ordförandeskap fått i gång ett gemensamt energiprojekt som fått EU-finansiering och som nu jobbar för fullt. Målet är att få fram fakta uppgifter om bl.a vår energikonsumtion. Fakta som tas fram skall blir jämförbara mellan alla de olika öarna och blir en god grund för hur man kan effektivera sitt energianvändare och också ge grund för olika energiprojekt.

B7 arrangerar också olika kulturella evenemang. Bland andra B7 games som är en lightversion av Öspelen.

Senaste nytt är att vi planerar en gemensam utställning i Bryssel under Open Days i oktober nästa år.

Inga kommentarer: