lördag, oktober 20, 2007

Det är stressigt i skolan idag.

Visioner och helhetsgrepp behövs inom utbildningen.

Många lärare och även dagispersonal beklagar sig idag över att många barn saknar regler och känsla för var gränsen går. Här har vi föräldrar ett stort ansvar. Tar vi vårt ansvar hemma kommer situationen i skolorna och på dagis att förändras till det bättre.

Många upplever att skolmiljön är stressig idag. Det är dags att gå igenom grundskolans läroplan med målsättningen att skära bort områden från skolan så att man får mer tid för undervisning.

Livskunskap, dvs att lära sig argumentera, diskutera etiska frågor, jobba med sina attityder och normer skulle jag däremot vilja införa i alla skolor, som ett eget läroämne.

I läroplanen skulle jag vilja i högre grad föra fram vikten av att använda sig av olika inlärningsstilar.

Att vi är olika betyder också att vi har olika fallenhet för olika läroämnen. Ofta lägger skolan större vikt vid ämnen där elever har svaga vitsord än på de ämnen eleven är stark på. Läroplanen borde ge tillåtelse att satsa mer på de starka sidorna Varför kan vi inte få vara olika? Det är normalt att vara unik. Skillnaderna är inte bara normala – de är positiva!

Inom gymnasialstadieutbildningen är det viktigt att gå igenom vilka utbildningslinjer som inte lockar förstahandssökande. Vi behöver också ha helhetssyn och utbilda i första hand de yrkesgrupper som Åland har brist på.
Högskolan på Åland måste genomgå ständig utveckling för att kunna stå sig i konkurrensen. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att smalna av den och koncentrera den för att klara av att hålla en god nivå.

Inga kommentarer: