onsdag, december 20, 2006

Vi måste betona pappors ansvar som föräldrar

De åländska männen tar ut ungefär 8,7% av föräldraledigheten resten står kvinnorna för. Varför ser det ut så? Varför är det så svårt att få männen att ta hälften av föräldraledigheten? Det finns ingen enkel tryck på knappen lösning. Om den funnits skulle den varit förverkligad för länge sedan. Det här är ett problem som hela Norden kämpar med.

Jag tror att huvudorsaken bottnar i de traditionella könsrollerna. Männen erbjuds att ta ut föräldraledighet medan kvinnorna förväntas ta huvudansvaret. Männen har möjlighet att i större utsträckning välja bort mindre attraktiva delara av föräldraskapet - tex den ökade mängden hushållsarbete som ofta följer med ledigheten.
En man som tar föräldraledigt är ansvarstagande - hur bedöms en kvinna som inte gör det? Här krävs krafttag och tålamod att förändra attityder och att ihålligt se till att frågorna aktualiseras och debatteras samt att utbildning erbjuds.

En annan viktig orsak är den ekonomiska. Jag är själv en förespråkare för valfrihet. Men så länge som kvinnorna har lägre löner än männen så är det ofta en ekonomisk realitet att det är kvinnan som väljer/förväntas vara hemma. Inom landskapsregeringen har jag hållit ett flertal diskussioner med facken för att höra deras recept för hur löneklyftan mellan kvinnor och män kunde minskas. Vidare har jag initierat en utredning som skall lyfta fakta och konsekvenser av olika insatser på lönesidan samt kommer 2007 att tillsätta en lönekommission med ett tydligt uppdrag att synliggöra problematiken och komma med förslag till åtgärder.

Våra attityder och värderingar på arbetsplatsen är också en viktig orsak. Jag hoppas att alla män som arbetar för jämställdhet aktivt stöder kollegor som tar föräldraledigt eller är hemma med sjukt barn och som på ett bra sätt tar ansvar för familjens obetalda arbete.Jag har initierat ett pris som för första gången skall delas ut på självstyrelsens 85 års dag. Fannypriset skall fungera som en morot och premiera en arbetsplats som gjort något utöver det vanliga för att främja jämställdheten.Jämställdhetsplaneringen där statistik hur jämställdheten ser ut på arbetsplatsen kommer att öppna upp en diskussion för hur situationen ser ut och målättningar formuleras för hur man vill att utvecklingen skall se ut.

Visst kan det också vara så att kvinnan inte vill ge ifrån sig "sin" ledighet. Här är det viktigt att analysera om det beror på traditioner och attityder och att det är för jobbigt att stå emot dem eller om det faktiskt är så att man verkligen vill.

Mot detta kan man ställa om pappornas prioriteringar styr till en del och vems behov som väger tyngst barnets eller arbetsgivarens behov och intressen.

En utveckling till ett jämställt förhållande där familjen delar på föräldraledigheten ger vinst till både kvinnan och mannen. Kvinnorna får en bättre möjlighet i arbetslivet medan männen vinner en närmare relation till barnen.

Jag kämpar vidare för att vi skall nå dit.

fredag, december 15, 2006

Yrkesskolans vernissage gör mig glad - klockren!

Ålands yreksskola har skapat en utställning angående kvinnans rösträtt 100 år och hade vernissage idag på Åland museum. Det är samarbete mellan åk 2 på sociala linjen och multimedialinjen.

Jag blev så glad av att se den. Inte bara för att jag själv har en roll i utställningen utan för att den är så proffsigt gjord. Jag har själv intervjuats och mina uttalande finns med. Allt från första telefonkontakten till intervjutillfället - där man nogsamt informerade om att intervju bandades men bara för att de själva lättare skulle minnas vad jag sagt (inte ens alla journalister kommer ihåg att göra det!) - till presentationen har andats professionalism.

Att dessutom sociala linjen och multimedia samarbetar kring ett projekt andas nytänkande och att man funnit att det bästa resultatet får man om man samarbetar med sådana som kompletterar en själv. Klockrent!

onsdag, december 13, 2006

Elöverföringsavgiften - en fråga som sakta rullar framåt

- Nå blir det någon sänkning av elnätsavgiften? Den frågan har jag besvarat säkert 50 gånger under min tid i regeringen. Förväntningarna är stora bland ålänningarna och frågan har varit aktuell sedan 1999!
I mars 2005 kom frågan för första gången upp på rätt nivå - den högsta politiska - då jag träffade infrastrukturminister Mona Sahlin som genast insåg att det var en tagg i själen för oss ålänningar att betraktas som en region och inte ett elland när det gäller överföring av el mellan Sverige och Åland.
Mona Sahlin gav ett löfte om en utredning, tillsammans har vi utformat ett direktiv för utredaren och drygt 1 ½ år efter vårt handslag var utredaren tillsatt.

I går träffade jag honom. Han ansåg att våra argument om självstyrelsen var mycket intressanta och lovade att sätta sin jurist på granska våra argument. Förhoppningsvis kommer han fram till att avgiften borde avlyftas eftersom Åland i dessa avseenden bör betraktas som ett land och det finns en nordisk överenskommelse om att inga avgifter upptas mellan de nordiska länderna. Vårt problem är att vi är anslutna till regionnätet på den svenska sidan och att privata Vattenfall uppbär avgiften av oss som av de andra.

- Besluter regeringen att ingen avgift får lyftas av oss måste de lyda, hävdade jag.

Fast fullt så enkelt är det inte för det finns tydligen flera anslutningar som i ena änden är regionnätsanslutna (bl.a till Norge) och då gäller det att antingen lyfta av dessa avgifter också eller finna argument för varför Åland men inte Norge?

Vi jobbar på det!

måndag, december 11, 2006

Med en ängels tålamod

Nu är EU-uppdragen avklarade för i år. Det har varit en intensiv höst men jag är känner mig tillfreds med de åländska insatserna och tycker att vi gjort oss hyfsat hörda med tanke på att vi är 27 000 personer bland 450 miljoner europeer.

Många, åtminstone politiker, vet idag om att Åland finns och att vi har en speciell självstyrelse.

I morgon bär det i väg till Stockholm. Arbetet med att få elöverföringsavgiften avlyft mellan Sverige och Åland fortsätter. Jag har jobbat med frågan under hela min mandatperiod och den har sakta men säkert gått framåt - men nog går det långsamt - det gäller att ha en ängels tålamod. Men med tanke på att frågan under denna period för första gången kommit upp på politisk nivå, en utredningsman blivit tillsatt och vi fått vara med och formulerat utredningsdirektivet - så får jag väl vara nöjd.

Nu skall jag träffa utredningsmannen och informera honom om den åländska problematiken. Nästa vecka skall jag träffa ansvariga ministern Maud Olofsson och även briefa henne.

söndag, december 03, 2006

Härligt att veta att nyckelpersonerna känner Åland och Östersjöns behov

Det känns bra att konstatera att vi börjar uppfylla målsättningen med miljöhandlingsprogrammet. Under det år som jag nu aktivt arbetat med maritima strategin kan jag nu konstatera att landskapsregeringens miljöhandlingsprograms målsättning att bli en trovärdig medaktör börjar uppfyllas.

Våra egna miljöinsatser och med en kunnig tjänstemanna kår i ryggen har jag kunnat föra fram trovärdiga argument där jag visat att vi är seriösa och har sakkunskap bakom det som sägs. Kunskapen och argumenteringen har i sin tur öppnat dörrar till nya kontakter som i sin tur tagit till sig vad som framförts under resans gång. Det känns fantasktiskt att nu få feedback på allt arbete som lagts ner.

Jag märker att man lyssnar till vad jag säger och mina ändringsförslag går igenom!

Under året har jag fungerat som ALDE gruppens skuggrapportör. Jag har därmed fått äran att hålla gruppanföranden och framlägga förslag i gruppens namn. Jag har också deltagit i flera möten och konferenser där kommissionären och andra nyckelpersoner deltagit.

Det känns härligt att veta att alla dessa nyckelpersoner nu känner till Åland och Östersjöns problem.

Nu kan vi systemet och metoderna för att påverka - tänk om vi nu fick vår rättmätiga plats i EU-parlamentet! - det vore mycket enklare då.

fredag, december 01, 2006

Det har varit tyst - jag bubblar snart över

Pust! Det har varit en intensiv november månad. Lagtingsåret har öppnats och budgetdebatten blev rekordlång. Från landskapsregeringens sida jobbar vi aktivt med att få konferenser och möten till Åland - helst under lågsäsong. I november sammanföll tre större evenemang samma vecka! Dessutom har regionkommittén intensivt med möten just nu plus att "statsbesöket" till italienska regionen Aosta framskjöts från augusti till just november.

När det blir så här intensivt - tre resor på tre dagar, konferenser och kvällsmiddagar flera gånger per vecka osv har jag en princip att de stunder jag är hemma rör jag inte datorn. För jag vet sätter jag mig vid den så blir jag där.

Därför har det varit tyst på min blogg ett tag. Men jag bubblar nästan över av allt jag har att berätta och tycka till om. Jag återkommer!

Trevlig lilla jul till alla!

torsdag, november 02, 2006

Saxat från svensk centerpartists blogAnnie skriver:

Centerpartisk dröm
Idag träffade jag centerpartiet på Åland. De har varit på besök hos oss i riksdagsgruppen för att lära sig mer om hur vi gjort i Sverige, både politiskt och organisatoriskt för att nå valframgångar.

Direkt efter Lantz hoppade jag in och presenterade vikten av personvalskampanj i en valrörelse. Om hur jag och alla de som hjälpt mig under hela kampanjen planerade och förberedde. Om min strategi och budget. Om mitt material och hur jag jobbade de sista månaderna, 90/10. 90 % utåt, 10 % internt.

Åland är en centerpartistisk dröm, på lilla ön finns det drygt tio kommuner som alla har sin förvaltning. Ett decentraliserat samhälle. Mer Åland skulle jag vilja säga, utifrån ett konstitutionellt perspektiv.

Liberalerna vill ge Gun Carlson den avgörande rösten

Ett nytt lagtingsår har inletts och med det har också talmansvalet avgjorts. Valets överraskning var att liberalernas talmansfavorit är Gun Carlson. Som centerpartist välkomnar jag självklart att min partikollega är favorit hos liberalerna och glad över att liberalerna anser att hon är den som skall ha den avgörande rösten när lagtingets röster väger lika. Jag har stora förväntningar på hur detta kommer att prägla liberalernas politik under lagtingsåret.

torsdag, oktober 26, 2006

Vem lobbar för folket?EU hotar med böter… det är ett vanligt budskap som våra medborgare möter och den bild som man får av EU på Åland idag. Det handlar allt för ofta om bekymmer och problem. På kort tid har vårfågeljakten förbjudits, lagstiftning om förbud mot försäljning av snus framtvingats samt nu det senaste - hot om böter för att ett område - Nyhamn-Båtskärsarkipelagen - inte SPA-klassats. (special protected area)

Jag passade förra veckan på att visa rubriker från Ålandstidningen då kommitténs konstitutionella utskott hade möte och diskuterade EUs öppenhet och hur EU kan närma sig folket och stärka sin legitimitet.

Kommissionen har fått informationen att den sällsynta alförrädaren setts på Nyhamn-Båtskären och eftersom det är en globalt hotat fågelart bör området klassas som ett SPA-område enligt kommissionen. På Åland skall vindkraftverk uppföras på det aktuella området.

Jag framförde att vi har orsak att misstänka att alförrädaren används för att försvåra vindkraftsutbyggnaden. På Åland är vi helt övertygade om att vindkraft och fåglar kan fungera tillsammans.

Både i vårfågeljaktsärendet och nu gällande värnandet av alförrädaren har lobbyorganisationer varit aktiva.

Sakkunniga jag talat med anser att grunden för att tvinga fram ett SPA-område just i Nyhamn-Båtskärsarkipelagen bygger på svag grund. Alförrädaren kan visserligen ha vistats där men den är mycket rörlig och har setts på flera platser på Åland under olika tidpunkter - vi kan ju inte SPA-märka hela Åland !

Endel lobbyorganisationer har starkare inflytande på kommissionen än andra. Birdlife var med och följde den muntliga förhandlingen då vårfågeljakten behandlades. Enligt uppgift skickades lappar från lobbarna till kommissionens representant.

Det var lyckosamt att det just vid detta möte behandlades ett ärende som handlade om EUs öppenhet och just bl.a om hur kommissionen skall hantera lobbyorganisationer.

Jag framhöll att det är viktigt att det formuleras spelregler för lobbyister och att de registreras och att allmänheten kan få insyn i vilka organisationer som lobbar.

Dessutom ställde jag mig frågan vem det är som lobbar för folket? Det är svårt för medborgarna att följa med hur beslut fattas inom EU.

Jag stödde förslaget att ministerrådens möten i framtiden skall vara öppna.
I dag kan ministrarna åka hem till sina länder och belasta EU för svåra beslut som fattats. Blir mötena öppna har medborgarna möjlighet att följa sina ministrar och hur väl de försvarar landets linje.

Dokumentet grönboken – europeiskt initiativ för ökad insyn kommer att behandlas igen den 29 november. Inför det mötet kommer jag att skriftligt anföra mina synpunkter.

söndag, oktober 22, 2006

Fördomar är till för att spräckas - ibland lyckas det

Det var en middag efter ett möte utanför Åland. Normalt brukar jag söka mig till sällskap där många nationaliteter är blandade. Framför mig var ett bord med en plats ledig - alla runt bordet var finländare. Jag valde att sälla mig till det finländska sällskapet denna gång. Jag gick fram till bordet och slog mig ner. Med en hastig rörelse steg mannen mitt emot mig upp. Inte så som man gör när man ursäktar sig och uppsöker toaletten eller skall ringa ett samtal - han steg upp för att jag satt mig ner.

Snabbt förklarade en i sällskapet att mannen deklarerat att han inte kan äta tillsammans med en sådan som jag. Han var mån om och ville förtydliga att alla de andra tyckte att han var fånig att jag inte skulle bry mig om detta utan de ville verkligen ha mig vid bordet.

Måltiden inleddes men den smakade inte. Jag kunde inte släppa tanken på hur en människa som jag aldrig någonsin träffat inte kunde tänka sig att äta tillsammans med mig. Mina tankar gick till Jesus, den befläckade kvinnan och fariseerna. Men vad hade jag gjort för att bli så oren?

Jag kunde inte hålla mig utan vädjade om en förklaring från de andra glatt skojande och konverserande vännerna runt bordet. "Det är så Britt att han kan inte tåla ålänningar eftersom man som finskspråkig på Åland inte har rätt till rättegång på sitt mordersmål finska vid behov". Varför skulle han inte få det undrade jag. Grundlagen gäller på Åland lika väl som i Finland - oavsett vilket modersmål du har så har du rätt att uppträda i rätten på ditt modersmål.

Lätt upprörd över att ha blivit fel informerad, lurad, stegade en av herrarna i väg mot mannen som lämnat bordet och uppehöll sig vid honom en god stund. När han kom tillbaka informerade han om att han upplyst mannen om hur det ligger till med rättegångsspråket på Åland. Efter en liten stund kom mannen lomande tillbaka till bordet med tallriken och glas och sträckte fram handen för att be om ursäkt. Vilken givetvis godtogs.

Kvällen fortsatte i glad anda och maten smakade gott - mannen är förlåten men den här episoden glömmer jag aldrig!

lördag, oktober 14, 2006

Tänk om alla vore så konstruktiva...

Vid mitt besök vid svenska teaterhögskolan hade jag glädjen att ta del av lektioner då studenterna framförde snuttar av kända skådespel. Efter sina framföranden samlades alla för att ge kommentarer på vad som framförts. Efter diskussionen var det min tur att ta till orda. Jag funderade över hur jag skulle få till en naturlig övergång och valde att peka på vad politiker och skådespelare har gemensamt - att få ut sitt budskap på ett övertygande sätt. Vad jag tyvärr kunde konstatera var att politiker sällan ger varandra uppbygglig kritik. Skådespelarstudenterna däremot sparade inte på att ge feedback till varandra men aldrig utan att ge ett alternativ hur det kunde förbättras. "Du Anna - de var för lågmäld i din framtoning - tänk om du skulle komma in från andra hållet och dra in ett ljudligt andetag innan du för fram din replik till Anders". Något för oss politiker att ta efter - kritisera gärna men ge ett konstruktivt alternativ - det skulle föra debatten framåt!

söndag, oktober 08, 2006

En vecka med budget, toppmöte, albanuskryssning och självstyrelselektion

Det har varit en hektisk vecka. Inom landskapsregeringen arbetar vi som bäst med budgetförslaget för 2007.

Torsdag eftermiddag reste jag till Helsingfors. Huvudorsaken var att jag var inbjuden att delta i EU-ministrarnas informella jämställdhetsmöte. Jag är mycket nöjd med mötet - självstyrelsen behandlades med respekt.

Eftersom varje land endast har en taltur så hade jag ingen möjlighet att tala på själva mötet. Om jag hade tänkt på det så skulle jag försökt att förhandla mig till att få tala ändå - som en inbjuden gäst från en lagstiftande region. Tjänstemännen trodde inte att det skulle ha lyckats - men det harmar mig ändå att jag i inte kom på det före och tog upp diskussionen med minister Tuula Haatainen.

Vid middagen där jag placerades vid ett av honnörsborden deltog också president Tarja Halonen. Hon höll ett mycket avspänt och bra tal om aktuell jämställdhetsproblematik.

Jag har haft en stående inbjudan till svenska teaterhögskolan i Helsingfors. Nu passade jag på att tacka ja till den. Eleverna på tvåan skall turnera i den finlandssvenska skärgården i sommar och då förstås också på Åland. Åländske studenten Alfons Röblom hade konstaterat att flera av hans studiekompisar nog visste "att det var något speciellt med Åland men att de inte riktigt visste vad". Därför ringde han och bjöd in mig för att ge dem en rejäl dos självstyrelsekunskap.

På kvällen såg jag "Clockwork" tillsammans med dem på teater Viirus. Se den om du har möjlighet!

På fredagen hann jag också besöka strömmingsmarknaden. Tillsammans med vice lantrådet Jörgen Strand agerade jag värd för två kryssningar med inbjudna politiker, tjänstemän och journaliser. På agendan fanns aktuella ålandsfrågor. Kryssningen är en tradition sedan 18 år tillbaka och är ett utmärkt tillfälle att i lugn och ro diskutera och utveckla framtidstankar om Åland och diskutera aktuella ärenden. Synd bara att så få politiker dyker upp.Däremot är det alltid gott om journalister - vilket förstås är bra för Åland.

En journalist, medlem i politiska journalisternas förening, konstaterade efter diskussionen att paf-konflikten borde analyseras ur flera olika dimensioner i finländsk media - hoppas det leder någonstans.

Nu skall jag iväg och heja fram United tjejerna - sista hemmamatchen. Efter det skall jag på centerns centralstyrelsemöte.

onsdag, oktober 04, 2006

Riksdagsvalet - nu har jag bestämt mig

Efter noggrant och moget övervägande har jag beslutat mig för att inte kandidera i riksdagsvalet i mars nästa år.

Mitt argument för att inte kandidera är att jag efter att ha satt mig in i hur riksdagsarbetet fungerar och hur jag själv skulle vilja jobba dragit slutsatsen att jag kommer att hamna i en ohållbar situation.

Det jag går in för vill jag utföra med 100% ambition och engagemang. Jag anser att ett välutfört arbete i riksdagen skulle kräva att jag också borde satsa tid på umgänge utanför mötestider. Varje gång jag skulle prioritera Helsingfors skulle jag ha dåligt samvete över familjen och varje gång jag prioriterade familjen så skulle jag känna att jag inte gör ett bra jobb i Helsingfors. En känsla och slitning jag inte är beredd att utsätta mig för.

Jag trivs och stimuleras oerhört av det uppdrag jag har. Jag har kommit till att jag vill satsa 100% på de lokala valen hösten 2007.

Tack till alla er som trott på att jag skulle göra ett gott arbete i riksdagen och tusen tack till alla er som framhållit att jag gör största nyttan här hemma i det uppdrag jag har.

söndag, oktober 01, 2006

I kväll initieras Fanny -priset

Hela veckan har vi på olika sätt firat och uppmärksammat kvinnans hundraåriga rösträtt.


Från landskapsregeringens sida vill vi manifestera jubileet på något sätt.


Jag har därför som jämställdhetsansvarig initierat att vi årligen med början på Självstyrelsedagens 85-års dag den 9 juni nästa år delar ut "Fanny priset".


Fanny Sundström har genom sitt engagemang och mod drivit kvinnorörelsen i dess begynnelse på Åland. Hon har kämpat för kvinnors politiska möjligheter samt verkat för att väcka samhällsintresset hos kvinnor. Tack vare henne ändrade den politiska agendan och började innehålla viktiga frågor så som hälsovården.


Fannypriset är ett jämställhetspris som kommer att vända sig till våra arbetsplatser. Det skall utdelas som erkänsla för utförda insatser för främjande av jämställdheten och skall entusiasmera och stimulera till fortsatt engagemang och vidare utveckling av arbetet med genus- och jämställhetsfrågor.


Arbetsplatser kommer att kunna nomineras och en jury kommer att avgöra vem som skall föräras det prestigefulla priset som förutom en plakett som får pryda arbetsplatsen kommer att innehålla en ansenlig summa pengar (4000 € hoppas jag på) som skall användas till något trevligt för personalen.


Jämställdhetsdelegationen - som föreslagit namnet - har visat intresse för att sköta hanteringen av Fannypriset.


Målet med priset är att det skall driva arbetsplatserna framåt i jämställhetsarbetet. Förhoppningen är att priset skall bli så åtråvärt att man verkligen kämpar för att bli nominerad och slutlig vinnare - och att fler arbetsplatser och företag inser att det blir ett värdefullt tillskott till sitt varumärke - att man kan visa att man är en modern och utvecklande arbetsplats.

Båda lokaltidningarna kommer att få förfrågan på vilka villkor de vill samarbeta kring Fannypriset och dess lansering. Inom kort kommer vi i massmedia kunna följa den spännande nomineringsprocessen och som sagt den 9 juni delas det presitigefulla priset ut för första gången. Initierat då vi firat kvinnans rösträtt 100 år.

onsdag, september 27, 2006

Vi har goda relationer till Finland också

Jag läste i en kommentar till ledaren i Ålands tidningen att åländska regeringsmedlemmar betraktas som länspolitiker av regeringen i Finland. Så verkar vara fallet när Matti Vanhanen jämför polisanmälningen av landskapsregeringen med en polisanmälan mot en landshövding i Lapplands län i Finland.

Men jag håller inte med om att man som åländsk regeringsledamot alltid blir mottagen som en länspolitiker när man besöker regeringen. För min del var jag för ett tag sedan på officiellt besök till jämställdhetsminister Tuula Haatainen. Jag blev hämtad i svart blank bil. Ett späckat heldagsprogram hade arrangerats. Ministern och jag hade intressanta diskussioner och åt lunch på anrika Smolna - där statsbesök tas emot. Under lunchen inbjöds jag till det informella EU ministermötet för jämställdhetsministrar den 7-8.10. Långklänningen är inköpt.

Så borde det vara! Självstyrelsen visas respekt.

tisdag, september 26, 2006

Kommissionär Borg besvarar frågor - kommer ev. till ÅlandJag har deltagit i en konferens om Europas havspolitik i Kiel. Med på konferensen var EU-kommissionär Joe Borg. Jag var mycket imponerad av Borgs genuina intresse av vad vi deltagare hade att säga. Första kvällen var det en öppen debatt. Normalt när kommissionärer deltar i möten så inleder kommissionären följt av ett stort antal anföranden som sedan i slutet kommenteras av kommissionären.

Inte den här gången. Borg betonade att han ville ha konkreta frågor och det fick han. Deltagarna var aningen blyga så jag fick inte mindre än två tillfällen att ställa frågor - vilket gick lätt för mig eftersom jag var välförberedd tack vare ambitiöst formulerade "Ålands ståndpunkter" från vår havsmiljögrupp inom förvaltningen.

Följande dag satt Joe Borg inne i salen när jag kom och väntade på att konferensen skulle börja. Jag gick fram till honom och passade på att prata lite "Åland".Jag tog tillfället i akt att bjuda in honom till vår åländska konferens om havspolitiken i november. Han svarade att han var fullbokad men att det lät så intressant att han skulle försöka prioritera om. Om han kommer är det första gången Åland har kommissionärsbesök.

Under själva konferensen kom moderatorn vid kaffepausen och frågade om jag ville tala idag också. Gärna svarade jag varpå han plockade in mig i programmet i mitten av de på förhand annonserade fyra talarna! Mina inlägg fick långa och utförliga svar.


Vid tidigare möten jag deltagit har ev. kommissionärer deltagit högst en timme. Joe Borg var med oss ett helt dygn.

Jag passade också på att berömma honom och sade att hans engagemang borde finnas hos flera EU-politiker - då skulle nog inställningen till EU bli positivare.

måndag, september 18, 2006

Natten då allisansen segrade


Jag och Camilla Eklund var inbjudna på centerns valvaka.

Mauds dotter Eva firar

En glad och upprymd Maud skojar med fotografen

Maud och hennes dotter Eva

En lycklig Maud "Äntligen!"

Erika Persson hade valvakans snyggaste hatt

Serger till Alliansen - en historisk kväll

onsdag, september 13, 2006

Mitt tal till riksdagens grundlagsutskott

Herr ordförande bästa grundlagsutskott

I regeringens proposition hänvisas till bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland om ikraftträdandet av internationella förpliktelser.

Om ett fördrag innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt SjL faller inom landskapets behörighet eller om den strider mot SjL träder fördraget till denna del inte i kraft på Åland om inte lagtinget ger sitt bifall.

Presidenten har fört fördraget om en konstitution för Europa och ikraftträdelse lagen för bifall till Ålands lagting den 29 juni i år.

Framställningen föredrogs för remiss i måndags - den 11 september. Inför behandlingen har landskapsregeringen överlämnat ett meddelande till lagtinget om det konstitutionella fördraget. I detta meddelande redogör vi för det konstitutionella fördragets tillkomst och dess innehåll främst med tanke på landskapets intressen och målsättningar.

Redan när LR hördes i grundlagsutskottet i samband med att regeringen överlämnade sin redogörelse så framförde lantrådet landskapets grundläggande ställningstagande. Dessa ställningstagande berör främst förbättringar av landskapets inflytande inom unionen.
Främst belyses behovet av
· talerätt inför EG domstolen. Bristen på talerätt blev särskilt tydliggjord i samband med att det sk snusärendet behandlades i EG domstolen. Som ni vet så hade kommissionen stämt in Finland för att Ålands tobakslagstiftning inte innehöll ett förbud mot försäljning av snus. Finland medgav talans riktighet, varför det inte ens blev någon egentlig rättegång utan ärendet avgjordes en fällande dom utfärdades och Åland tvingas rätta sig efter en dom där man inte en har haft rätt att försvara sig. Främmande i en västerländsk demokrati!
· en plats i Europaparlamentet. I förhållandet mellan Åland och Europeiska unionen råder ett demokratiunderskott. Alla parlament inom EU har givit ifrån sig kompetens och behörighet till EU men istället har man kompenserats med platser i Europa parlamentet. Åland är med i den europeiska unionen men har ingen som representerar dem inom de områden där Åland har behörighet. De finländska parlamentarikerna kan endast representera Åland inom de områden som Finland har kompetens över Åland. Dessa kompetensområden finns listade i självstyrelselagen och är tex tull, yttrandefrihet, adoption, bolagsrätt, utrikeshandel, sjöfart osv. Men inom de flesta områden så har ålänningarna ingen representation i EU annat än en plats i den rådgivande regionkommittén.
· en garanterad ställning inför ramen för subsidiaritetskontrollen. Finlands riksdag kommer att få, om fördraget träder i kraft rätt att reagera ifall man upplever att ett ärende inte behandlats i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Finland har två röster till sitt förfogande. Eftersom Finland har två parallella parlament dvs riksdagen och lagtinget med omfattande områden där makten är delad och inte delegerad från medlemsstaten till regionen så kan inte riksdagen företräda lagtinget inom dessa områden. Därför hävdar vi från åländsk sida att vi inom vårt kompetensområde borde få använda den ena rösten.

Landskapets krav om en plats i europaparlamentet har framförts i en lagmotion och skall behandlas av riksdagen. Lagmotionen berör även de andra inflytandefrågorna. Jag utgår ifrån att motionen får en seriös behandling. Lösningen på parlamentsplatsen är enligt vårt sätt att se att dela in landet i valkretsar där en valkrets skulle utgöras av Åland.

Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har understrukit vikten av att en helhetslösning vad gäller inflytandefrågorna föreligger när den konstitutionella fördraget skall behandlas.

Landskapsregeringen anser att en sådan helhetslösning skall finnas före det konstitutionella fördrag som blir gällande kan godkännas på Åland.

Bästa Grundlagsutskott!
Vid behandlingen av Nice och Amsterdam fördragen har lagtinget fogat till klämmar - att man godkänner fördragen men att inflytande frågorna måste få en lösning. Nu upplever jag att lagtinget anser att man kommit till vägs ände - det är dags att lösa frågorna.

När det gäller inflytandefrågorna så upplever Åland ett utanförskap. Åland är med i unionen och tvingas leva upp till allt som unionen beslutar. Men när det gäller inflytande står Åland faktiskt utanför. Det är inte demokratiskt och rätt att man skall vara med i en gemenskap men inte ha möjlighet att utöva inflytande på den. Ålänningarna är med i unionen men har ingen ett stort antal områden ingen som representerar dem i parlamentet. De finländska parlamentarikerna kan inte representera självstyrelsen. Det är orimligt att man som lagstiftare inte har rätt att försvara och ta ansvar för sin lagstiftning, annat än att vi får betala ev. böter. Som jag tidigare sagt - det hör inte hemma i en västerländsk demokrati.

Tack för uppmärksamheten. Jag besvarar gärna era frågor.

söndag, september 10, 2006

Man kan inte alltid få precis som man vill

Politik är det omöjligas konst lär någon ha sagt. Jag har lärt mig att politik handlar om gott samspel, beredskap att kompromissa och att besitta en järnvilja.

Under senaste tiden har diskussionerna om golfbanor och kk-hus gått höga.
"Jag vill ha ett kk-hus men jag vill inte sälja aktierna i Turisthotellet" säger en.
"Jag vill ha golfbanor men accepterar inte markbytet" säger en annan. "Jag vill ha kk-huset men det är på fel plats" säger en tredje.

Jag undrar om man betänker alternativet om man säger nej för att man inte får sin vilja igenom i minsta detalj - Det blir ingenting!

Jag hoppas på framåtanda och utveckling i vårt samhälle!

torsdag, september 07, 2006

Finlands regering har polisanmält Ålands regering

Jag är brottsmisstänkt. Jag är kallad till centralkriminalpolisen på förhör misstänkt för brott mot tjänsteplikten. Inrikesministeriet vid den finländska regeringen har polisanmält mig och lantrådet med anledning av Paf:s internetverksamhet.

Jag har begärt att få kallelsen skriftligt - det kan vara bra att spara till historieskrivandet.

Att kommunicera från Finlands regering genom att polisanmäla...

Jag känner mig kränkt. Tänk att man från inrikesministeriet polisanmäler utan att ha haft en enda kontakt till mig! Inför presidentvalet ansåg statsminister Vanhanen att konflikten skall lösas politiskt.

Jag är helt övertygad om att vårt tillstånd som vi har givit Paf väl lever upp till dagens lagstiftning och HD:s domslut. Dessutom vet jag efter att ha följt upp Pafs verksamhet att den fungerar inom tillståndet. Så har jag också besvarat inrikesministeriets formella brev och ingen har hört av sig och varit missnöjd med svaret - sen ringer CKP !

Förhöret går av stapeln nästa vecka.

måndag, september 04, 2006

Jag vill kombinera alternativ och traditionell vård

Jag har prövat på healing och är imponerad. Jag har behandlats med ackupunktur med god framgång. Jag tror på zonterapi som effektiv behandlingsmetod och som förebyggande insats. Självklart är massage välgörande.

Det finns många alternativa behandlingsformer som jag inte prövat på men jag är öppen och positiv att låta mig informeras och inspireras.

Med stor tillfredsställelse har jag noterat att ackupunkturen fått komma in i den tratitionella vården på Åland. På BB smärtbehandlas kvinnor vid förlossning och på A-kliniken ges ackupunktur för att lindra abstinens och ge avslappning.

Jag hoppas på mer samarbete mellan dessa båda "skolor".

I Danmark har man sedan en tid tillbaka välkomnat healing inom den traditionella vården. Patienter som kommer med diffusa symptom till läkarmottagningen remitteras till healing. Healingen kan utkristallisera var symptomen kommer ifrån. De medicinska insatserna blir därför rätt från början.

Hit skulle jag önska att vi också kom. Det skulle spara massor med pengar och tid och vånda hos både patienter och vårdpersonal.

fredag, september 01, 2006

Första steget mot livlig kongressturism och ett aktivt kulturliv är taget

Nu har vi i landskapsregeringen fattat beslut om att vi föreslår att Ålands kultur- och kongresshus förverkligas. Lagtinget kommer i september att fatta det slutliga beslutet.

Jag tycker det känns helt rätt att samhället ger förutsättnigarna för att vi skall få igång en blomstrande kongressturism med alla positiva ringverkningar som det kommer att ha samt att kulturlivet och Åland får en riktig "nationalscen" plus flera fina utrymmen för mindre föreställningar och verksamheter.

När beslutet är fattat är det upp till arrendatorn, kulturfolket och näringslivet att få verksamheterna att rulla.

Jag vill utveckling och tror att det här är ett projekt som kommer att leda till det.

torsdag, augusti 31, 2006

För eller emot EU:s grundfördrag?

Vill du bekanta dig med fördraget finner du det tex på www.eudebatt.nu.

I Ålandstidningens ledare i onsdags varnar Niklas Lampi för undfallenhet dvs att Ålands lagting skulle godkänna fördraget utan att få till stånd någon förändring vad gäller inflytandet i EU. Lampi hävdar att Åland kan bli ett subjekt (aktiv part) om man nu talar klarspråk.

I Nya Ålands ledare frågar sig Harriet Tuominen om det är värt besväret.


I sig har innehåller fördraget flera goda saker. Fördraget ger en mer överskådlig och samlad bild över EU:s regelverk. Vidare så kommer fördraget att leda till en öppnare och mer demokratisk och handlingskraftig union där parlamentet har mer makt.

Egentligen tycker jag det känns märkligt att behandla ett fördrag som verkar dött. Finland anser dock inte att det är det utan vill under sin ordförandeperiod sälla sig till dem som säger ja till fördraget.

Från liberalerna hävdar man att frågan om Ålands inflytande i unionen och fördraget inte hör ihop. Själv har jag en annan åsikt. Visst kan man säga att de hör ihop - fördraget ger inte självstyrande regioner ett uns mer inflytande. Fortsättningsvis skall de självstyrande områdenas problematik lösas nationellt.

I själ och hjärta lutar jag således mot den tuffare linjen.

Men vad skulle ett nej betyda? Vilka konsekvenserna skulle bli vet nog ingen med säkerhet idag. En slutsats är att Finland skulle bryta mot folkrätten om Finland ratificerar ett fördrag som lagtinget inte ger sitt bifall till. Om det i sin tur skulle ge Åland möjlighet att reservera sig eller om det till och med skulle leda till nya förhandlingar vet inte jag. Internationellrättsligt skulle knappast ett åländskt nej kunna fälla konstitutionen i fall de andra länderna godkänner den. Frågan är dock vad som skulle ske på de områden där Åland har lagstiftningsbehörighet. Det säkra svaret får man först då domstolen givit utslag.

Det här kräver vidare funderingar. För mig är det viktigt att vi sköter frågan på ett kompetent och professionellt sätt. Men med siktet mot att bli ett verkligt subjekt på EU-arenan.

tisdag, augusti 29, 2006

Ytternäs skola - fram och tillbaka - vad är målet?

Hur mycket är vi beredda att satsa på våra skolor? Vad vill vi ? Vilket är målet? Hur skall skolindelningen vara i våra skoldistrikt? Är det ok att våra skoldistrikt ser olika ut? Hur stora klasser skall vi ha? Man borde tänka först och bygga sen

Jag har under en längre period varit ordförande för skolplaneringskommittén som haft i uppdrag att planera Ytternäs skola för årskurserna 1-9 och också utföra motsvarande planering för Övernäs skoldistrikt.

Vårt uppdrag var att vi skulle utgå ifrån att Mariehamn skall vara indelat i tre 1-9 distrikt.

För att få alla med inledde vi vårt arbete i kommittén med att jobba med skolorna och personalen. Processen med att arbeta in 1-9 tänkandet och att få acceptans för det var inte helt lätt.

Kommittén har varit politiskt tillsatt och med i gruppen har även företrädare för skolvärlden varit. Under planeringens gång har man från skolornas sida arbetat fram visioner och pedagogiska modeller man vill arbeta efter.

Ganska snart insåg vi i planeringsgruppen att vi behövde få klarare besked för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi ställde frågorna till vår uppdragsgivare - stadsstyrelsen.

Bl.a insåg vi tidigt att landskapsregeringens riktlinjer för klassrummens storlek kommer att stå i konflikt med det som vi i gruppen ansåg att var ändamålsenliga och fungerande utrymmen. Enligt vårt sett att se på undervisningen. Från skolans sida framhölls vikten av att ha stora basklassrum för att kunna arbeta med flera olika gruppkonstellationer samtidigt i klassen. Rum i rummet. Detta kräver olika möbleringar vilket kräver utrymme. Stadsstyrelsen accepterade detta och satte denna överskridning högst bland de punkter som vi presenterade som "risk för att blir större än landskapsregeringen ger bidrag för".

Vidare framhöll vi att matsalen kommer att gå över normen - men att vi ansåg att det var viktigt med en lugn och trevlig matpaus. Även detta fick stöd liksom ett större bibliotek än normen - dock så att de större klassrummen gavs prioritet ett.

För att kunna planera vidare behövde vi också få besked om hur staden tänker när det gäller antal elever/ klass. För antalet klassrums del är det avgörande för hur stor skolan blir. Riktlinjen som också fanns inskriven i budgeten var 17 elever och reviderades under resans gång till 17-22 om jag minns rätt.

Hur ser man på generalplanen var en annan viktig fråga för oss att få svar på. Kommer Horelliområdet med säkerhet att fyllas med till största delen små lägenheter i flerfamiljshus eller kommer antalet egnahemstomter att utökas. En väsentlig målsättning att ta ställning till.

Ytterligare undrade vi vilka elevprognoser vi skulle använda oss av.

Stadsstyrelsen gav oss inga svar på varken Horellis framtid eller på elevprognosen utan ansåg att vi i vår rapport själva skulle avgöra.

Jag utsågs till ordförande 27.2 2003. Kommittén har arbetat efter stadsstyrelsens instruktioner och haft en tät kontakt. Vi har arbetat oerhört med projektet och ändrat, bantat och justerat vartefter kostnaderna slagit i taket.

Nu 29.8.2006 föreslår stadsstyrelsen inför fullmäktige att skolnämnden skall avgöra vilken elevprognos som skall ligga till grund för den fortsatta planeringen! Man säger också att vi skall utgå i från tre skoldistrik (1-9) i den fortsatta planeringen men att man skall ta fram rumsprogram för Övernäs skoldistrikt.
Ytternäs skola byggs om 1-6.

En total kovändning - dessa större klassrum som man prioriterade kommer inte att kunna möjliggöras med detta. Man vill planera 1-9 men bygger 1-6! Att ta ställning till elevprognoserna som man fnös åt 2003 skall nu utredar. SUCK! Vi är tillbaka på ruta ett!

Nog är det ett slöseri på folks tid och på resurser. Huvudproblemet är att man inte först bestämmer sig med vad man vill, utan visar handling genom att tillsätta kommittéer. Man borde vara klar med vad man vill först och sedan ge en grupp i uppdrag att förverkliga det.

Jag vet inte om det går att dra paralleller till detta fall när Strandnäs skoldistrikt planerades. Först bestämde man sig för att bygga två separata skolbyggnader sedan gick man in för 1-9 skolan. Hmmm.

Jag var själv inledningsvis mycket kritisk till 1-9 skolan. Idag ser jag en stor vinst. Inom skolan är eleverna "våra" barn från början till slut. Ingen annan skola att skylla på när någon saknar grunder.

Vårt arbete är gjort. Det har varit intressant. Förhoppningsvis kommer delar att vara till nytta i det fortsatta arbetet. MEN

Jag hoppas att stadens ledning tar lärdom av detta och tänker efter före och bestämmer sig för vad man vill innan man sätter folk i arbete i kommittéer.

måndag, augusti 28, 2006

Att springa tjejmilen kräver loppkonsultNu har även jag gjort det. Sprungit Tjejmilen tillsammans med 22.000 andra kvinnor i Stockholm. I söndagsmorse begav vi oss, 42 ivriga damer, iväg mot Gärdet i Stockholm och denna enorma begivenhet.

Jag minns min pappas suckande för ett par år sedan över tokiga människor som betalar för att springa från Breidan till Mariehamn. Då var jag benägen att hålla med honom. Men nu är jag där själv!

Min målsättning med loppet var att delta i loppet. Inte att prestera. Kunde jag sedan springa under en timme vore det underbart men sekundärt.

Jag hade sett framemot loppet och denna söndag länge. För mig var det också en stor grej att delta i en bussresa. Jag vet inte när jag haft den möjligheten senast. Att göra någonting tillsammans med 41 andra helt vanliga och fantastiska människor. Politiker är också trevliga människor men det här var något extra!
Jag njöt i bussen. Jag tog tillvara varje minut av konversationen vid kaffefrukosten. Jag frossade i andras erfarenheter av olika lopp. Att sedan springa genom Stocksholms parker stundvis ackompanjerad till härlig musik var en häftig känsla. Mot upploppet där folk stod flockade runt vägen (det var ganska dåligt med publik för övrigt)fullständigt lyftes man upp av de rungande hejaramsorna. Hur skall inte Carro och gänget känna sig på Olympia stadion?

Det är inte bara hur som helst att delta i Tjejmilen. Förutom att man förstås behöver träna inför loppet är det massor av annat att tänka på. Som tur var fanns "loppkonsulten" Helena Forsgård med på resan. Jag vet inte hur många goda råd hon har att dela ut om det börjar klia i hårbotten - men lopp i form av tjejmilen är hon expert på. Hon hade goda råd för allt från hur man på smidigaste sätt byter om i en buss tillsammans med 40 andra till hur man hamnar i rätt fålla vid starten till hur man blir snygg på målfotografiet som senare kan beställas över internet. Mest imponerad blev jag trots allt när hon ur sin sportbag drog upp en sopsäck när vi efter loppet skulle avnjuta lunchen ute i det fria.

-Den borde fungera bra som sittunderlag. Egentligen hade jag den med för att kunna dra den över huvudet ifall det regnade innan start, konstaterade hon när vi skulle slå oss ner i det fuktiga gräset.

Alla härliga dagar går mot sitt slut. Det är sällan som man tycker att hemresan på färjan är för kort. Trots att en skön trötthetskänsla började göra sig påmind ville jag ändå höra mer av Elvi 77 år som började springa när hon var 50, ändrat kostvanor och mår som en prinsessa, om Tina och hennes tillfredsställelse över att ha tagit sig springande genom loppet - träningen hade lönat sig, Ragnhilds njutning av att gå hela loppet, Carinas suveräna lopp på 53 minuter, Caritas oerhörda träningsupplägg på närmare 100 kilomerters löpning per vecka, Annikas lovsång för avspänningsyoga, för att nämna några. Det var så härlig mix av människor.

Jag uppnådde mitt mål. Jag deltog och resultatet blev en timme. Kanske någon minut över. Jag är helt nöjd med det och springer vidare tillsammans med kompisen Lena.

Det här vill jag göra om!

lördag, augusti 26, 2006

Tre spännanade val

Vi har en spännande tid framför oss. Ett år med tre spännande val. Redan den 17 september vet vi hur det gått för Alliansen i Sverige. I mars är det dags för riksdagsval i Finland och Ålands representant skall väljas och i oktober kommer stora finalen med lagtings- och kommunalval på Åland.

Här om dagen fick jag personlig inbjudan från Maud Olofsson till centerns valvaka. När jag öppnade kuvertet regnade det guld ur det. Jag tackade ja direkt. Det finns alla möjligheter att det kommer att bli en glädjens dag. Alliansen känner segervittring. Det skall bli obeskrivligt kul och spännande att följa detta val på plats!

Maud Olofsson är en otroligt häftig kvinna. Jag har haft glädjen att bli personligt bekant med henne och numera messar vi till varandra - oftast varje vecka. Kd:s Göran Hägglund sa häromdagen att han skulle ta Maud med sig om han skulle hamna på en öde ö.
"Hon är så företagsam så hon skulle garanterat få oss därifrån" förklarade han i en partiledarutfrågning som resulterade i rubriker som "Halleluja Hägglund". Jag tror han har rätt. Maud är tuff, klok och har en fantastisk förmåga att samla sitt lag och föra det mot framtiden. Hon har verkligen förmågan att ta fram vars och ens goda sidor.

Maud har också under de två senaste åren följt min politiska karriär och givit många goda råd när det gäller mina strategier inför framtiden. Mina våndor och funderingar inför beslutet om jag skall kandidera i riksdagsvalet eller inte har hon deltat. Under flera telefonsamtal har vi tillsammans lagt argument i plus och minus korgarna. Oavsett vad jag kommer fram till kommer hon att ha haft del i det beslutet.

Så småningom skall jag bestämma mig. Mitt beslut kommer jag att delge först här!

torsdag, augusti 24, 2006

Fotbollens lov

Man är ju inte sämre än man kan ändra sig…
Skulle någon för 5-10 år sedan sagt att jag skulle sjunga fotbollens lov så hade jag talat om för den personen att den inte känner mig.

Nu är jag där. Min man och alla mina tre barn är fotbollsintresserade. Via dem har jag nu insett - jag är fotbollsintresserad. Jag har kommit på mig själv att följa sommarens fotbolls VM-matcher med stort intresse. Tidningarnas och andras informella tippningstävlingar gör inte fotbollsfesten mindre spännande.

IFK:s ligaframgångar har även givit mig feber. Förra säsongen såg jag alla matcher utom två. I år är mitt resultat lite sämre - men det beror på att jag varit bortrest. Däremot har jag varit på en bortamatch i år FC Haka - MIFK. Det var kul men trist med förlust.

Den 9 september hoppas jag få träffa dig i Markusböle för att heja på Åland United som spelar mot HJK kl. 17.00. Heja Åland! Passar det inte då kan du kolla lagets matchprogram här


Fotbollen vare sig du är aktiv eller passiv fyller många funktioner:

Fotbollen är social: Går du på fotboll träffar du alltid massor med trevliga människor. I Valkeakoski träffade jag Anne Rantaniemi - jag jobbade med henne på Restaurang Piccolo för 25 år sedan. Det var som tiden stått stilla. Vad roligt det var! Hon hälsar: särskilt till Karita Sundborg, Susanne Odenborg, Kicki Lindström (heter du Isaksson nu förtiden?) och förståss till Harry Grunér.

Fotbollen är viktig för turismen: Särskilt juniorfotbollen är viktig för turismen. En betydande andel av de fotbollsälskande elvaåringarna och deras familjer har besökt Åland i samband med Alandia cup. Visst kommer en hel del supporters till Åland också tack vare ligamatcherna.

Fotbollen är viktig drogförebyggare: Att vara fotbollsförälder innebär mer än att stå och heja. Du skall städa toaletter vid Alandia Cup, du skall baka kakor till kiosken, du skall fungera som matchvärd, jobba i kiosken, du skall skjutsa vid turneringar utanför Åland. Detta engagemang skapar ett viktigt nätverk mellan föräldrarna. Ovärderligt när du sen är tonårsförälder.

Fotbollen är en viktig isbrytare:
Har du inget annat att öppna förhandlingar eller diskussioner med dina kolleger från riket så är det oslagbart att prata ligafotboll. Det funkar varje gång!

Fotboll tränar en i att hantera svåra situationer:
Inga matcher är så spännande som juniormatcherna. Framförallt är det spännande att se hur det går att hantera ev. besvikelse när man kommer hem. Då får man ta fram den ev. psykologiska talang man har. På bilden lämnar MIFK Strandnäs pojkar 1994 planen efter att ha spelat en oavgjord match. Vinst skulle betyda match om bronset. Nya tag!

…och så det där självklara. Den som spelar fotboll lär sig fungera i grupp, får kondition och övar upp sin bollkänsla.

Saknar du något i listan?

onsdag, augusti 23, 2006

Har svenskspråkiga i Finland givit upp?

Jag lyssnade på sportsändningarna på Radio Vega (93,1). I kvaltvlingarna inför friidrotts EM intervjuades flera finländare på finska. Det märkliga var att ingen av reportrarna sammanfattade vad de sagt. Utgår man idag från att alla lyssnare kan finska? Inte undra på att de svenskspråkigas rätt sakta dras undan. Jag har frågat efter dess policy via Husis. Det skall bli spännande att se vad jag får för svar.

Vid Finlands svenska brandförbunds kongress i somras så framförde jag i mitt tal en hälsning till regeringen via dess ordförande andra finansminster Ulla-Maj Wideros. Reglerna för uppförande av skyddsrum är finsk behörighet. Det finns inga anvisningar på svenska. I mitt tal vände jag mig till Wideros och bad om hennes stöd för att få till en ändring. Efteråt kom otaliga finlandssvenskar fram till mig och tackade. Jag fick uppfattningen att det är sällsynt numera att någon orkar lyfta de svenskspråkigas problem och rättigheter. Skrämmande!

tisdag, augusti 22, 2006

Visby visar stolt sin kongress & eventhall
Nu kan man ana hur kongress & eventhallen Wisby strand kommer att se ut. Vid Östersjökonferensen i Visby förra veckan fick vi projektet och konceptet presenterat av stolta kommunpolitiker.

- Vi bygger med modern arkitektur, med sjöutsikt i parkmiljö. Vi valde att placera huset i centrum som motpol till de flesta andra kongressanläggningarna som ligger i utkanten av städerna. Det var naturligt att ha biblioteket som granne. Vid den populära samlingspunkten för både lokalbefolkning och turister skapas ytterligare ny samlingspunkt i och med den nya kongress- och eventhallen. Huset kommer att inrymma ca 1000 personer. Vi tror att konceptet får framgång genom att vara kombinerat med teaterscen och möjlighet till konserter. Med så små förhållanden som Gotland och Visby måste man vara realist och kombinera olika intressen på ett bra sätt.
Vi har satsat mycket på akustiken. Vi tror att man väljer att komma hit på konferens för att man vill njuta av Visby och Gotland. Det här är nog ett vinnande ö-koncept. Vi har redan en hel del bokningar, berättar den stolte gotlänningen.

Känns konceptet igen? Det verkar som man i Visby och på Åland dragit samma slutsatser. Vi verkar således vara på rätt. Skeptikern kan säga att satsningarna blir för lika. Men projekten har till stor del olika upptagningsområden. Jag tror till och med att de komma att stöda varandra. Har man trivts med konceptet på Gotland så kanske man planerar nästa konferens till Åland.

På Gotland liksom på Åland har projektet diskuterats under många år. Nu har Visby fattat beslut och kommit igång. Jag hoppas inte Åland blir på efterkälken.

måndag, augusti 21, 2006

"Allt är ju stängt - mitt i sommarn!"

Jag blev intervjuad av en tjeckisk journalist i söndags. Han jobbade på en nyhetsbyrå. Han var egentligen på semester men passade på att göra intervjuer under semestern vart efter något intressant dök upp. Egentligen hamnade han på Åland för att det var enklaste vägen att ta sig från Finland till Sverige. Han hade noterat att hans nyhetsbyrå bara omnämnt Åland tre gånger under de tio senaste åren. Det skulle det bli ändring på nu!

Vi pratade om Åland och EU. Om varför jag bor kvar på Åland. Han var intresserad av hembygdsrätten. Språkproblematiken Åland - Finland. De klassiska frågorna alltså. Han hade imponerande bakgrundsinformation - han hade varit på guidad tur med Sven-Olof Lindfors i Självstyrelsegården. Bra jobbat Sven-Olof!

Efter intervjun var det jag som ställde frågorna. Vad han hade sett på Åland och hur han hade upplevt Åland som resmål. Han var fascinerad av lilla Kökar som han hade gjort en avstickare till. Extra kul var det ju att jag jobbat där ett år som lärare. Så det blev mycket kökarprat.

Däremot upplevde han att det var stängt över allt - sevärdheterna mötte honom med lappar om att säsongen var över. Enligt honom mitt i sommaren! Eckerö nämnde han som exempel som kändes helt stängt.

Ute i Europa har semstrarna just börjat. De som besökt Åland - särskilt från de större städerna runt om i Europa är förälskade i vår litenhet, natur och tystnad. Runt Östersjön har vi trähusmiljöerna gemensamt - kanske det också går att sälja?

Att satsa på turister från Europa skulle ge en välkomnande förlängare till vår turistsäsong.
Borde vi inte gå in för det?

söndag, augusti 20, 2006

Östersjön är vårt fostervatten


I veckan deltog jag i en konferens om Östersjöns framtid i Visby. Omkring 300 ledare från länderna runt Östersjön var inbjudna. Konferensen var indelad i tre teman: miljö, handel och trafficking.
Vattenmiljön och Östersjön får mig verkligen engagerad. Vi är så utsatta mitt i Östersjön - så beroende av hur havet mår. Östersjön är vårt fostervatten.

Vid konferensen talade jag vid två tillfällen. Inför bl.a. statsminstrarna Göran Persson, Matti Vanhanen och Gediminas Kirkilas samt kommissionären Danuta Hübner framförde jag att det är bra att öka medvetenheten om tillståndet i Östersjön men att tiden nu är mogen att ta nästa steg. Handling krävs.

Jag vill att vi fattar beslut. Vi behöver formulera gemensamma målsättningar och åtgärder. Vi borde ta fram vad som krävs för att vända utvecklingen.

- Det är vi som sitter här som skall föra Östersjöns talan och vi skall göra det konsekvent, framhöll jag i mitt tal.

Jag påpekade också att Östersjön som ett känsligt innanhav behöver få en särbehandling i jämförelse med andra hav i Europa. Därför måste vi vara aktiva och vaksamma t.ex när kommissionen lägger fram olika dokument.
Som exempel nämnde jag att kommissionen i grönboken om den maritima strategin lyfter fram fiskodlingen som en framtidsnäring.

- Det är den kanske för djupa hav med god cirkulation. Men för Östersjön betyder det katastrof, förklarade jag.

Kommissionär Danuta Hübner kommenterade mitt inlägg genom att hon välkomnade synpunkter och uppmanade till aktivitet. Vi hade en informell pratstund på kvällen. Berättar mer om det senare.

I mitt andra andförande passade jag på att berätta att jag som ordförande för B7 (Baltic 7 - en sammanslutning för de sju största öarna i Östersjön) initierat ett gemensamt energiprojekt. Alla sju öarna har som gemensam målsättning att minska sitt oljeberoende och att finna nya alternativ. Vi hoppas på att hitta samordningseffekter och ökad kompetens genom att samarbeta. Jag framförde min förhoppning om att beslutsfattarna på olika nivåer skall vara välvilligt inställda till projektet.

Jag såg på familjesidan att Ålands Vattenskyddsföreningens ordförande Lennart Isaksson ansåg att politikerna nu dragit förbi föreningen. Jag är glad om det är så. Jag tycker att föreningen verkligen skall ta det som ett erkännande. Föreningen har genom sina aktiviteter fått politikerna aktiva och medvetna.


Vi har mycket arbete kvar så lägg inte ner föreningen ännu!

Lennart har bemärkelsedag på tisdag. Grattis Lennart!

lördag, augusti 19, 2006

Paf+Veikkaus kunde bli en oslagbar helhet

Min dröm är att Finland en dag skall vara stolta över sitt Åland. Kanske jag inte kommer att få uppleva den dagen men jag arbetar i varje fall aktivt med den visionen för ögonen.

Konflikten mellan spelbolagen Paf och Veikkaus som till och med lett till en polisanmälning mot Åland måste få en lösning.

Paf och Veikkaus är olika och kunde bli en oslagbar helhet om man samarbetade inom monopolet. Båda är seriösa spelbolag där vinsten går till välgörande ändamål. Båda hanterar baksidan, spelmissbruket, på ett aktivt och medvetet sätt.

Pafs kunskap om internetspel och Veikkaus erfarenhet inom tips, vadslagning och lotto kunde tränga undan mindre seriösa spelbolag vars överskott går direkt ner i aktieägarnas fickor.

Istället för att lägga energi på att bråka borde vi samla krafter för att utveckla, hävdar jag.

Den här tanken sålde jag in med framgång till de finländska delegaterna vid ett informellt samtal vid middagen vid Östersjökonferensen i torsdags.
- Varför är inte alla så vidsynta som ni? undrade jag.
-Det handlar om prestige, var svaret från sällskapet som alla lovade att göra sitt för att hjälpa till att låsa upp knuten.

onsdag, juli 26, 2006


Mariehamns spelen pågår hela veckan. 115 ungdomar och vuxna från Åland, Sverige och Finland mäter sig mot varandra. På åskådarbänk sitter vår familj och hejar på Lisa som kämpar i tre klasser.

tisdag, juli 25, 2006

Värderade lärare


Jag är lärare. Jag utbildade mig i Vasa 1984-88. Jag studerade på samma årskurs som bl.a Monica Alin, Lena Lindqvist, Pia Lassila, Irene Liljegren och Tina Jansson. I helgen hade några av oss besök av studiekompisar från Österbotten. Tillsammans avnjöt vi en härlig middag på Soltuna. Efter middagen samlades vi för fotografering.


Framförallt klasslärarnas arbetssituation bekymrar mig. Jag är glad att de allra flesta älskar sina jobb och har stort utbyte och stimulans i arbetet med sina elever. Men med stor oro noterar jag hur trötta allt fler är. Kraven och förväntningarna bara växer. Statusen och respekten minskar.

Klasslärarna har förutom sina elever idag ofta engagemang i hela familjens situation. Det kan vara direkt avgörande för barnets utveckling om avvikelser eller störningar inte upptäcks i tid.

Bästa lärare njut av er sommarledighet och ladda batterierna - det behöver ni och ni är väl värda den vilan.

Mitt kusinbarn Maya


Sommartider betyder tid för släkt och vänner. Här har vi besök av mitt minsta kusinbarn Maya från Bålsta, Sverige. Ikväll är det DN-galan. Kajsa hoppar med en sällan skådad spänst. Men för Carro går det sämre. Heja Carro!

fredag, juli 21, 2006

Nu sjuder stan av liv

I går hände plötsligt något med vår stad. Hela östra utfartens parkeringar var fyllda till bredden. Gågatan var fylld av strosande turister och ålänningar. Vilket härligt folkmyller! Mariebads parkering var fylld. Häromkvällen när jag var in badade 170 gäster och under dagen hade sammanlagt 450 njutit av vårt fina badhus. Härlig statistik! Så här skall turist-Åland vara.
Sjödagarna har börjat och snart kommer Rockoff. Evenemangen behövs och vi behöver fler spridda ut på fler ställen och under hela sommaren.

Vi behöver alla hjälpas åt för att få folk att trivas och återvända. Vi är kända för gästvänligheten. Nu gäller det att visa den!

söndag, juli 16, 2006

Nu hägrar vila och motion

Efter en vecka fylld med gäster från olika håll har det varit mycket mat - alldeles för mycket. Jag brukar kompensera min matlust med att springa men senaste vecka har det inte funnits tid. Nu väntar tre sköna semesterveckor och jag har lovat mig själv att röra på mig. Hittills har jag fyllt kvoten över förväntan - jag har sprungit både lördag och söndag (5+10 km). Dessutom har vi haft turnering i "beachvolley". Hela familjen har kämpat på varsin sida om ett nyinskaffat volleybollnät. Jag har också köpt säsongskort till utetennisbanorna - men hittills har kortet inte utnyttjats. Jag behöver någon som drar ut mig - hör av dig om du har lust.

fredag, juli 14, 2006

Mötet med EU-ambassadörer blev succé

EUs samtliga ambassadörer med respektive är på besök på Åland. Ambassadörerna bereder besluten i Rådet i EU. För vår del har det varit oerhört viktigt att ge dem så mycket ålandskunskap som möjligt och informera dem om vilka bekymmer vi har att passa in i EU och hur viktig Östersjön är för oss.

På Åland inleddes mötet med en cocktail på fartyget Pommern. Fantastiskt vilket intryck Pommern gjorde på våra gäster. Vi som ser Pommern varje dag kanske inte tänker på hur unik och välhållen hon är. På fartyget fick gästerna en rejäl dos sjöfartshistoria och en inblick i hur viktig sjöfarten är för oss. Vi var många ålänningar på plats och alla tog vi tillfället i akt att få kontakt med så många som möjligt.

Middagen intogs på Nautical. Vi avnjöt abborrfiléer och många kontakter slöts och visitkort utbyttes.

Jag blev bland andra inbjuden hem till Jurgen Huber och hans hustru. Jurgen arbetar vid rådet och var med då Åland förde förhandlingar inför EU-medlemsskapet. Det skall bli oerhört intressant att få del av förhandlingarna från hans perspektiv. Förhoppningsvis kommer det också att ge goda idéer för mitt EU-arbete. Vi planerade in vår träff till i början av oktober.

Vidare fick jag kontakt med Peter Witt som kommer att vara ambassadörernas ordförande då Tyskland tar över under nästa ordförandeskapsperiod. Han var ivrig att ha en kontakt från Åland.

Finlands ambassadör Nina Vaskunlahti ville luncha med mig i Bryssel vid tillfälle.

Tillsammans med två herrar från kommissionen förde jag intressanta diskussioner om inflytande i EU och jag fick många goda råd som jag kan använda för att lägga upp fortsatta strategier.

Lantrådet överraskade med att införa en programpunkt där vi ålänningar bildade en kör och sjöng "Vem kan segla" och "Vinden drar". Väldigt uppskattat.
-Ni måste vara väldigt kulturella på Åland, kommenterade en kvinna som hävdade att det skulle vara omöjligt att få improviserades sånguppträdanden i hennes land.

I morse fick ambassadörerna en grundlig lektion i bl.a det politiska systemet på Åland, Åland i EU, Ålands ekonomi och näringsliv av talman Barbro Sundback och lantrådet Roger Nordlund. Båda gjorde verkligt bra ifrån sig. Gästerna ställde intresserat många frågor efteråt.

Lunchen intogs på slottet där också Ulvens döttrar uppträdde. Imponerande program.
Näringslivet deltog i lunchen. Flera av dem framförde sin förtjusning över att få möjlighet att träffa ambassadörerna.

Sammanfattningsvis var mötet en succe. Tänk att varje EU lands var representerat och att dessa ambassadörer har en viktig roll i beslutsprocessen. Gästerna är begeistrade i vad de sett och uppstattar vår gästfrihet. Vår situation och historia har imponerat på dem och förhoppningsvis kommer de att tänka på Åland när de fattar besut i framtiden.

torsdag, juli 13, 2006

Hur klarar sig en kommun som Sottunga?

Det vill tidningen Turun Sanomat diskutera med mig i dag. Faktum är att Sottunga med sina 127 invånare har ansvar för en väsentlig del av den offentliga sektorns serviceproduktion. Med undantag för hälso- och sjukvården samt gymnasialstadieutbildningen sköter våra kommuner om de flesta välfärdstjänsterna, så ock Sottunga.


Sottunga leds av ett kommunfullmäktige och -styrelse. Dessutom finns en byggteknisknämnd, kultur-, närings-, trafik- skol- och socialnämnd. Mellan 50-60 ordinarie poster skall besättas plus ett nästan lika stort antal ersättarplatser. En stor andel av Sottungs befolkning är således engagerade i kommunens utveckling. Säkert världsrekord i närdemokrati. Kommunen fungerar mycket bra och till stor del anses det bero på just dess litenhet och omsorgen om kommunen och varandra.

Frågan är hur väl det fungerar om det uppstår problem. Hur hanterar man svåra frågor som missbruk och barnskydd i en sådan liten kommun där alla har mer eller mindre starka band till varandra. Klarar man av att bo kvar om man får problem?

Tyvärr har Sottunga liksom liksom de Brändö, Kökar, Föglö och Geta en nedåtgående befolkningsutveckling. En oerhörd utmaning är att få befolkningen att växa. Hur ser lösningen ut?

Kommunstrukturen diskuteras livligt. Skall kommunerna stärkas i den roll de har idag? Skall de avlyftas vissa uppgifter för att man skall kunna behålla kommunstrukturen eller skall man eftersträva att bibehålla alla uppgifter på den kommunala nivån men istället gå mot större kommuner?

Vad tycker ni?