torsdag, december 27, 2007

Utbildnings- eller kulturminister?

Jag kan efter en månad konstatera att jag har världens roligaste jobb! Att vara ansvarig för utbildnings- och kulturpolitiken är verkligen mest positivt. Det handlar om utveckling och framtid!. Jag har flera gånger fått frågan om jag är utbildnings- eller kulturminister - vilken av områdena jag sätter först. Jag hoppas verkligen att inte det ena skall skymmas av det andra utan har ambitionen att fylla förväntningarna inom båda områden - eller egentligen alla fyra. Allt för ofta glöms idrotten och ungdomsfrågorna bort - de är minst lika viktiga.

Med en snabb tillbakablick har jag varit på besök till museibyrån i Ribacka, Sund och Mariehamn. Jag har varit på snabbvisit till Ålands lyceum, Sjömansskolan och Yrkesskolan. Jag har träffat personalen och direktionen för folkhögskolan och diskuterat framtidens hantverksutbildning, bevistat högskolans examensfest samt fått inblick i flera spännande projekt som är på gång. Jag har också fått ingående bakgrundsinformation till ärenden som jag snart hoppas kunna lägga kloka förslag till lösning på. Tillsammans med tjänstemännen på utbildningsavdelningen har vi lagt upp ett program för en seminariedag som tar sikte på framtidens gymnasieutbildningar. Sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad har vi fört ett steg framåt och dessutom har jag fått avnjuta Mariehamns kvartettens julkonsert.

Som ni märker ett omväxlande program. Inledningen av det nya året kommer att präglas av planering av hur handlingsprogrammet skall förverkligas. Inom kort hoppas jag att tillsammans med min kolleger kunna visa resultat av vårt regerande. Oppositionen brukar ge varje regering 100 dagar…

Jag har ambitionen att några gånger per vecka berätta om vad som är på gång - både inom politiken men också lite privat förståss. Just nu märker jag att aktiviteten bland bloggarna verkar ganska sval - vilket är sunt - alla behöver en paus då och då.

God fortsättning och Gott Nytt År!

Hälsningar Britt

tisdag, december 04, 2007

Glad stämning i vårt kloka fullmäktige

Fullmäktige har de senaste två kvällarna ägnat sig åt budgeten för 2008. Nu är den klubbad. Stämningen har varit god under hela behandlingen - vi har verkligen ett trevligt fullmäktige - hoppas det håller i sig.

Jag lade tre ändringsförslag. Jag föreslog att åtgärder skall göras för att gågatan skall bli tillgänglig för alla. Jag har förstått på mina funktionshindrade vänner att de inte kan välja var de vill handla - de får handla där de kommer in i butiken...

Jag föreslog också att staden skall göra upp en tio års plan för investeringarna och också presentera driftskonsekvenserna. Som det är nu hamnar ofta investeringarna i klump - just nu har vi enorma behov inom både skolsektorn och äldreomsorgen - hade vi tänkt i lite längre tidsperspektiv hade vi kanske kunnat undvika det.

För det tredje stödde jag målet att livsmedelsinköpen till 75% skall vara ekologiska 2012 men med tillägget att inköpen i första hand skall vara lokalproducerat ekologiska, i andra hand lokalproducerade, i tredje hand importerat ekologiskt och i fjärde hand importerade. Nu kommer alltså ÅCAs mjölk att återinföras i skolorna vilket jag tycker är viktigt för att få upp mjölkkonsumtionen bland våra unga igen.

Alla mina förslag gick igenom!!!

Dessutom är jag glad åt att fullmäktige gick in för att bygga en terrängbana för "uteritt" vid Sleipner och att Trobergshemmets byggstart tidigarelades och att staden alltid skall lägga ner fiber när elverket gräver för eldragningar. Kloka beslut