måndag, september 24, 2007

Energipolitik är spännande!

Energipolitiken är idag det kanske högst prioriterade politikområdet. På Åland men också i vår omvärld. Jag har under de senaste två åren lett en grupp, med kompetens från olika områden inom vår förvaltning. Tillsammans har vi formulerat ett strategidokument för energifrågor fram till 2020.

Energipolitiken är ett spännande område och det kräver att man skaffar sig helhetsbild – det är många sektorer som berörs. Vår målsättning är att skapa en energipolitik som passar på insulära småskaliga Åland med en mycket spridd bosättning i glesbygden. Vårt förslag skall gynna miljön, konsumenten och bidra till sysselsättningen.

Inom kort hoppas jag att få ett besked om att Sverige går med på att avskaffa eller åtminstone reducera elöverföringsavgiften mellan Åland och Sverige. En fråga som arbetats med under många regeringar och som äntligen kommit upp på politisk nivå under de senaste åren. Både Mona Sahlin och Maud Olofsson har engagerat sig i frågan.

Om jag försöker sammanfatta våra tankar så kommer skogsråvaran att vara basen för vår värmeproduktion. Solfångare blir effektivare och billigare och blir ypperliga tappvattenvärmare och en utomordentlig lösning för sommarstugor eftersom de i första hand nyttjas på somrarna. För att skynda på konverteringen bort från olja och direkt el ges ett litet konverteringsstöd från regeringen. Vi måste också bli bättre föregångare inom förvaltningen. Vi borde värma vårt varmvatten med solfångare på bl.a Självstyrelsegården.

Vindkraften kommer att bli vår viktigaste producent av elkraft med komplement av elproduktion från biogasanläggningar med inmatning från toppar och rötter (GROT) från skogen.
För att vindkraften skall kunna utvecklas och målet att t.o.m. exportera vindel samt för att säkra reservkraftsbehovet kommer vi att investera i en likströmskabel till Finland. Det blir en stor investering som kräver att man inleder arbetet med planering, finansiering och tillstånd redan nu. På längre sikt tror vi att Åland har s.k. ”plug-in”bilar drivna på vindel och hybridbilar på egenproducerad bränsle.

När det gäller transporter anser vi att det bör göras ansträngningar att konvertera några av skärgårdsfärjorna bort från brännolja som bränsle. Hittills har hindret varit att motortillverkarna inte vill ge garantier för motorerna om man använder annat drivmedel än man ursprungligen avsett. Borde man inte våga testa med våra äldsta dieslar?

Lantbruket har en stor potential när det gäller förnyelsebar energi. Jag tror det finns en god framtid i att bli värmeföretagare det vill säga att sälja värme. Agropellets kommer att utvecklas och på sikt kommer även etanol och biodiesel framställas på Åland. Framtida småföretag och jordbruk kommer att använda egna grödor till uppvärmning och drivmedel (växtolja). Inom perioden 2007-2010 skall vi ha en biogasanläggning på Åland på sikt hoppas vi att vi även kan utvinna energi i form av biogas ur vårt avfall.

Den renaste energin är sist och slutligen den vi inte använder. Det finns en stor sparpotential. Utökad användning av solenergi, utveckling av sk passivhus (hus som värmer sig själva) samt ett större fokus på hur vi använder vår energi kommer att bli allt viktigare. Energibesiktare kommer att anlitas för att våra hushåll skall bli så energieffektiva som möjligt. På sikt kommer standbyfunktionen att slopas – den drar omotiverat mycket energi.

Det här är några av tankarna i dokumentet i korthet. Jag är stolt över att vi formulerat strategier fram till 2020. Bra både som grund för budgetarbetet och förhoppningsvis en välgenomtänkt strategi med helhetssyn som stöd för framtida beslut. Ett sådant här dokument skulle jag velat haft som stöd när jag gick in i regeringen.

Inga kommentarer: