måndag, juli 02, 2012

Avundsjuka ger inga resultat! Det behövs akuta åtgärder mot sniglarna.

Stadsliberalen Rauli Lehtinen har rätt i att mördarsniglarnas invadering har börjat i Mariehamn och att även andra kommuner på Åland nu har fått del av plågan. Därför anser vi att Mariehamn har ett särskilt ansvar. Eftersom sniglarna har en förmåga att sprida sig med stor effektivitet så behövs konkret handling för att minska deras framfart. Informationen som givits är bra men det behövs fler insatser. Idag är det de enskilda tomtägarna som tar ansvar i kommunerna runt om på Åland. Det läggs ut dyra granulat som effektivt begränsar antalet sniglar och många plockar dem i tusental varje kväll. I Mariehamn har vi vackra grönområden som löper som korridorer genom staden. Även grönområdena behöver tas med i bekämpningen mot mördarsniglarna. Annars är det snart lönlöst att tomtägarna kämpar på, var och en på sin tomt, när stadens som närmaste granne ingenting gör. Staden borde ta sitt ansvar över sina områden och även initiera kampanjer där vi alla mariehamnare kunde hjälpas åt i kampen mot sniglarna. Det här skulle ha blivit verklighet om fler sett behovet av akuta åtgärder redan då och röstat med Mariehamns centern. På så sätt kunde vi få en effektiv åtgärd. Istället valde majoriteten av stadens fullmäktige att uppmana landskapet att ta fram en allåländsk strategi för bekämpning av sniglarna. En allåländsk handlingsplan kan säkert vara bra att ta fram men ger inga akuta effekter, de tar ofta lång tid att formulera och kräver många diskussioner innan alla är överens. Hittills har vi inte sett resultat av någon sådan plan. Det stämmer inte som Lehtinen skrivit att jag som minister hade ansvar för frågan i landskapsregeringen. Jag var utbildnings- och kulturminister. Det var Lehtinens partikamrater liberalerna som innehade både lantråds-, miljö-, kommun- och finansministerposterna. Det behövs fortfarande akuta åtgärder. Men det räcker inte att ansvarstagande invånare ensamma skall sköta bekämpningen. Staden måste inse att mördarsniglarna påverkar stadens attraktion både som bostadsort och som besöksmål. Staden står inför ekonomiska utmaningar men att låta bli att underhålla är inte att spara, det kan t.o.m. långsiktigt ses som slöseri. Jag hoppas också att insatser som görs samordnas kommunerna emellan för att på så sätt få en allåländsk samordning parallellt. Förhoppningsvis följer landskapsregeringens miljöbyrå med vad veteskapen kommer fram till när det gäller de mest effektiva vägarna att bekämpa sniglarna som inte hör hemma i vår fauna och därför inte har några naturliga fiender som bidrar till balansen. Lehtinen oroar sig över politiska poäng. Är inte det viktigaste att goda resultat nås? Det behövs mindre missunnsamhet och avundsjuka och mer samarbete i politiken. På så sätt kan vi åstadkomma bra saker för vårt gemensamma samhälle.