fredag, september 07, 2007

Breddat underlag för våra ligalag

Jaro (Jakobstads fotbollslag i ligan) lär ha hyfsad återväxt vad gäller eget spelarmaterial. I Jakobstad har man inom gymnasieutbildningen satsat på idrott. Tre mornar i veckan har alla gymnasielinjer fritt val. Då kan du välja fritt bland olika skolämnen men man kan också få möjlighet att spela hockey eller fotboll. Det betyder alltså att man inte måste välja en speciell idrottsinriktning för att välja tex fotboll som tillval och få endel av sin träning under skoltid.

Vilka konsekvenser skulle det ha om vi gick in för samma system på Åland? Vore det möjligt att alla gymnasieskolor lade in frittval tex två dubbeltimmar i veckan? Om det vore möjligt skulle Ålands idrottsförbund ha möjlighet att ge mycket fler ungdomar chansen att fördjupa sina idrottssatsningar utan att söka sig till idrottsgymnasier utanför Åland. På detta sätt kunde Åland för tex fotbollens del få ihop både ett pojk- och ett flicklag på gymnasialstadiet. Vilket skulle skapa ett gott spelarunderlag för våra ligalag IFK och Åland United.

Jag tror att många idag lämnar idrotten för att det blir för tungt att studera långa dagar och sedan dessutom ha träning alla kvällar.

Idag finns den här möjligheten på Åland i första hand för de som antagits till Ålands lyceums idrottslinje. Den skulle självklart fortsätta som förut, men med detta system möjliggjorde man träning på skoltid även för lovande idrottare i de yrkesutbildande skolorna.

Är dubbeltimme fritt val genomförbart behöver man inte begränsa sig till idrott. Samma möjlighet borde även utvecklas för både musik, dans, teater och andra områden.

Inga kommentarer: