fredag, oktober 12, 2007

En gemensam röst för Östersjön

Det var idel lovord för initiativet att bilda en intergrupp för Östersjön inom Regionkommittén. I onsdags träffades medlemmar från regionerna runt Östersjön för att förbereda konstitueringen av gruppen.
Initiativet att starta nätverket väcktes i somras då EU-ministern för tyska Schleswig-Holstein Uwe Döringvar på ålandsbesök.

Eftersom jag var en av initiativtagarna fick jag hålla inledningsanförande. Jag lyfte fram det gemensamma intresset regionerna runt Östersjön har och att man lättare kan uppnå målen och man arbetar tillsammans.

Jag föreslog också att alla skall ha rätt att initiera ärenden men att man för effektivitetens skull bör sträva till att ha ett förslag till lösning på frågeställningen man presenterar. Detta skulle göra diskussionen och arbetet mer konkret och resultatinriktat.

Det skall bli spännande att se var vi kan nå för resultat. Ambitionerna är stora.
Vi kommer att träffas i samband med Regionkommitténs mötet då vi ändå alla är på plats. Nästa möte är den 28 november i Bryssel

Inga kommentarer: