söndag, oktober 14, 2007

Din röst kan vara den avgörande!

Valdeltagandet brukar vara lågt på Åland. Vårt välmående samhälle är kanske en orsak till detta. Men det finns många utmaningar att möta och angelägna områden att utveckla. Det som är bra kan alltid bli bättre! Samhället behöver engagerade, arbetsivriga och kunniga politiker. Låt oss höja valdeltagandet denna gång.

I år får fler än någonsin rösta på Åland. Vi har utvidgad den kommunala rösträtten så att det räcker om du bott på Åland ett år för att få rösta eller själv kandidera i valet. Det nya landskapsandelssystemet gör att det finns större ekonomiskt utrymme att utveckla verksamheterna i just din kommun. Demokratifrågorna är viktiga. Vi har en unik närdemokrati på Åland och för att ta dig ännu närmare politikerna så planerar vi att öppna upp lagtinget mer mot allmänheten genom att göra det mer inbjudande och intressant att besöka parlamentet. Vi planerar också att göra en demokratiutredning bland både unga och vuxna på Åland för att fördjupa oss i hur man ser på demokratifrågorna och för att få kunskap till att kunna fatta de rätta besluten för att öka delaktigheten ytterligare. På rikshåll har en stor undersökning gjort bland allmänheten - den visar bland annat att förtroendet för politiker är större på Åland än i riket. Det är glädjande för oss att höra.
Nu har du din chans att dra ditt strå till stacken för samhällsutvecklingen. Poströsta eller gå till valurnorna på söndag. Ta vara på din demokratiska rättighet. Det kanske är just din röst som blir den avgörande.

Inga kommentarer: