tisdag, augusti 30, 2011

En tydlig och lagklok ålandsminister!


Justitieministern och tillika ålandsministern Anna-Maja Henriksson har varit på besök idag. Vi har diskuterat språk, självstyrelsen, sjöfart, paf, energi och inflytande i EU. Hon är en ärligt engagerad och en lagklok kvinna. Hon uttalar sig också väldigt tydligt i språkfrågor. Det känns lovande! Vi var också till Lyceet på besök och en grupp studerande fick ställa frågor. Intressanta och riktigt begåvade sådana!

torsdag, augusti 25, 2011

Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänkt strategi!

Det är angeläget att Åland upplevs öppet, välkomnade och attraktivt.

Vi möter ofta företagare och ambitiösa privatpersoner som har tankar om ny marknad på Åland och intresse av att leva, arbeta och bo i vårt samhälle – men som tror att det inte går att etablera företag eller bosätta sig på Åland.

Informationen om vår särart har uppfattats som isolerande istället för strategiska instrument för långsiktig livskraft.

Vi har en paradox att hantera. Ju mer internationell värld vi är en del av desto större är orsaken att fundera på vilken utveckling vi vill ha. Vi är inte ensamma om att ha restriktioner när det gäller markägande – Danmark är ett exempel, fler finns i Europa.

En översyn och justering av jordförvärvslagstiftningen behövs. För centern är det viktigt att individers rättigheter bygger på lag och att förändring sker på ett demokratiskt sätt och behandlar alla rättvist.

Vi har därför konsekvent motsatt oss att landskapsregeringen genom beslut skall förändra dessa grundläggande självstyrelsefrågor, som enligt lag skall behandlas av 2/3 av Ålands lagting!

Utan konsekvensbedömning och genomtänka definitioner kan vi inte vara trygga med vad vi besluter. Vi måste tillse att vi inte skapar en utveckling där nästa generation inte har råd att bosätta sig på Åland.

Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänkt strategi.

Det är inte ansvarsfullt att först göra förändringar och efteråt ta ställning till tillämpning och följder av beslutet.

onsdag, augusti 24, 2011

Ålandsexemplet intressantare och aktuellare än någonsin idagen oroliga värld

Åk 6 från Björneborg har varit på besök. Härligt att få sprida positiv kunskap om Åland till Finland. Ålandsexemplet är aktuellare och intressantare än någonsin när krig och konfliker är vardag även för ungdomarna. Tillsammans konstaterade vi att vi kan vara stolta över att Ålandsfrågan kunde lösas med en kompromiss. Istället för att Sverige och Finland börjar kriga om Åland och eftersom frågan var av internationell karaktär lät man Nationernas Förbund besluta i frågan. Som alltid i en kompromiss - ingen får allt men alla får något. Åland fick självstyrelse, Finland fick Åland och Sverige fick Åland demilitariserat. "Tänk va klok man va förr" , sa en av dem.

Ett av mina mål är att finländare skall bli stolta över Åland...

måndag, augusti 22, 2011

Ogenomtänkt ändring i näringsrätten kan beröva Åland det svenska språket!

Grundpelarna för varför Åland är intressant och unikt är självstyrelsen. Självstyrelsen bygger på grundläggande regelverk som styr jordägande, hembygdsrätten och näringsrätten. Jag och mitt parti, centern, anser att det finns orsak att se över och modernisera dessa regelverk till vissa delar. En enig parlamentarisk kommitte har kommit fram till vilka förändringar som behöver göras.

När man gör förändringar inom de lagstiftningar och regelverk som reglerar det innersta av självstyrelsen är det viktigt att det görs genom lagstiftning så att förändringarna blir ordentligt belysta och konskekvenserna genomtänkta.

En ogenomtänkt förändring av näringsrätten kan beröva Åland det svenska språket.

Se även vår partiordförandes insändare: http://www.nyan.ax/ledaren/insandare.pbs?news_id=64830&news_instance=119

torsdag, augusti 18, 2011

Savoy är räddad! Centrum nästa!

Som kulturminister är jag stolt över att vi lyckades skapa en kreativ lösning på savoyfrågan. Det är mindre än tre år sedan som det ett tag såg ut som att Bio Savoy sagan var all och att byggnaden skulle jämnats med marken. Vi lyckades forma ett stöd som idag resulterat i att Åland har en biograf och att den anrika funkisbyggnaden finns kvar i stadsbilden. En lösning som gynnar kulturhistorien, kulturen och framförallt ålänningarna och våra besökare. Det är ett fattigdomsbevis att inte ha en biograf!
Själv gläds jag också åt utvecklingen i Mariehamn men är långt ifrån nöjd ännu. Vi vill göra mer! Ett av de största hoten mot centrumutvecklingen är om vi inte kan vara med i tävlingen om företagsetableringen. H&M och andra viktiga dragplåster kastar lystna blickar mot affärsområdena utanför Mariehamn.
Skall vi ha ett levande centrum har vi inte råd att vara rädda för utveckling och vi måste våga säga ja till entreprenörskap och framtidstro. Vi behöver politiker som vågar förändra och ser möjligheter!
Det första steget är att säga ja till att Magazin får byggas ut med åtta våningar. Det ger Mariehamn ett hotell till och affärslokaler som kan konkurrera med rimliga kvadratmeterhyror och erbjuda toppenläge. Fler affärer ger mera människor och mera människor ger fler kunder till alla! Ett centrum med liv och rörelse skapar trivsel och är attraktivt både för oss ålänningar och mariehamnare men drar även till sig köpsugna turister som vill flannera.