torsdag, april 26, 2007

Bättre kan ni, killar och var är publiken!

Nu är det vår! Det var premiär för MIFK:s hemmasäsong i kväll. Drygt 1600 personer på läktaren en fin vårkväll och första hemma matchen - det var en besvikelse. Jag kan milt säga att jag sett bättre matcher. Ett tag tyckte jag faktiskt att juniorlaget P94 var klart jämförbara. Jag hann bara säga de så skärpte de grönvita sig och skapade några målchanser och lyfte nivån lite.

Är jag elak? OK laget höll nollan - men de är bättre!

Ni kan bättre! Kom igen nu killar! Med roligare fotboll kommer det att komma mera folk också!
IFK är fantastiskt - heja, heja, heja Grönvitt!

onsdag, april 25, 2007

Vi behöver en långsiktig skolpolitik

Vi har bra skolor i Mariehamn. Vi har politiskt prioriterat eleverna och har hanterliga undervisningsgrupper och kompetenta och duktiga lärare.

Skolpolitiken skall vara långsiktig och väl genomtänkt. När det gäller organisationen av skolan och byggnaderna har inte Mariehamns stad lyckats säga hur man vill ha det. Skolnämndens majoritetsförslag stämmer sällan överens med vad fullmäktige beslutar. Fullmäktige fattar ofta beslut i skolfrågor med liten majoritet, en majoritet som kan växla beroende på vilka ledamöter som är närvarnade.

Med en ovarsam förkortad version av skolpolitiken vad gäller organisation och byggnadsplaner kan man kort säga: först beslöt man att förverkliga Strandnäs skola i två separata byggander – sen beslöt man att den skall fungera som en. Staden formulerade en målsättning att staden skall ha tre 1-9 skolor . Nu planeras en 1-9 skola i Övernäs och en 1-6 skola i Ytternäs!

I en utvärdering av 1-9 skolan i Strandnäs kom utredaren fram till att två hinder föreligger för att Strandnäs skall utvecklas till en väl fungerande 1-9 skola. Det ena är att verksamheten är uppdelad i två byggnader och det andra är att lärargrupperna följer olika löneavtal. De som undervisar i högstadiet är i huvudsak ämneslärare medan lågstadielärarna i huvudsak är klasslärare. Det är således inga optimala förutsättningar som Strandnäs har fått.

För att undvika missförstånd vill jag förtydliga att jag är stolt över den undervisning som bedrivs i våra skolor. Däremot kunde vi politiker underlätta organisatoriskt genom att fatta långsiktiga beslut som är väl förankrade och genomtänkta.

För Övernäs planeras nu en 1-9 skola för 450 elever. Skolan skall förverkligas i en byggnad. Målsättningen med 1-9 skolan är att eleven skall följas från grundskolans början till slut. Ytternäs skola skall byggas ut för att inrymma alla sina 1-6 elever. Eleverna kommer fortsättningsvis att fortsätta sin högstadieskolgång i Övernäs. I dag fungerar det bra. I framtiden kommer inte längre Ytternäs och Övernäs eleverna tillsammans börja i en högstadieskola. Ytternäs skolas elever skall in i en sammanhållen Övernäs skola 1-9. Här finns en skillnad!

Jag efterlyser en debatt som utmynnar i att vi tillsammans formulerar en långsiktig genomtänkt skolpolitik. Just nu är vi på väg mot att skapa 1-9 skolor utan att in något av distrikten har de bästa förutsättningarna. Jag hoppas att diskussionen också kommer att innehålla visioner och olika kreativa lösningar för olika skolmodeller och inriktningar i våra skolor.