onsdag, september 26, 2007

Jag trampade på en öm självständighetstå

Jag trampade visst på en öm tå, när jag hävdar att vägen till självständighet inte leder till utökad självstyrelse. Istället för att besvara min fråga så går Ålands Framtids Brage Eklund till attack.

Eklund anklagar centern för att inte hänga med i samhällsutvecklingen eftersom vi kräver en justering av klumpsumman vart efter vi tar över ansvarsområden från Finland. Överenskommelseförordningar är på gång och diskussioner förs om övertagande inom olika sektorer.Är det inte självklart att Finland ska stå för kostnaderna om Åland tar över ansvar från Finland? Tycker Ålands Framtid att man skall huka sig och stå för Finlands nota!

Jag fick inget svar på hur Ålands Framtid skulle gå till väga för att utveckla självstyrelsen. I insändaren skriver man att Finland misshandlar och utpressar Åland. Jag har svårt att se att man skall kunna utveckla självstyrelsen och förmå Finland att ge ifrån sig ansvarsområden med den inställningen.

Eklund kritiserar också centern för att efter valet 2003 ändrat åsikt om huruvida Åland skall ta på sig ansvaret för EU-böterna. Det är sant. Vi gick in för att vi skall stå för böterna själva. Vi anser att det är en del i strategin att visa att vi tar ansvar för vår lagstiftning, förutsatt att vi fått försvara den. Vi diskuterade frågan på bred front efter valet och övertygades att det var det mest strategiskt riktiga beslutet. Förmågan att kunna ändra sig skiljer den vise från den envise.

Inga kommentarer: