söndag, oktober 23, 2011

Att flyga utan vingar visar att unga är en enorm resurs

Jag har varit på världspremiär av kortfilmen "Att flyga utan vingar". Att göra en sex minuter lång kortfilm kräver mod. Ju kortare film destor mer krävande att varje sekvens är perfekt - annars störs helhetsintrycket. Det räcker inte med att ha ett bra manus, skådespelare och sen filma. Vilket bildspråk ska vi ha? Ska vi använda dialog eller bakgrundsberättare? vilka kameravinklar blir bäst? Hur k...an vi förstärka effekten med ljus, ljud eller musik... och så redigeringen. Det är ett kunskapsområde i sig. Det här är en riktigt bra film! Jag kommer att bära den med mig. Hoppas den kommer att visas på många filmfestivaler och att filmentusiasmen på Åland får möjligheter att leva vidare. Att projketet dessutom så gott som till sin helhet är utfört av ungdomar visar att de unga är en oerhörd resurs här och nu!

fredag, oktober 21, 2011

Gör det ändå

Människor är ofta oresonliga,
illojala och egoistiska -
förlåt dem ändå.

Om du är generös kommer du
kanske att anklagas för själviska motiv -
var generös ändå.

Om du är framgångsrik, kommer du att få
falska vänner och sanna fiender -
var framgångsrik ändå.

Om du är ärlig och uppriktig kommer
människor kanske att utnyttja dig -
var ärlig och uppriktig ändå.

Det du tillbringat år med att bygga upp,
kan någon annan rasera över en natt -
bygg ändå.

Om du finner frid och lycka,
kommer kanske någon att bli avundsjuk -
var lycklig ändå.

Det goda du gör idag,
kommer kanske att vara glömt i morgon -
gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har,
och det kanske inte räcker -
ge det bästa du har ändå.

För i slutänden är det här en sak
mellan dig och Gud -
det var faktiskt aldrig en sak
mellan dig och dem.

Moder Teresa

Adb al Wali forskningsresande från Sund

Jag just hedrats med att få avtäcka en minnesplakett till Georg August Wallins ära. Wallin föddes för 200 år sedan och växte upp på Bergs gård i Sund. Wallin var bland de första europeiska vetenskapsmän som ägnade det talade arabiska spårket i det dagliga livet uppmärksamhet. . Under sina forskningsresor uppträdde han som muslimen Adb al Wali för att få nära kontakt med lokalbefolkningen och därm...ed få möjlighet att komma den arabiska kulturen i vardagen närmare. Han lärde sig också att traktera de olika arabiska musikinstrumenten. Han dog bara 41 år gammal och hann aldrig producera så mycket forskning men hans brev, skrifter och särskilt hans dagbok finns det intresse för att ge ut. Hisnande att en kille från Berg gård i Sund för 200 år sedan tog sig ut på sådana äventyr och hade så speciella intressen. Plaketten finns på huvudbyggnaden på Berg gård och museibyrån funderar på att ta fram en informationsskylt som skulle berätta lite om forskningsresande Wallin och Bergs gård. Tack Ålands kulturstiftelse för ett fint initiativ.

lördag, oktober 15, 2011

Jag har en dröm för Åland

Jag har en dröm för Åland. Om ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet Åland, som byggs underifrån. Ett samhälle där allt börjar med dig, och där demokratin börjar hemma vid köksborden. Där du får möjlighet att kunna själv, och där respekten för varje enskild individ står i centrum.
Vi lever mitt i en globalisering och internationalisering som ger oanade möjligheter samtidigt som konkurrensen hårdnar. Då måste vi anstränga oss än mer för att värna vår särart och våra speciella rättigheter samtidigt som vi skall utveckla samhället och erbjuda de bästa villkoren för företagande och arbete.
Vi måste skapa balans i ekonomin. Det är ingen framtid med lånade pengar. Att leva i en bubbla över våra tillgångar skapar inte trygghet. Därför behöver vi bedriva en sparsam, ansvarsfull och beslutsam ekonomisk politik.
Vi ska ta med oss det bästa ur historien in i framtiden, men vi ska inte leva kvar i historien. Den stora faran är inte förändring, utan om vi inte förändras alls. Om vi har en dröm att tro på blir förändringen lättare att förstå, och då blir varje steg på vägen dit mindre skrämmande i sig. För ska vi få fler jobb och bättre välfärd, då måste det börja med dig och mig. Och med en dröm för Åland.
Det jag är mest stolt över under mina år i politiken är att jag åstadkommit resultat. Jag är beredd att jobba vidare med politik och att ge mitt engagemang för Dig och det åländska samhället – om du vill.

fredag, oktober 14, 2011

Som havregrynsgröt upphottad med en god senap

Jag vet inte om det anstår ett vicelantråd att tala i bilder och skämta om allvarliga ting men jordförvärvsbeslutet som fattats av liberalerna i regeringen inspirerade mig till följande liknelse


Den slarviga ändringen av jordförvärvsreglerna kan liknas vid havregrynsgröt upphottad med en klick god senap.
Havregrynsgröten symboliserar ett stabilt Åland med potential medan den goda senapen står för smakhöjaren, tillskottet som för med sig något nytt i form av nya markköpare.
Det finns en överenskommelse om att havregrynsgröten behöver serveras med annat än bara smöröga och socker för att bibehålla sin popularitet . Tillskottet ska vitalisera i form av nya skattebetalare.
Liberalerna bestämmer att havregrynsgröten serveras med en klick god senap.
Centern varnar för att senapen till och med kan vara en motsats till att vitalisera. Centern vill matcha vilka smaker som passar ihop med gröten så att konsekvenserna blir en ännu godare gröt. Man borde fundera på bär, nötter och honung istället, vilka inte bara ger något nytt utan även är hälsosamma och därmed vitaliserande i form av vitaminer, fibrer och nyttiga fetter dvs liknas vid nya skatteinkomster.
Skadan är skedd, liberalerna har slängt en klick senap på gröten utan att ha smakat av hur helheten fungerar. Det finns en risk att den goda havregrynsgröten inte längre smakar bra. Hinner nån dessutom röra om i gröten blir som bekant svårt att få tillbaka den ursprungliga smaken igen och betydligt svårare att utveckla den till en godare produkt än originalet.
Med en prioritering på att ta fram en fungerande lagstiftning där de olika smakerna är genomtänkta kommer centern att skrapa bort senapen och istället tillföra nyttigheter till gröten. En lagstiftning som skall ge en levade skärgård och nya skattebetalare och som inte ska kunna kringgås.

torsdag, oktober 13, 2011

Beslut för rättvisa och jämförbara vitsord

Ett gigantiskt projekt där 11 ämnesvisa lärargrupper arbetat med att uppdatera grundskolans läroplan och föreslå kriterier för bedömning har gått i mål. Det har resulterat i att vi nu har kriterier för vitsordet 8 för årksurs 6 och avgångsklassen i alla olika läroämnen och en uppdaterad läroplan för grundskolan. Tack vare kriterierna kommer nu vitsorden att bli mer jämförbara och rättvisa. Det kom...mer att underlätta när man skall föra utvecklingssamtal och bli lättare att formulera vad skolan förväntar sig av eleven. Det kommer också att bli lättare för föräldrar och elever att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka delar man behöver arbeta mera med. Tack alla som bidragit. Den nya bedömningen införs hösten 2012, så att förberedelser och fortbildning hinner genomföras.

måndag, oktober 10, 2011

Språkfrågan gav framgången i EU-valet


Den åländska framgången i Europaparlamentsvalet 2009 i Finland handlade om vår tydlighet gällande svenska språket och vårt engagemang för frågor som är viktiga för kustområdena som tex fiske, sjöfågeljakt och Östersjöns miljö. Frågor som i det allt mer centraliserade Finland inte nått fram till och inte väckt intresse i Helsingfors. En egen parlamentsplats är en demokratisk rätt för Åland och skulle vara en svenskspråkig garant för Finland.
I språkfrågan agerar centern konsekvent och tydligt. Det räcker inte att värna om det svenska språket på Åland. Behovet av ett kunskapslyft om språkfrågan i Finland är enormt. Finland måste aktivt ta ställning för att det är ett tvåspråkigt land och se till att leva upp till det. Svenskan skall inte likställas med andra politikområden och ges resurser ifall det finns utrymme. Det här lyfter centern vid varje kontakt med företrädare för den finländska regeringen eller riksdagen. En ytterligare uppryckning behövs. Oavsett vad som diskuteras behöver språkfrågan finnas med på ett hörn. Det är en förutsättning för att Åland skall kunna fungera genom Finland i EU-gemenskapen
För att Finland skall utvecklas i sin tvåspråkighet behövs också ett mer grundläggande arbete. Googlar du på ett svenskt ord på nätet i dag så ges förklaringen till ordet i relation till hur det är i Sverige. Det är sällan man råkar på svenskspråkiga förklaringar till något finländskt. Internet och TV är oerhört viktiga instrument för språkets utveckling och överlevnad.

torsdag, oktober 06, 2011

Språket, ungdom, idrott och playTV

Ungdomar, mediepolitik, fornminnesvård, våra sevärdheter, bibliotek och idrottspolitiken är några av de områden som inte rymts med i mina tidigare inlägg där jag redogjort för mitt arbete i regeringen under de senaste fyra åren.

Förutom kultur- utbildnings- idrotts- och ungdomsminister har jag även innehavt ansvaret som vicelantråd. Det betyder att jag i lantrådets frånvaro fungerat som ställföreträdare lett regeringens arbete. Jag har tillsammans med lantrådet deltagit i de stora diskussionerna. Centern har prioriterat att fokusera på självstyrelsens grundpelare och språkfrågorna. Vi har lagt grunden för nytt självbestämmande (ramlagen) som tryggar Ålands ställning och krävt respekt både nationellt och internationellt för Ålands speciella status och agerat konsekvent och kraftfullt för det svenska språket i förhållande till Helsingfors.

Landskapsregeringen har som första regering fört ett ungdomspolitisk program till lagtinget. Ungdomspolitiken är eftersatt och behöver både större engagemang, klara beslut och goda rutiner för att få genomslag. Vi har som enda regering i Norden minskat ungdomsarbetslösheten under brinnande lågkonjunktur, främst genom utbildningspolitiska lösningar, Katapult och praktikantplatser för unga.

I ett mediepolitiskt program föreslås ett rättvisare avgiftssystem som även skulle bli lägre än dagens licens. Vi förhandlar om upphovsrätter med Sverige för tillgång till TV över internet. Att det inte längre är olagligt att köpa TVkort från andra länder kommer att underlätta.

Inom fornminneshanteringen har alla fornminnen gåtts igenom från grunden genom dialog med markägare. En lagstiftningsändring har genomförts som både kommer att gynna markägarna och minska risken för att fornminnen ska behöva rubbas.

Ålandsmuseum har förnyat belysningen och nästa steg är en ny basutställning. Vi har öppnat upp Kastelholms slott för flera evenemang.

Vi har tillfört extra resurser till våra bibliotek för att utveckla digitaliseringen.

Vi har stärkt idrottens roll och underlättat för evenemangsturismen vilket gynnat bland annat Öspelen, PAF Open och EM MatchRace. . Åland har stått värd för många idrottsevenemang bl a Finlands svenska orienteringsmästerskapen, friidrottstävlingar för döva samt i senaste sommar Finlands svenska mästerskap för synskadade.

Och så har vi ju champagnefyndet som nu ger 3,5 miljoner träffar på Google.

tisdag, oktober 04, 2011

Mycket har hänt inom den viktiga utbildningspolitiken

Utbildningspolitiken är den allra viktigaste näringspolitiken!
Under den här perioden har vi har lyckats få enighet och lagstiftat om en gymnasiereform. Reformen av gymnasialstadiet, som diskuterats i över 20 år, sätter den studerande i centrum och skall ge större flexilbilitet och bredare kompetens. Organisationen har nu verkat i drygt två månader. Mycket skall ännu finna sin plats. Men ingen har heller förväntat sig att allt ska vara färdigt på en gång. Det här läsåret innefattar en utmaning där organisationen genomförs i praktiken.
En viktig uppgift för alla att hjälpas åt att få studierna att löpa så smidigt som möjligt för den studerande.

Vi har skapat en gemensam studerandehälsa med samlade resurser och lika service till alla studerande inom gymnasialstadiet och Högskolan på Åland.

Vi har gått i mål med ett förslag till en effektivare och kompetenssamlad sjöfartsutbildning. Med ett nära samarbete med Högskolan på Åland, Åland yrkesgymnasium och näringen.

Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola. Spännande och delvis spretiga ideer från olika arbetsgrupper genom åren har samlats i en modern läroplan och utbildning som nu har sin andra kull studerande.

Grundskolorna har trots den svåra ekonomiska situationen, fått behålla sina resurser. Prioriteringen av de yngsta eleverna är en klok investering för framtiden. Resurserna har möjliggjort fortsatt hanterliga undervisningsgrupper

Tack vare olika utbildningspolitiska insatser har vi som enda regering i Norden lyckats minska ungdomsarbetslösheten.

Medis tar nu emot kursdeltagare oavsett kommuntillhörighet. Medel har fördelats till ett EU-projekt där inflyttade studerar svenska inom sitt yrkesområde i kombination med att praktisera på arbetsplatser – allt för att underlätta anställning.

Vi har även säkrat behörigheten till högre studier i Sverige samt givit IT i skolorna en rejäl skjuts framåt. Vi har inskärpt att studentexamensproven måste garantera lika behandling och översättas korrekt till svenska.

Innan mandatperioden är slut skall vi fastställa ett forskningspolitiskt program för Åland och förnya grundskolans läroplaner och därmed skapa ett jämförbart betygssystem. Vitsordet 8 i olika ämnen ska betyda samma sak över hela Åland. Detta för att säkerställa att betygsättningen är rättvis och för att se till att kvaliteten är jämn i alla våra åländska skolor.

Centern har lindrat krisen för den enskilda människan

Centern bedriver en genomtänkt ekonomisk politik. Precis som man inom familjens ekonomi strävar till att bygga upp en liten buffert för att kunna klara oförutsedda händelser eller behov av investeringar så har centern inom landskapet sedan 1995 varit med och sparat ihop 120 m € till en reserv att kunna användas under svåra tider.
Inkomsterna genom den sk klumpsumman har under den här mandatperioden minskat drastiskt. Vi har därför använt våra sparade medel exakt så som det ursprungligen var avsett.
Vi har genomfört besparingar, många smärtsamma sådana, och utöver det använt utjämningsfonden. Målet med utjämningsfonden var att den enskilda ålänningen i vardagen skall drabbas så lite som möjligt ifall landskapet hamnar i ekonomisk kris. Vi har klarat sysselsättningen och har inte behövt knuffa ut personalen i arbetslöshet. Vi har tagit ansvar för att kommunerna i största möjliga mån fortsatt ska kunna bibehålla servicen och tryggheten för medborgarna trots att inkomsterna minskat dramatiskt för landskapet.
Inom stadspolitiken har Mariehamns centern tagit initiativ till minska stadens skuldbörda. Centern har även konsekvent lyft ekonomin och behovet av ansvarstagande och långsiktighet. Vi har även denna vår initierat till diskussioner mellan gruppledarna om gemensamma linjedragningar.
Vi håller ett fast grepp om den ekonomin och har ansvarsfullt skött våra ansvarsområden. Vi har bidragit till både en uppbromsning och inbesparing.
Helhetsansvaret har lantrådet och finansministern.