måndag, juni 14, 2010

Klokt sagt

Många människor försummar den lilla lyckan, för de väntar förgäves på den stora.

Sagt av coachen och företagskonsulten Cale Carniegie ( d. 1955)

onsdag, juni 09, 2010

Idag hedrar vi minnet av Sally Salminens mod och författarskap

Sally Salminen - Ålands första succeförfattare - föddes för 104 år sedan. Idag är det kulmen på firandet av hennes jubileum och vi kommer att avtäcka ett minnesmonument för att hedra henne och hennes författarskap.


Som 30 åring vann Sally Salminen första pris i en romantävling med romanen "Katrina".

Men vägen från dröm till verklighet hade varit lång. Under barndomen beklagade hon sig ofta i sin dagbok att hon inte hade råd att köpa böcker hon ville också gärna utbilda sig. Hon drömde om att bli författare men konstaterade att hon nog var för fattig och okunnig. Hon arbetade i andelshandeln, flyttade till Stockholm och arbetade som hemhjälp och sökte sig vidare till New York där hon på fritiden började skriva på allvar. Katrina blev hennes genombrott och också hennes livs succé.

Sally Salminen hade stark känsla för kvinnofrågan. Hon uppmärksammade orättvisor och kränkande tal och var inte sen att protestera, kommentera och försvara. Hade hon varit karl kanske hon hade blivit redare eller befäl på ett fartyg, men eftersom hon var kvinna var detta omöjligt. Litteraturen blev istället hennes väg till framgång.

I Katrina beskriver Sally Salminen en österbottnisk ung kvinna som flyttar till Åland lockad av sin mans falska förspeglingar. Hon kämpar behållerr sin stolthet och vägrar ge upp trots fattiga förhållandena och fientliga bemötanden. Katrina berättar om en stark och kämpande kvinna, som kämpar för sig och sitt. Hon gick hårt emot makthavarna hemma på Vårdö och boken togs inledningsvis emot med blandade känslor. Det sägs att det fanns de som övervägde att stämma henne, så starkt rabalder blev det. Katrina blev dock en succé internationellt och översattes till ett tjugotal språk och kommer fortfarande i nya upplagor i flera länder. Det finns översättningar till finska, estniska, isländska, ungerska, holländska, slovakiska, tjeckiska, danska, engelska, tyska, norska, franska, spanska, lettiska, polska, ryska, italienska, rumänska och serbokroatiska.
Katrina har även filmats 1943.

"Hon var lärd som ett troll, denna Vargataflicka" konstaterar författaren och vännen Valdemar Nyman. Berömmelsen efter Katrina satte stor press på Salminen. Publiken och kritikerna ville alltid att hon skulle skriva en ny Katrina och i brev skriver hon att succéromanen blev "ett black om foten" för henne.

1995 beställde landskapsstyrelsen till sitt 75 års jubileum av självstyrelsen ett musikteaterverk som bygger på Salminens roman. Musikteatern komponerades av Jack Mattsson och Robert Liewendahl skrev manus och Lars Hulden sångtexterna. Musikteatern blev en stor framgång och föreställningar gavs förutano 1997 även 1998 och 2000.

2006 inrättade landskapsregeringen Sallypriset som beviljas utna ansökan till åländksa kulturarbetare som på ett eller annat sätt arbetar i Sally Salminens anda och genom sin konstnärliga verksamhet har lyckats sätta fokus på Åland även utomlands. Priset delades ut första gången 2007 och tilldelades då operasångaren Jenny Carlstedt och ifjol 2009 mottogs priset av författaren Ulla Lena Lundberg.

Idag på självstyrelsedagen fyra år efter 100 års jubileet kommer vi till kulmen för firandet av Sally Salminen 100 år. Det är dags att avtäcka ett monument för att hedra hennes minne och gärningar. Ett minne som tillsammans med hennes litteratur som studeras i alla våra grundskolor skall få oss att för alltid påminnas om hennes litterära storhet, hennes mod att visa på orättvisor och förebilden som påminner oss om att vill man tillräckligt stark bli någonting eller göra någonting så lyckas man bara man inte ger upp för tidigt.