onsdag, september 27, 2006

Vi har goda relationer till Finland också

Jag läste i en kommentar till ledaren i Ålands tidningen att åländska regeringsmedlemmar betraktas som länspolitiker av regeringen i Finland. Så verkar vara fallet när Matti Vanhanen jämför polisanmälningen av landskapsregeringen med en polisanmälan mot en landshövding i Lapplands län i Finland.

Men jag håller inte med om att man som åländsk regeringsledamot alltid blir mottagen som en länspolitiker när man besöker regeringen. För min del var jag för ett tag sedan på officiellt besök till jämställdhetsminister Tuula Haatainen. Jag blev hämtad i svart blank bil. Ett späckat heldagsprogram hade arrangerats. Ministern och jag hade intressanta diskussioner och åt lunch på anrika Smolna - där statsbesök tas emot. Under lunchen inbjöds jag till det informella EU ministermötet för jämställdhetsministrar den 7-8.10. Långklänningen är inköpt.

Så borde det vara! Självstyrelsen visas respekt.

tisdag, september 26, 2006

Kommissionär Borg besvarar frågor - kommer ev. till ÅlandJag har deltagit i en konferens om Europas havspolitik i Kiel. Med på konferensen var EU-kommissionär Joe Borg. Jag var mycket imponerad av Borgs genuina intresse av vad vi deltagare hade att säga. Första kvällen var det en öppen debatt. Normalt när kommissionärer deltar i möten så inleder kommissionären följt av ett stort antal anföranden som sedan i slutet kommenteras av kommissionären.

Inte den här gången. Borg betonade att han ville ha konkreta frågor och det fick han. Deltagarna var aningen blyga så jag fick inte mindre än två tillfällen att ställa frågor - vilket gick lätt för mig eftersom jag var välförberedd tack vare ambitiöst formulerade "Ålands ståndpunkter" från vår havsmiljögrupp inom förvaltningen.

Följande dag satt Joe Borg inne i salen när jag kom och väntade på att konferensen skulle börja. Jag gick fram till honom och passade på att prata lite "Åland".Jag tog tillfället i akt att bjuda in honom till vår åländska konferens om havspolitiken i november. Han svarade att han var fullbokad men att det lät så intressant att han skulle försöka prioritera om. Om han kommer är det första gången Åland har kommissionärsbesök.

Under själva konferensen kom moderatorn vid kaffepausen och frågade om jag ville tala idag också. Gärna svarade jag varpå han plockade in mig i programmet i mitten av de på förhand annonserade fyra talarna! Mina inlägg fick långa och utförliga svar.


Vid tidigare möten jag deltagit har ev. kommissionärer deltagit högst en timme. Joe Borg var med oss ett helt dygn.

Jag passade också på att berömma honom och sade att hans engagemang borde finnas hos flera EU-politiker - då skulle nog inställningen till EU bli positivare.

måndag, september 18, 2006

Natten då allisansen segrade


Jag och Camilla Eklund var inbjudna på centerns valvaka.

Mauds dotter Eva firar

En glad och upprymd Maud skojar med fotografen

Maud och hennes dotter Eva

En lycklig Maud "Äntligen!"

Erika Persson hade valvakans snyggaste hatt

Serger till Alliansen - en historisk kväll

onsdag, september 13, 2006

Mitt tal till riksdagens grundlagsutskott

Herr ordförande bästa grundlagsutskott

I regeringens proposition hänvisas till bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland om ikraftträdandet av internationella förpliktelser.

Om ett fördrag innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt SjL faller inom landskapets behörighet eller om den strider mot SjL träder fördraget till denna del inte i kraft på Åland om inte lagtinget ger sitt bifall.

Presidenten har fört fördraget om en konstitution för Europa och ikraftträdelse lagen för bifall till Ålands lagting den 29 juni i år.

Framställningen föredrogs för remiss i måndags - den 11 september. Inför behandlingen har landskapsregeringen överlämnat ett meddelande till lagtinget om det konstitutionella fördraget. I detta meddelande redogör vi för det konstitutionella fördragets tillkomst och dess innehåll främst med tanke på landskapets intressen och målsättningar.

Redan när LR hördes i grundlagsutskottet i samband med att regeringen överlämnade sin redogörelse så framförde lantrådet landskapets grundläggande ställningstagande. Dessa ställningstagande berör främst förbättringar av landskapets inflytande inom unionen.
Främst belyses behovet av
· talerätt inför EG domstolen. Bristen på talerätt blev särskilt tydliggjord i samband med att det sk snusärendet behandlades i EG domstolen. Som ni vet så hade kommissionen stämt in Finland för att Ålands tobakslagstiftning inte innehöll ett förbud mot försäljning av snus. Finland medgav talans riktighet, varför det inte ens blev någon egentlig rättegång utan ärendet avgjordes en fällande dom utfärdades och Åland tvingas rätta sig efter en dom där man inte en har haft rätt att försvara sig. Främmande i en västerländsk demokrati!
· en plats i Europaparlamentet. I förhållandet mellan Åland och Europeiska unionen råder ett demokratiunderskott. Alla parlament inom EU har givit ifrån sig kompetens och behörighet till EU men istället har man kompenserats med platser i Europa parlamentet. Åland är med i den europeiska unionen men har ingen som representerar dem inom de områden där Åland har behörighet. De finländska parlamentarikerna kan endast representera Åland inom de områden som Finland har kompetens över Åland. Dessa kompetensområden finns listade i självstyrelselagen och är tex tull, yttrandefrihet, adoption, bolagsrätt, utrikeshandel, sjöfart osv. Men inom de flesta områden så har ålänningarna ingen representation i EU annat än en plats i den rådgivande regionkommittén.
· en garanterad ställning inför ramen för subsidiaritetskontrollen. Finlands riksdag kommer att få, om fördraget träder i kraft rätt att reagera ifall man upplever att ett ärende inte behandlats i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Finland har två röster till sitt förfogande. Eftersom Finland har två parallella parlament dvs riksdagen och lagtinget med omfattande områden där makten är delad och inte delegerad från medlemsstaten till regionen så kan inte riksdagen företräda lagtinget inom dessa områden. Därför hävdar vi från åländsk sida att vi inom vårt kompetensområde borde få använda den ena rösten.

Landskapets krav om en plats i europaparlamentet har framförts i en lagmotion och skall behandlas av riksdagen. Lagmotionen berör även de andra inflytandefrågorna. Jag utgår ifrån att motionen får en seriös behandling. Lösningen på parlamentsplatsen är enligt vårt sätt att se att dela in landet i valkretsar där en valkrets skulle utgöras av Åland.

Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har understrukit vikten av att en helhetslösning vad gäller inflytandefrågorna föreligger när den konstitutionella fördraget skall behandlas.

Landskapsregeringen anser att en sådan helhetslösning skall finnas före det konstitutionella fördrag som blir gällande kan godkännas på Åland.

Bästa Grundlagsutskott!
Vid behandlingen av Nice och Amsterdam fördragen har lagtinget fogat till klämmar - att man godkänner fördragen men att inflytande frågorna måste få en lösning. Nu upplever jag att lagtinget anser att man kommit till vägs ände - det är dags att lösa frågorna.

När det gäller inflytandefrågorna så upplever Åland ett utanförskap. Åland är med i unionen och tvingas leva upp till allt som unionen beslutar. Men när det gäller inflytande står Åland faktiskt utanför. Det är inte demokratiskt och rätt att man skall vara med i en gemenskap men inte ha möjlighet att utöva inflytande på den. Ålänningarna är med i unionen men har ingen ett stort antal områden ingen som representerar dem i parlamentet. De finländska parlamentarikerna kan inte representera självstyrelsen. Det är orimligt att man som lagstiftare inte har rätt att försvara och ta ansvar för sin lagstiftning, annat än att vi får betala ev. böter. Som jag tidigare sagt - det hör inte hemma i en västerländsk demokrati.

Tack för uppmärksamheten. Jag besvarar gärna era frågor.

söndag, september 10, 2006

Man kan inte alltid få precis som man vill

Politik är det omöjligas konst lär någon ha sagt. Jag har lärt mig att politik handlar om gott samspel, beredskap att kompromissa och att besitta en järnvilja.

Under senaste tiden har diskussionerna om golfbanor och kk-hus gått höga.
"Jag vill ha ett kk-hus men jag vill inte sälja aktierna i Turisthotellet" säger en.
"Jag vill ha golfbanor men accepterar inte markbytet" säger en annan. "Jag vill ha kk-huset men det är på fel plats" säger en tredje.

Jag undrar om man betänker alternativet om man säger nej för att man inte får sin vilja igenom i minsta detalj - Det blir ingenting!

Jag hoppas på framåtanda och utveckling i vårt samhälle!

torsdag, september 07, 2006

Finlands regering har polisanmält Ålands regering

Jag är brottsmisstänkt. Jag är kallad till centralkriminalpolisen på förhör misstänkt för brott mot tjänsteplikten. Inrikesministeriet vid den finländska regeringen har polisanmält mig och lantrådet med anledning av Paf:s internetverksamhet.

Jag har begärt att få kallelsen skriftligt - det kan vara bra att spara till historieskrivandet.

Att kommunicera från Finlands regering genom att polisanmäla...

Jag känner mig kränkt. Tänk att man från inrikesministeriet polisanmäler utan att ha haft en enda kontakt till mig! Inför presidentvalet ansåg statsminister Vanhanen att konflikten skall lösas politiskt.

Jag är helt övertygad om att vårt tillstånd som vi har givit Paf väl lever upp till dagens lagstiftning och HD:s domslut. Dessutom vet jag efter att ha följt upp Pafs verksamhet att den fungerar inom tillståndet. Så har jag också besvarat inrikesministeriets formella brev och ingen har hört av sig och varit missnöjd med svaret - sen ringer CKP !

Förhöret går av stapeln nästa vecka.

måndag, september 04, 2006

Jag vill kombinera alternativ och traditionell vård

Jag har prövat på healing och är imponerad. Jag har behandlats med ackupunktur med god framgång. Jag tror på zonterapi som effektiv behandlingsmetod och som förebyggande insats. Självklart är massage välgörande.

Det finns många alternativa behandlingsformer som jag inte prövat på men jag är öppen och positiv att låta mig informeras och inspireras.

Med stor tillfredsställelse har jag noterat att ackupunkturen fått komma in i den tratitionella vården på Åland. På BB smärtbehandlas kvinnor vid förlossning och på A-kliniken ges ackupunktur för att lindra abstinens och ge avslappning.

Jag hoppas på mer samarbete mellan dessa båda "skolor".

I Danmark har man sedan en tid tillbaka välkomnat healing inom den traditionella vården. Patienter som kommer med diffusa symptom till läkarmottagningen remitteras till healing. Healingen kan utkristallisera var symptomen kommer ifrån. De medicinska insatserna blir därför rätt från början.

Hit skulle jag önska att vi också kom. Det skulle spara massor med pengar och tid och vånda hos både patienter och vårdpersonal.

fredag, september 01, 2006

Första steget mot livlig kongressturism och ett aktivt kulturliv är taget

Nu har vi i landskapsregeringen fattat beslut om att vi föreslår att Ålands kultur- och kongresshus förverkligas. Lagtinget kommer i september att fatta det slutliga beslutet.

Jag tycker det känns helt rätt att samhället ger förutsättnigarna för att vi skall få igång en blomstrande kongressturism med alla positiva ringverkningar som det kommer att ha samt att kulturlivet och Åland får en riktig "nationalscen" plus flera fina utrymmen för mindre föreställningar och verksamheter.

När beslutet är fattat är det upp till arrendatorn, kulturfolket och näringslivet att få verksamheterna att rulla.

Jag vill utveckling och tror att det här är ett projekt som kommer att leda till det.