söndag, oktober 23, 2011

Att flyga utan vingar visar att unga är en enorm resurs

Jag har varit på världspremiär av kortfilmen "Att flyga utan vingar". Att göra en sex minuter lång kortfilm kräver mod. Ju kortare film destor mer krävande att varje sekvens är perfekt - annars störs helhetsintrycket. Det räcker inte med att ha ett bra manus, skådespelare och sen filma. Vilket bildspråk ska vi ha? Ska vi använda dialog eller bakgrundsberättare? vilka kameravinklar blir bäst? Hur k...an vi förstärka effekten med ljus, ljud eller musik... och så redigeringen. Det är ett kunskapsområde i sig. Det här är en riktigt bra film! Jag kommer att bära den med mig. Hoppas den kommer att visas på många filmfestivaler och att filmentusiasmen på Åland får möjligheter att leva vidare. Att projketet dessutom så gott som till sin helhet är utfört av ungdomar visar att de unga är en oerhörd resurs här och nu!

fredag, oktober 21, 2011

Gör det ändå

Människor är ofta oresonliga,
illojala och egoistiska -
förlåt dem ändå.

Om du är generös kommer du
kanske att anklagas för själviska motiv -
var generös ändå.

Om du är framgångsrik, kommer du att få
falska vänner och sanna fiender -
var framgångsrik ändå.

Om du är ärlig och uppriktig kommer
människor kanske att utnyttja dig -
var ärlig och uppriktig ändå.

Det du tillbringat år med att bygga upp,
kan någon annan rasera över en natt -
bygg ändå.

Om du finner frid och lycka,
kommer kanske någon att bli avundsjuk -
var lycklig ändå.

Det goda du gör idag,
kommer kanske att vara glömt i morgon -
gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har,
och det kanske inte räcker -
ge det bästa du har ändå.

För i slutänden är det här en sak
mellan dig och Gud -
det var faktiskt aldrig en sak
mellan dig och dem.

Moder Teresa

Adb al Wali forskningsresande från Sund

Jag just hedrats med att få avtäcka en minnesplakett till Georg August Wallins ära. Wallin föddes för 200 år sedan och växte upp på Bergs gård i Sund. Wallin var bland de första europeiska vetenskapsmän som ägnade det talade arabiska spårket i det dagliga livet uppmärksamhet. . Under sina forskningsresor uppträdde han som muslimen Adb al Wali för att få nära kontakt med lokalbefolkningen och därm...ed få möjlighet att komma den arabiska kulturen i vardagen närmare. Han lärde sig också att traktera de olika arabiska musikinstrumenten. Han dog bara 41 år gammal och hann aldrig producera så mycket forskning men hans brev, skrifter och särskilt hans dagbok finns det intresse för att ge ut. Hisnande att en kille från Berg gård i Sund för 200 år sedan tog sig ut på sådana äventyr och hade så speciella intressen. Plaketten finns på huvudbyggnaden på Berg gård och museibyrån funderar på att ta fram en informationsskylt som skulle berätta lite om forskningsresande Wallin och Bergs gård. Tack Ålands kulturstiftelse för ett fint initiativ.

lördag, oktober 15, 2011

Jag har en dröm för Åland

Jag har en dröm för Åland. Om ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet Åland, som byggs underifrån. Ett samhälle där allt börjar med dig, och där demokratin börjar hemma vid köksborden. Där du får möjlighet att kunna själv, och där respekten för varje enskild individ står i centrum.
Vi lever mitt i en globalisering och internationalisering som ger oanade möjligheter samtidigt som konkurrensen hårdnar. Då måste vi anstränga oss än mer för att värna vår särart och våra speciella rättigheter samtidigt som vi skall utveckla samhället och erbjuda de bästa villkoren för företagande och arbete.
Vi måste skapa balans i ekonomin. Det är ingen framtid med lånade pengar. Att leva i en bubbla över våra tillgångar skapar inte trygghet. Därför behöver vi bedriva en sparsam, ansvarsfull och beslutsam ekonomisk politik.
Vi ska ta med oss det bästa ur historien in i framtiden, men vi ska inte leva kvar i historien. Den stora faran är inte förändring, utan om vi inte förändras alls. Om vi har en dröm att tro på blir förändringen lättare att förstå, och då blir varje steg på vägen dit mindre skrämmande i sig. För ska vi få fler jobb och bättre välfärd, då måste det börja med dig och mig. Och med en dröm för Åland.
Det jag är mest stolt över under mina år i politiken är att jag åstadkommit resultat. Jag är beredd att jobba vidare med politik och att ge mitt engagemang för Dig och det åländska samhället – om du vill.

fredag, oktober 14, 2011

Som havregrynsgröt upphottad med en god senap

Jag vet inte om det anstår ett vicelantråd att tala i bilder och skämta om allvarliga ting men jordförvärvsbeslutet som fattats av liberalerna i regeringen inspirerade mig till följande liknelse


Den slarviga ändringen av jordförvärvsreglerna kan liknas vid havregrynsgröt upphottad med en klick god senap.
Havregrynsgröten symboliserar ett stabilt Åland med potential medan den goda senapen står för smakhöjaren, tillskottet som för med sig något nytt i form av nya markköpare.
Det finns en överenskommelse om att havregrynsgröten behöver serveras med annat än bara smöröga och socker för att bibehålla sin popularitet . Tillskottet ska vitalisera i form av nya skattebetalare.
Liberalerna bestämmer att havregrynsgröten serveras med en klick god senap.
Centern varnar för att senapen till och med kan vara en motsats till att vitalisera. Centern vill matcha vilka smaker som passar ihop med gröten så att konsekvenserna blir en ännu godare gröt. Man borde fundera på bär, nötter och honung istället, vilka inte bara ger något nytt utan även är hälsosamma och därmed vitaliserande i form av vitaminer, fibrer och nyttiga fetter dvs liknas vid nya skatteinkomster.
Skadan är skedd, liberalerna har slängt en klick senap på gröten utan att ha smakat av hur helheten fungerar. Det finns en risk att den goda havregrynsgröten inte längre smakar bra. Hinner nån dessutom röra om i gröten blir som bekant svårt att få tillbaka den ursprungliga smaken igen och betydligt svårare att utveckla den till en godare produkt än originalet.
Med en prioritering på att ta fram en fungerande lagstiftning där de olika smakerna är genomtänkta kommer centern att skrapa bort senapen och istället tillföra nyttigheter till gröten. En lagstiftning som skall ge en levade skärgård och nya skattebetalare och som inte ska kunna kringgås.

torsdag, oktober 13, 2011

Beslut för rättvisa och jämförbara vitsord

Ett gigantiskt projekt där 11 ämnesvisa lärargrupper arbetat med att uppdatera grundskolans läroplan och föreslå kriterier för bedömning har gått i mål. Det har resulterat i att vi nu har kriterier för vitsordet 8 för årksurs 6 och avgångsklassen i alla olika läroämnen och en uppdaterad läroplan för grundskolan. Tack vare kriterierna kommer nu vitsorden att bli mer jämförbara och rättvisa. Det kom...mer att underlätta när man skall föra utvecklingssamtal och bli lättare att formulera vad skolan förväntar sig av eleven. Det kommer också att bli lättare för föräldrar och elever att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka delar man behöver arbeta mera med. Tack alla som bidragit. Den nya bedömningen införs hösten 2012, så att förberedelser och fortbildning hinner genomföras.

måndag, oktober 10, 2011

Språkfrågan gav framgången i EU-valet


Den åländska framgången i Europaparlamentsvalet 2009 i Finland handlade om vår tydlighet gällande svenska språket och vårt engagemang för frågor som är viktiga för kustområdena som tex fiske, sjöfågeljakt och Östersjöns miljö. Frågor som i det allt mer centraliserade Finland inte nått fram till och inte väckt intresse i Helsingfors. En egen parlamentsplats är en demokratisk rätt för Åland och skulle vara en svenskspråkig garant för Finland.
I språkfrågan agerar centern konsekvent och tydligt. Det räcker inte att värna om det svenska språket på Åland. Behovet av ett kunskapslyft om språkfrågan i Finland är enormt. Finland måste aktivt ta ställning för att det är ett tvåspråkigt land och se till att leva upp till det. Svenskan skall inte likställas med andra politikområden och ges resurser ifall det finns utrymme. Det här lyfter centern vid varje kontakt med företrädare för den finländska regeringen eller riksdagen. En ytterligare uppryckning behövs. Oavsett vad som diskuteras behöver språkfrågan finnas med på ett hörn. Det är en förutsättning för att Åland skall kunna fungera genom Finland i EU-gemenskapen
För att Finland skall utvecklas i sin tvåspråkighet behövs också ett mer grundläggande arbete. Googlar du på ett svenskt ord på nätet i dag så ges förklaringen till ordet i relation till hur det är i Sverige. Det är sällan man råkar på svenskspråkiga förklaringar till något finländskt. Internet och TV är oerhört viktiga instrument för språkets utveckling och överlevnad.

torsdag, oktober 06, 2011

Språket, ungdom, idrott och playTV

Ungdomar, mediepolitik, fornminnesvård, våra sevärdheter, bibliotek och idrottspolitiken är några av de områden som inte rymts med i mina tidigare inlägg där jag redogjort för mitt arbete i regeringen under de senaste fyra åren.

Förutom kultur- utbildnings- idrotts- och ungdomsminister har jag även innehavt ansvaret som vicelantråd. Det betyder att jag i lantrådets frånvaro fungerat som ställföreträdare lett regeringens arbete. Jag har tillsammans med lantrådet deltagit i de stora diskussionerna. Centern har prioriterat att fokusera på självstyrelsens grundpelare och språkfrågorna. Vi har lagt grunden för nytt självbestämmande (ramlagen) som tryggar Ålands ställning och krävt respekt både nationellt och internationellt för Ålands speciella status och agerat konsekvent och kraftfullt för det svenska språket i förhållande till Helsingfors.

Landskapsregeringen har som första regering fört ett ungdomspolitisk program till lagtinget. Ungdomspolitiken är eftersatt och behöver både större engagemang, klara beslut och goda rutiner för att få genomslag. Vi har som enda regering i Norden minskat ungdomsarbetslösheten under brinnande lågkonjunktur, främst genom utbildningspolitiska lösningar, Katapult och praktikantplatser för unga.

I ett mediepolitiskt program föreslås ett rättvisare avgiftssystem som även skulle bli lägre än dagens licens. Vi förhandlar om upphovsrätter med Sverige för tillgång till TV över internet. Att det inte längre är olagligt att köpa TVkort från andra länder kommer att underlätta.

Inom fornminneshanteringen har alla fornminnen gåtts igenom från grunden genom dialog med markägare. En lagstiftningsändring har genomförts som både kommer att gynna markägarna och minska risken för att fornminnen ska behöva rubbas.

Ålandsmuseum har förnyat belysningen och nästa steg är en ny basutställning. Vi har öppnat upp Kastelholms slott för flera evenemang.

Vi har tillfört extra resurser till våra bibliotek för att utveckla digitaliseringen.

Vi har stärkt idrottens roll och underlättat för evenemangsturismen vilket gynnat bland annat Öspelen, PAF Open och EM MatchRace. . Åland har stått värd för många idrottsevenemang bl a Finlands svenska orienteringsmästerskapen, friidrottstävlingar för döva samt i senaste sommar Finlands svenska mästerskap för synskadade.

Och så har vi ju champagnefyndet som nu ger 3,5 miljoner träffar på Google.

tisdag, oktober 04, 2011

Mycket har hänt inom den viktiga utbildningspolitiken

Utbildningspolitiken är den allra viktigaste näringspolitiken!
Under den här perioden har vi har lyckats få enighet och lagstiftat om en gymnasiereform. Reformen av gymnasialstadiet, som diskuterats i över 20 år, sätter den studerande i centrum och skall ge större flexilbilitet och bredare kompetens. Organisationen har nu verkat i drygt två månader. Mycket skall ännu finna sin plats. Men ingen har heller förväntat sig att allt ska vara färdigt på en gång. Det här läsåret innefattar en utmaning där organisationen genomförs i praktiken.
En viktig uppgift för alla att hjälpas åt att få studierna att löpa så smidigt som möjligt för den studerande.

Vi har skapat en gemensam studerandehälsa med samlade resurser och lika service till alla studerande inom gymnasialstadiet och Högskolan på Åland.

Vi har gått i mål med ett förslag till en effektivare och kompetenssamlad sjöfartsutbildning. Med ett nära samarbete med Högskolan på Åland, Åland yrkesgymnasium och näringen.

Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola. Spännande och delvis spretiga ideer från olika arbetsgrupper genom åren har samlats i en modern läroplan och utbildning som nu har sin andra kull studerande.

Grundskolorna har trots den svåra ekonomiska situationen, fått behålla sina resurser. Prioriteringen av de yngsta eleverna är en klok investering för framtiden. Resurserna har möjliggjort fortsatt hanterliga undervisningsgrupper

Tack vare olika utbildningspolitiska insatser har vi som enda regering i Norden lyckats minska ungdomsarbetslösheten.

Medis tar nu emot kursdeltagare oavsett kommuntillhörighet. Medel har fördelats till ett EU-projekt där inflyttade studerar svenska inom sitt yrkesområde i kombination med att praktisera på arbetsplatser – allt för att underlätta anställning.

Vi har även säkrat behörigheten till högre studier i Sverige samt givit IT i skolorna en rejäl skjuts framåt. Vi har inskärpt att studentexamensproven måste garantera lika behandling och översättas korrekt till svenska.

Innan mandatperioden är slut skall vi fastställa ett forskningspolitiskt program för Åland och förnya grundskolans läroplaner och därmed skapa ett jämförbart betygssystem. Vitsordet 8 i olika ämnen ska betyda samma sak över hela Åland. Detta för att säkerställa att betygsättningen är rättvis och för att se till att kvaliteten är jämn i alla våra åländska skolor.

Centern har lindrat krisen för den enskilda människan

Centern bedriver en genomtänkt ekonomisk politik. Precis som man inom familjens ekonomi strävar till att bygga upp en liten buffert för att kunna klara oförutsedda händelser eller behov av investeringar så har centern inom landskapet sedan 1995 varit med och sparat ihop 120 m € till en reserv att kunna användas under svåra tider.
Inkomsterna genom den sk klumpsumman har under den här mandatperioden minskat drastiskt. Vi har därför använt våra sparade medel exakt så som det ursprungligen var avsett.
Vi har genomfört besparingar, många smärtsamma sådana, och utöver det använt utjämningsfonden. Målet med utjämningsfonden var att den enskilda ålänningen i vardagen skall drabbas så lite som möjligt ifall landskapet hamnar i ekonomisk kris. Vi har klarat sysselsättningen och har inte behövt knuffa ut personalen i arbetslöshet. Vi har tagit ansvar för att kommunerna i största möjliga mån fortsatt ska kunna bibehålla servicen och tryggheten för medborgarna trots att inkomsterna minskat dramatiskt för landskapet.
Inom stadspolitiken har Mariehamns centern tagit initiativ till minska stadens skuldbörda. Centern har även konsekvent lyft ekonomin och behovet av ansvarstagande och långsiktighet. Vi har även denna vår initierat till diskussioner mellan gruppledarna om gemensamma linjedragningar.
Vi håller ett fast grepp om den ekonomin och har ansvarsfullt skött våra ansvarsområden. Vi har bidragit till både en uppbromsning och inbesparing.
Helhetsansvaret har lantrådet och finansministern.

onsdag, september 28, 2011

"Vems flicka är du då?" är inte alls pinsamt

Min vän Emina Arnautovic berättade om en kulturkrock (hon har nog berättat om flera)när hon flyttade från Bosnien till Finland. Hon var van att presentera sig med namn och något om sin familj. Att hon heter Emina och något om hennes föräldrar och var hon växt upp tex. När hon kom till Finland var det namn och titel som gällde. Plötsligt fick det för mig sedan tidigare lite pinsamma "vems flicka är du då?" en ny innebörd. Vi är internationella på Åland - så gör man tydligen på många platser ute i Europa och vi visar mer ett engagemang för själva människan än för det hon "är".

tisdag, september 27, 2011

Beslutet om strandtomter är varken kontrollerbart eller ansvarsfullt!

Inflyttade fastboende skall få möjlighet att köpa strandtomt. Centern anser att vi behöver fler ålänningar.
För att skärgården och glesbygden ska utvecklas så behövs nya skattebetalare.
Det nyligen fattade beslutet som ändrar hanteringen av våra jordförvärvsregler är inte genomtänkt. För det första så finns inga kriterier för vad planering innebär. Avses att kommunen skall planera och fysiskt förverkliga infrastruktur för området eller räcker det med att markägaren köper sig en planering från en konsultbyrå? Eftersom beslutet inte har stöd i lag finns ingen beredning och ingen definition på vad "planering" betyder.
En andra fråga är vad som avses med fast boende? Som beslutet är fattat är det möjligt att innan köp skriva sig på Åland och efter köp skriva sig tillbaka på sin hemort. Utan lagstiftning finns det ingen definition på vad "fastboende" betyder.
Lagtingets parlamentariska kommitté har i sitt betänkande påtalat att uppföljning av jordförvärvsbesluten brister allvarligt idag och att lagstiftning behövs.
Det finns en risk att målet att få en levande skärgård och glesbygd får helt motsatt effekt med det förhastade beslutet.
Riskerna är att Åland istället för att berikas med nya inflyttade blir ett semesterparadis som lever upp några veckor då och då och att prisnivåerna blir så höga så att de som verkligen vill bo och leva på Åland inte har råd att köpa tomt.
Istället för slarvigt beslut i panik inför valet behövs en reform som ger mera livs- skattekraft till Åland!

måndag, september 26, 2011

En kommun - får vi rikemansskolor och skattehöjning?

Jag tar inte ställning till hur många kommuner som behövs på Åland. Det är kommunerna själva bäst skaffade att avgöra. Det finns många fördelar med att samla kompetens i större helheter och på så sätt skapa bredare service och mindre sårbarhet.
Att låta kommunerna finna samarbets- och hopslagningsformer själva kan uppfattas som mindre effektivt – på kort sikt.
En del talar om att Åland skall ha en kommun. Det låter smidigt och enkelt – men toppstyrt och flera frågor infinner sig.
Jag är stolt över att Åland har många grundskolor. Genom regelbunden tillsyn och nya beslut följer vi upp att kvaliteten är jämbördig. På Åland finns barn från alla samhällsklasser och befolkningsgrupper i alla skolor. Alla utvecklas och berikas tillsammans. Det här är en rikedom vi skall värna om! Här finns inga ghetton eller slumområden.
Hur blir det om Åland blir en kommun? Kommer medvetna föräldrar att sammanföra likasinnades barn i samma skola? Dithän har utvecklingen gått i Sverige – och delar av Finland följer efter…
En andra fråga bland många är - vilken nivå skall vi ha på servicen? Har vi en kommun så måste alla ha rätt till samma service. Vi har tuffa ekonomiska tider – betyder det att de som har god service får räkna med en försämring – eller är det högsta service som skall följas - hur skall det finansieras?
Viktiga frågor som behöver få svar.
Jag tror på reformer och organisationsförändringar som gör att vi kan få bättre ekonomi , god service, fler jobb och ökad bosättning på hela Åland.

Lycka till Annie - redan första vardagen höjer hon profilen

Hon är tuff Annie Lööf, svenska centerns nya partiledare. Från dagens knappa 6% av väljarstödet konstaterar hon kaxigt att hon ska göra centern till ett 20% parti. Omöjligt är det inte. På Torbjörns Fälldins tid röstade nästan 30% på centern.

Hon har sagt att hon har Margaret Thatcher som politisk förebild och att Ayn Rands ”Och världen skälvde” är den bästa bok hon läst. Hon är nyutexaminerad jurist, tydlig och rätt fåordig och har fungerat som partiets ekonomisk-politiska talesperson. Hon är uppvuxen i mörkaste Småland, har varit division 2 fotbollsvakt. Hon räknas till ”Stureplanscentern” och har ett oproblematiskt förhålande till invandring, samkönade äktenskap, sociala medier och är kompis med Fredrick Ferderley.

Maud har varit en skicklig och karismatisk ledare på många sätt. Hon lyckades skilja sig från moderaterna på ett elegant sätt 2006 och hon är verkligen Alliansens moder. Utan henne hade det inte blivit någon allians. Sen är det en annan sak att centern i alliansregeringen hjälpt moderaterna så mycket att de bleknat, hamnat i skuggan och även blivit otydlig i sin profil och därmed även förlorat väljarstöd.

Jag önskar Annie lycka till och hoppas att hon kan skilja centern från moderaterna lika framgångsrikt som Maud gjorde 2006 och att hon blir hela Sveriges gröna röst. Redan första vardagendagen med henne som partiledare kan vi utläsa en tydlig skillnad mellan centern och folkpartiet. I kärnkraftsfrågan.

söndag, september 25, 2011

Här presenteras bokslutet över kulturpolitiken

Det är dags att utvärdera och göra ett bokslut över regeringens arbete. Inom kulturens område är jag stolt över att kultur- och kongresshuset Alandica har förverkligats och invigts. Taklagfest har just firats för det om- och utbyggda sjöfartsmuseet, ett komplicerat projekt med många inblandade. Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola.
Vi har fört fram ett mediapolitiskt program med förslag på ett rättvisare avgiftssystem. Vi har genom ett kreativt stödsystem och gott samarbete räddat Bio Savoy och skapat ett Medis oavsett kommuntillhörighet .
Jag har haft ambitionen att ägna samtliga politikområden inom min portfölj stor uppmärksamhet. Min uppgift som kulturminister är att tillse att olika kulturyttringar får de resurser som de behöver för att kunna verka och utvecklas. För att kunna det har jag aktivt deltagit i olika kulturevenemang och möten för att kunna vara lyhörd och lyssna hur olika kulturyttringar mår och för att ta del av verksamheterna. Jag har besökt i snitt 40 olika typer av kulturevenemang per år under perioden dvs minst 160 stycken totalt under perioden. Det är mycket, men väl investerad tid för att uppgradera och komplettera mina erfarenheter och min kunskap.
Den direkta fördelningen av medel sköts av en parlamentarisk tillsatt kulturdelegation. Utöver den är jag stolt över att litteraturnämnden och musiknämnden har införts under den här perioden. Avsikten är att få in mera detaljerad sakkunskap i beredningen av finansieringsbeslut. Konstnämnden fanns sedan tidigare.
För mig har det också varit viktigt att under den här perioden lyfta kulturen som politikområde. Kultur inte en guldkant för fritiden. Kulturens roll för den enskilda människan och samhällets utveckling, konkurrenskraft men även som viktig faktor inom vården och socialt har enorm potential.
I en artikel i onsdagens Nyan frågade sig reportern om kulturen är en ickefråga, eftersom det inte förs någon debatt.
Kulturpolitiken har under lågkonjunkturen fått behålla sina resurser trots att landskapets inkomster sjunkit med 30 %. I samtal med kulturintresserade i våra närområden uttrycks en beundran för vår förmåga att klara att upprätthålla resurser till ett mycket rikt kulturliv på Åland.
Kan det helt enkelt bero på att regeringen lyckats tillse att kulturområdet fått utvecklas och må bra?

torsdag, september 22, 2011

Vi ska vara lika rädda om den offentliga ekonomin som den egna börsen!

Den offentliga ekonomin ska hanteras med samma omsorg som ens egen privata börs.

Har man för stora lån och utgifter så behöver man göra något åt situationen.

Det naturliga är att man funderar över om det är något i livsföringen som kan avstås ifrån och om det är något som man kan tillhandahålla på ett förmånligare sätt.Kanske kan man samåka eller dela en investering med grannen? Kanske hittar man ett sätt att få in ytterligare inkomster på? Allt för att få ekonomin att gå ihop - att få den i balans.

Mariehamn är överskuldsatt. Socialdemokraterna och liberalerna röstade 2009 igenom en "tillfällig" skattehöjning, för att köpa sig mer tid att hinna göra förändringar i stadens "livsföring". Nu talas det om att den temporära höjningen skall följas av en temporär höjning igen, eftersom ingen förändring åstadkommits!

Det är som om familjen istället för att se om sitt hus köper på avbetalning, tar ett smslån eller tigger lite mer pengar från grannen eller nån släktning. Varken särskilt tryggt eller långsiktigt.

För att vi med trygghet skall kunna förlita oss på en fortsatt hög kvalitet inom omsorgen och skolan måste vi se om vår ekonomi och sluta leva över tillgångarna och betala av våra lån!
Dessutom måste vi se till att staden har möjlighet att skaffa sig "extra inkomster" genom att stadsplanen möjliggör en utveckling så att företag vill etablera sig i staden.

Det krävs en ansvarsfull och ekonomiskt klok politik om vi vill ha en livfull stad med hög nivå på servicen till invånarna!

onsdag, september 21, 2011

Mariehamn ska utvecklas i Mariehamn

Mariehamns centern ser med besvikelse på den senaste periodens brist på utveckling av staden. I Mariehamn har det senaste året gått åt till att strida om två våningar. Striden resulterade i att frågan utreds vidare! Vi befarar att det handlar om att politiker inte vill bekänna färg före valet…
Under tiden som staden utreder utvecklas våra närområden. Vi måste skapa ett starkt centrum så att Mariehamn kan utvecklas i Mariehamn och inte bara utanför!
Vi måste skapa förutsättningar för att näringslivet kan utvecklas vidare i vår stad. Det generar arbetsplatser. En stark och levande stad med goda inkomster skapar resurser som kan satsas på våra kärnområden skola och omsorg. På Så sätt skapas trygghet och trivsel.
Ett samhälle som är överskuldsatt är varken stabilt eller tryggt. Mariehamns centern har initierat att staden skall göra upp ett program så att stadens skuldbörda per innevånare inte överstiger medeltalet för kommunerna i landskapet 2015. Stadsfullmäktige har gemensamt gått in för att följa vårt förslag. Det började bra men arbetet har inte klarats av att föra i hamn i den takt som planerades. Nu får vi nöja oss med att skuldbördan inte skall öka 2012.
Det behövs kraftfulla beslut och ansvarsfullt ekonomiskt tänkande som bygger på en genomarbetad beredning. Det behövs nya vägar till samarbeten inom Mariehamn men även med andra aktörer utanför. För resultat behövs politiker med beslutskraft, mod och vilja att förändra. Stabil ekonomi ger trygghet till invånarna!

måndag, september 19, 2011

Man är integrerad när man är lycklig

Vi har en gemensam utmaning – att ta tillvara våra nya inflyttade invånares kompetens. De måste få utgöra den resurs de verkligen är. Vårt arbete med validering och språkundervisning i svenska som även kopplas till praktiskt arbete är mycket viktigt. Skyndsamt behöver vi får ett center som kan ge samlad information och vardagsnyttig information för våra nya ålänningar. En viktig aktör för lyckad integration är föreningslivet. Både kultur- och idrottsföreningar möjliggör oftast deltagande utan att språket är ett hinder. Genom föreningslivet kan man binda ihop det roliga med det nödvändiga – att lära sig med och av varandra medan man utövar en hobby. Det ”nödvändiga” kan vara att lära sig samhällets koder, att prata svenska i vardagen samt att skapa ett kontaktnät och därmed få större möjligheter att påverka sin livssituation. För att det skall lyckas behövs mera kunskap. Integreringen är en process där en individ hela tiden utvecklas och försöker hitta en balans mellan de världar hon/han befinner sig i. Processen kommer att innehålla både glädje och sorg. Sorg över att släppa något från den gamla kulturen och glädje över det man kan behålla och att man kan ta emot av det nya. Det är viktigt med kunskap för både oss som tar emot och de som kommer hit. Med kunskap byts negativa känslor och irritation mot förståelse. När är man integrerad? Jag tror att man är integrerad när man känner sig lycklig. När man känner att man både har en framtid och ett förflutet i det nya samhället.

tisdag, september 13, 2011

Skogen är bästa platsen för att skapa nya ideer!

Kreativiteten är med all sannolikhet den tyngsta konkurrensfaktorn, nu och i framtiden. Det gäller att skapa kunskap om denna förmåga och på rätt sätt utveckla och utnyttja den till företagets bästa. Även inom offentlig förvaltning behövs kreativitet för att klara utvecklingen och för att ha en arbetsmiljö som är intressant. För många har ordet kreativitet en stark positiv klang. Det erbjuds det mängder med kurser och workshops för att lära ut kreativa tekniker för att få oss att tänka mer kreativt. Hjälper det? Kanke... Men en undersökning jag tog del av för en tid sedan visar att de flesta ideerna uppstår när man är i skogen. På andra plats återfinns "vid middagen". Semestern kommer trea följt av tjänsteresan på fjärde. "Under ett tråkigt möte" placerar sig femma medan ett intressant möte är sjua! Först på tionde plats återfinns de krativa teknikerna... Det här påminner mig om en artikel jag läste om ett IT företag som avskaffade kafferasterna för att på så sätt göra ett försök att höja effektiviteten. I korridoren placerades en kaffeautomat som erbjöd gratis kaffe av alla tänkbara sorter vilka kunde avnjutas vid skrivbordet. Resultatet blev att företaget födde färre nya ideer. Kreativiteten sjönk. Så jag skulle vilja komplettera listan ovan med kafferast och likställa den med "vid middagen". Jag tror på att fria diskussioner väcker nya fräscha ideer! Låt oss aldrig sluta umgås!

söndag, september 11, 2011

Centern är företagspartiet som stöder ett livfullt centrum

För ett livfullare centrum och för att staden skall vara intressant att bo i, flytta till och besöka så behövs fler bostäder och fler butiker.

Vi stöder fullt ut en utveckling av stadens centrum. Vi stöder att Magazintomten skall få bebyggas med åttavåningar.

I ansökan från entreprenören finns en snygg skissritning där de två översta våningarna utgör torn - ett förslag som vi tycker är t.o.m. snyggare än en kompakt och per våning större byggnad med något färre våningar.

Många pariter talar om företagsamhet och företagsvänlighet. Det räcker inte att prata....Handlarna i Centrum är helt eniga om att det behövs mer liv i Mariehamns centrum vi ger dem vårt fulla stöd.

måndag, september 05, 2011

Regionkommittens ordförande har besökt Åland


Regionkommittens ordförande Mercedes Bresso besöker Åland. Vi har haft intressanta diskussioner om vår rättmätiga rätt till parlamentsplats. Hon har bidragit med endel nya ideer bl a bekräftade hon en tanke om att vi borde testa att få undantag från sulfatdirektivet - vilket skulle vara oerhört värdefullt för vår sjöfart.

Vi besökte också bl a Trobergshemmet. Hon var mäkta imponerad över nivån på vår service och blev i det närmaste mållös när hon fick höra att vi har 0,8 personal per klient.Ändå vet vi att det kan vara oerhört tufft att jobba inom vården.

tisdag, augusti 30, 2011

En tydlig och lagklok ålandsminister!


Justitieministern och tillika ålandsministern Anna-Maja Henriksson har varit på besök idag. Vi har diskuterat språk, självstyrelsen, sjöfart, paf, energi och inflytande i EU. Hon är en ärligt engagerad och en lagklok kvinna. Hon uttalar sig också väldigt tydligt i språkfrågor. Det känns lovande! Vi var också till Lyceet på besök och en grupp studerande fick ställa frågor. Intressanta och riktigt begåvade sådana!

torsdag, augusti 25, 2011

Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänkt strategi!

Det är angeläget att Åland upplevs öppet, välkomnade och attraktivt.

Vi möter ofta företagare och ambitiösa privatpersoner som har tankar om ny marknad på Åland och intresse av att leva, arbeta och bo i vårt samhälle – men som tror att det inte går att etablera företag eller bosätta sig på Åland.

Informationen om vår särart har uppfattats som isolerande istället för strategiska instrument för långsiktig livskraft.

Vi har en paradox att hantera. Ju mer internationell värld vi är en del av desto större är orsaken att fundera på vilken utveckling vi vill ha. Vi är inte ensamma om att ha restriktioner när det gäller markägande – Danmark är ett exempel, fler finns i Europa.

En översyn och justering av jordförvärvslagstiftningen behövs. För centern är det viktigt att individers rättigheter bygger på lag och att förändring sker på ett demokratiskt sätt och behandlar alla rättvist.

Vi har därför konsekvent motsatt oss att landskapsregeringen genom beslut skall förändra dessa grundläggande självstyrelsefrågor, som enligt lag skall behandlas av 2/3 av Ålands lagting!

Utan konsekvensbedömning och genomtänka definitioner kan vi inte vara trygga med vad vi besluter. Vi måste tillse att vi inte skapar en utveckling där nästa generation inte har råd att bosätta sig på Åland.

Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänkt strategi.

Det är inte ansvarsfullt att först göra förändringar och efteråt ta ställning till tillämpning och följder av beslutet.

onsdag, augusti 24, 2011

Ålandsexemplet intressantare och aktuellare än någonsin idagen oroliga värld

Åk 6 från Björneborg har varit på besök. Härligt att få sprida positiv kunskap om Åland till Finland. Ålandsexemplet är aktuellare och intressantare än någonsin när krig och konfliker är vardag även för ungdomarna. Tillsammans konstaterade vi att vi kan vara stolta över att Ålandsfrågan kunde lösas med en kompromiss. Istället för att Sverige och Finland börjar kriga om Åland och eftersom frågan var av internationell karaktär lät man Nationernas Förbund besluta i frågan. Som alltid i en kompromiss - ingen får allt men alla får något. Åland fick självstyrelse, Finland fick Åland och Sverige fick Åland demilitariserat. "Tänk va klok man va förr" , sa en av dem.

Ett av mina mål är att finländare skall bli stolta över Åland...

måndag, augusti 22, 2011

Ogenomtänkt ändring i näringsrätten kan beröva Åland det svenska språket!

Grundpelarna för varför Åland är intressant och unikt är självstyrelsen. Självstyrelsen bygger på grundläggande regelverk som styr jordägande, hembygdsrätten och näringsrätten. Jag och mitt parti, centern, anser att det finns orsak att se över och modernisera dessa regelverk till vissa delar. En enig parlamentarisk kommitte har kommit fram till vilka förändringar som behöver göras.

När man gör förändringar inom de lagstiftningar och regelverk som reglerar det innersta av självstyrelsen är det viktigt att det görs genom lagstiftning så att förändringarna blir ordentligt belysta och konskekvenserna genomtänkta.

En ogenomtänkt förändring av näringsrätten kan beröva Åland det svenska språket.

Se även vår partiordförandes insändare: http://www.nyan.ax/ledaren/insandare.pbs?news_id=64830&news_instance=119

torsdag, augusti 18, 2011

Savoy är räddad! Centrum nästa!

Som kulturminister är jag stolt över att vi lyckades skapa en kreativ lösning på savoyfrågan. Det är mindre än tre år sedan som det ett tag såg ut som att Bio Savoy sagan var all och att byggnaden skulle jämnats med marken. Vi lyckades forma ett stöd som idag resulterat i att Åland har en biograf och att den anrika funkisbyggnaden finns kvar i stadsbilden. En lösning som gynnar kulturhistorien, kulturen och framförallt ålänningarna och våra besökare. Det är ett fattigdomsbevis att inte ha en biograf!
Själv gläds jag också åt utvecklingen i Mariehamn men är långt ifrån nöjd ännu. Vi vill göra mer! Ett av de största hoten mot centrumutvecklingen är om vi inte kan vara med i tävlingen om företagsetableringen. H&M och andra viktiga dragplåster kastar lystna blickar mot affärsområdena utanför Mariehamn.
Skall vi ha ett levande centrum har vi inte råd att vara rädda för utveckling och vi måste våga säga ja till entreprenörskap och framtidstro. Vi behöver politiker som vågar förändra och ser möjligheter!
Det första steget är att säga ja till att Magazin får byggas ut med åtta våningar. Det ger Mariehamn ett hotell till och affärslokaler som kan konkurrera med rimliga kvadratmeterhyror och erbjuda toppenläge. Fler affärer ger mera människor och mera människor ger fler kunder till alla! Ett centrum med liv och rörelse skapar trivsel och är attraktivt både för oss ålänningar och mariehamnare men drar även till sig köpsugna turister som vill flannera.