onsdag, mars 28, 2007

Hyr vi Mariepark räddar vi Rockoff långsiktigt

Stadsfullmäktige diskuterade i går Marieparks och Rockoffs framtid. Stadsplaneändringen borde ha gjorts för flera år sedan - jag är kritisk till stadens beredning men anser att det är viktigare att komma med förslag till lösningar än att kritisera och fastna i historien.

Att göra som socialdemokraterna föreslår - köpa parken - är inte en långsiktig lösning. Var skall Rock off och liknande arrangemang planeras i framtiden då? Det blir att börja om från början plus att den verksamhet man tänkt bedriva i Mariepark också kommer att kräva en stadsplaneändring. Dessutom tror jag inte att Mariepark passar bra för seniorboende. Vi har bättre tomter på Lotsgatan för det.


Jag vill att Mariepark skall fortsätta vara nöjespark och att en stadsplaneändring skall göra det också till ett festivalområde. Det är en lösning som slutgiltigt möjliggör Rockoff även i framtiden.

För att försäkra oss om att Rockoff blir verklighet i sommar och för att slippa ha samma diskussion nästa år igen tycker jag att staden borde hyra Mariepark av Dennis Janssons företag så att han har ekonomisk möjlighet att arrangera Rockoff på Torget till dess att det finns en ändrad stadsplan som möjliggör Rockoff och liknande evenemang i Mariepark i framtiden. Hyran kunde motsvara de räntekostnader som bolaget har för Mariepark. Dessutom är ju Mariepark anpassad färdigt för festivaler varför vi också bör bevilja bolaget ett evenemangsbidrag så att det går att bedriva Rockoff på Torget med en mobil anläggning.

Optimalt vore om staden under tiden stadsplanen ändras kunde hyra ut nöjesparken i andra hand.

Uthyrd i andra hand eller inte kommer staden självklart att få kostnader för Mariepark. De kostnaderna tycker jag vi får lov att ta för att beredningen och behandlingen av ärendet dragit ut så länge på tiden.

Eftersom Mariehamns centern inte har någon plats i stadsstyrelsen har vi inte kunnat bidra med denna lösning i beredningen, men vi är glada åt att FS och även delar av liberalerna verkar intresserade redan nu att jobba vidare för en lösning enligt dessa tankegångar.

På detta sätt kan Mariepark fortsätta som nöjespark och tivoli under hyrestiden och Rockoff kan så snart stadsplanen är ändrad och eventuella besvär är bemötta återvända till Mariepark.

måndag, mars 12, 2007

Bra drogdebatt idag

Vi har haft en bra debatt om droger idag. Äntligen tror jag vi är på väg mot insikten att missbruksproblemen bland våra unga är för viktiga för att vi skall käbbla mot varandra, haka upp oss på detaljer, veta bäst och samla politiska poäng.

Vi kan glädjas åt att bruket av tobak, alkohol och narkotika har minskat på Åland. Det förebyggande arbetet anses fungera väl. Attityderna mot narkotika på Åland är negativ.
Trots att det knappast är realistiskt tycker jag det är bra att vi står för nolltolerans.

Jag ser två stora problem idag:

Det ena är en handfull ungdomar så varit fast länge i sitt missbruk och har därmed både kriminalitet och trasiga relationer i bagaget. De här har en tung väg tillbaka. Trots att de frivilligt går in i vård som kommer ofta en period så begäret blir så starkt att alla löften, drömmar, relationer osv sviks och knarket segrar. Vi har ingen rätt att hålla dessa kvar mot deras vilja - men jag tror att vi kan tänja mera på var gränsen mellan frivillighet och tvång går. Man kan hålla i istället fär att hålla fast och man har rätt att hålla en person kvar i vård om man anser att det är omöjligt att ordna vård och omsorg baserad på frivillighet. Här finns säkert också utrymme för tänjning och tolkning.

Det andra jag oroar mig för är att psykiska problem och kanske tom psykiska sjukdomar bland missbrukare hamnar i skuggan bakom missbruket. Jag är övertygad om att får man inte hjälp med sina psykiska problem, särskilt ifall det är de som är orsaken till att man fastnat i missbruket, så orkar man inte heller ta itu med sitt missbruk.

lördag, mars 10, 2007

Joe Borg lovade mig olika regler för olika delar av Europa

Målsättning med vårt EU-arbete i Bryssel är att vi i framtiden skall slippa obehagliga överraskningar. I onsdags träffade jag europa parlamentarikern Wilhelm Piecyk. Han har ansvaret för dokumentet om Europas havspolitik i Europaparlamentet. Vi talade bland annat om det småskaliga fisket. När jag hävdade att det är viktigt att vi har olika regler för olika delar av Europa och att vi måste skilja på småskaligt fiske och stora trålare, så såg han fundersam ut. Jag fortsatte och bad honom att tänka vilka konsekvenser det skulle ha för kultur, tradiotion och identitet om det inte skulle finnas något fiske på tex de grekiska öarna, Cypern eller Malta.

Han undrade om jag var realistisk i min syn på fisket och berättade att han utan tvekan skulle förbjudit allt fiske redan för 20 år sedan om han haft makten.

Självklart undrade jag varför det.

- För att det inte finns någon fisk! konstaterade han.

Jag berättade att vi visst har fisk i Östersjön och passade på att bjuda honom över på en fiskeutflykt.

Senare på eftermiddagen hade jag använding för denna diskussion som exempel på varför vi måste ha skilda regler för våra olika vatten. Då träffade jag kommissionären Joe Borg som lovade mig att dokumentet och den följande lagstiftningen inte skulle bli "one size fits all". Han kommer på min inbjudan till Åland 2008 - som den första kommissionären?