torsdag, juni 16, 2016

Alla vill ha skördefest och Åland på tallriken. Men då måste jordbruket få förutsättningar at producera råvarorna!

Alla vill ha närproducerad mat, rena livsmedel, öppna landskap, betande djur, lokala produkter, skördemarknad och Åland på tallriken.

Allt detta får ofta utrymme i fina tal med vackra blomsterspråk.

Inget av det här kommer av sig själv. Det kräver insatser, beslut och förenklade regelverk. Vi har självstyrelse och till stora delar kan vi se till att förbättra förutsättningarna för våra bönder. Men det verkar i det närmaste omöjligt att få en majoritet för det.

Jordbruket står inför sin största kris på säkert 30 år!

Jag föreslog i Argument i radion idag att man borde jobba för ett generellt transportstöd på Åland för att göra våra producerande företag konkurrenskraftiga. Tyvärr så finns inte viljan ens att försöka. Jag förstår inte varför regeringen inte för direkta diskussionen med kommissionen utan bara svarar att "EU säger aja baja och det är ingen ide." Jag föreslog också att de djurhållare som sköter sig borde gynnas med färre inspektioner och lägre avgifter. Avbytarsystemet måste ses över. Framtiden ligger i förädlade produkter som står för något. Vi kommer ha svårt att konkurrera med bulkvaror med storproducenter som Polen.

Kort sagt vill vi ha Åland på tallriken behöver vi se till att våra jordbrukare har det drägligt och rätt till att vars sjuka och ha semester som vi andra.

måndag, juni 13, 2016

Vi lämnar en oerhört viktig vecka bakom oss

Vi lämnar en oerhört viktig bakom oss, en av de viktigare hittills i år.

På måndagen diskuterade lagtinget externpolitik och hur Åland ska säkra sitt inflytande inom det Nordiska samarbetet och göra sig gällande inom EU. Hur kontakter ska tas tillvara, användas och underhållas och nya skapas. Till väldigt få delar är vi en isolerad ö, i nästan allt vi gör behöver vi förhålla oss till andra och det ger även möjlighet till bättre lösningar. Bl a fick vi ett löfte från regeringssidan om att alla behörighetsvillkor för tjänster ska
Vi hade även en frågestund där ålänningarnas tankar och frågor förs fram till regeringen via oppositionen och förhoppningsvis sätter frågorna i rörelse.

Sveriges nationaldag firades och gav tillfällen till samtal om fördjupade och förnyade samarbeten.

Ålandskommittén har haft sammanträde i Helsingfors och förberett ett mycket viktigt kommande möte som kommer att hållas på Åland i augusti.

Republikens president har besökt Åland. President Niinistö är en nyckelspelare inom finländsk politik. Många lyssnar på honom. Han lovade framföra vårens utveckling av allt kyligare relationer mellan Åland och Helsingfors. Det är bra men förutom presidentens hälsning är det avgörande att Åland själv jobbar aktivt för att mjuka upp relationerna och reda ut frågor och framförallt komma med förslag på lösningar och bra idéer som för framåt. Här finns det ingen tid att vila.

Ålands grundskolor har haft skolavslutningar och antagningsbeskeden har nått till alla som sökt till gymnasieutbildningen. En oerhörd viktig uppgift nu är att finna lösningar för de som inte fick någon plats till hösten.

Åland firade självstyrelsedag. Många tar självstyrelsen för given och tänker kanske inte så mycket på vad den verkligen betyder för oss. Tal framfördes som till stora delar var spänstigt och ärligt och som väckte vidare tankar och reaktioner, vilket är bra för det leder ofta vidare till något nytt.

Tre nya partiledare har utsetts i Finland. Alla kommer från den svenska kustremsan. Vid de olika partidagarna har funnits tillfällen för ålänningar att vara på plats och gratulera och skapa relationer från första stund. Under partidagar finns gott om tid för samtal och för att bli ordentligt bekanta. Där blandas formella tal med informella program och middagar.


Det blev en lång lista, ändå är det bara ett axplock. Spännande att se vad nuvarande vecka ger för möjligheter.
onsdag, juni 01, 2016

Svenska språket och behovet att ta över personinkomstbeskattningen

Idag har självstyrelsepolitiken tagit största utrymmet i lagtingets debatt.

Jag uppehöll mig vid svenska språket och den planerade social- och hälsovårdsreformen i Finland som indirekt och oavsiktligt från finländsk sida, griper in i den åländska självstyrelsen och påverkar oss.

Jag kunde konstatera att för hundra år sedan var 14% av Finlands befolkning svenskspråkig. Idag är andelen 5.4%. Även om antalet svenskspråkiga bedöms ökas i framtiden så kommer inte andelen av befolkningen som pratar svenska öka eftersom det även andra språkgrupper blir gällande i Finland. Ju mindre andelen svenskspråkiga som finns i Finland desto större blir gapet mellan Åland och Finland. Ålänningarna påverkas även av reformer som görs i Finland så som tingsrättsreformen och överflyttningen av utlänningsärenden till migrationsverket. De är exempel där det blir svårare att få en garanti för att ålänningarna i framtiden bemöts på svenska. Vid Alexandersinstitutet siar man att ryskan kommer att vara ett lika stort språk som svenskan i Finland 2050. Detta i sin tur leder till en ny typ av språkdebatt. Finland har ett åtagande att bevara det svenska språket. men engagemanget har visat sig ha övrigt att önska.

Från åländsk sida måste vi konsekvent och kraftfullt driva Ålands rätt till svenska i Finland och det arbetet får inte ta vilopaus en enda dag.


Vidare börjar det växa fram en enighet i Ålands lagting om att det bästa och enklaste sättet både för Åland och Finland att lösa de ekonomiska konsekvenserna som utan åtgärder kommer att drabba Åland med den planerade social- och hälsovårdsreformen kunde vara att Åland övertar personinkomstbeskattningen. Inget dramatiskt alls. Det rör sig om mindre summor än kommunalskatten som vi redan hanterar. Det skulle även vara en bra morot och ett ökat samband mellan Ålands skattekraft och det offentliga Ålands inkomster.

Vi vill gärna hjälpa till och föra denna fråga till en klok och smidig lösning.
Så kunde man kort sammanfatta mitt anförande idag.