onsdag, september 12, 2007

Allas våra fastigheter

Ett av mina ansvarsområden som minister i landskapsregeringen är landskapets fastigheter. När jag kom in i lagtinget fick jag höra att landskapet är världens sämsta fastighetsförvaltare och klagomålen på fastighetsförvaltningen har varit nästan som ett mantra.

Nu har regeringen tagit ett fast grepp om fastighetsförvaltningen. Vi har inventerat beståndet och konstaterar att vi innehar 186 fastigheter varav 56 är bebyggda. Sammanlagt förvaltar landskapet ca 300 byggnader.

Det här låter helt otroligt mycket, men tittar man lite djupare och om jag nämner t.ex.Jan Karlsgården så innehåller den 20 byggnader; nämner jag Källskär, som vi också har i vår ägo, är det 11 byggnader. På Jomala gård är det så mycket som 31 byggnader, Hermas i Enklinge över 20 byggnader, Båtskären innehåller faktiskt 16 byggnader. Bara dessa är alltså över 100 byggnader. Jag tror inte att det är någon av dem som är aktuell för avyttring. Det går ganska lätt att komma upp i 300 byggnader, och i dessa 300 byggnader räknas också vartenda båthus, varenda en mast, uthus osv., så det är inte bostadshus vi pratar om.

Vid inventeringen har vi också gått igenom vilka fastigheter vi behöver och vilka vi kan avyttra. Under mina tre år i regeringen har vi hittills sålt Espskär lotsstation, Västergårds i Tosarby, ett bostadshus i Grelsby, Husmodersskolan och någon skogsfastighet. Vi har också några bostadshus under beredning som snart kommer till försäljning.

Inventeringen innehåller också en dokumentering av varje byggnad så att vi snart har en komplett databas med goda underlag om varje byggnad.

Inom landskapet har vi inte mindre än 27 fastighetsförvaltare. Vi har beslutat att förvaltningen skall samordnas under byggnadsbyrån så att kompetensen kan koncentreras och förenhetligas. På så sätt samordnas större underhåll, planering av renovering blir rätt prioriterade, kompetenta krafter leder ombyggnader och alla arrenden och hyror fastställs på ett och samma ställe och blir därmed enhetliga.

Vi har ombetts att utreda möjligheten att inför ett särskilt fastighetsverk vid landskapet men kommit fram till att det varken skulle bli ekonomiskt försvarbart, effektivt och dessutom väldigt byråkratiskt. Trots att man kan uppleva att vi har många fastigheter har vi inte många som skulle passa in under ett vinstdrivande affärsverk. Men frågan är nu ivarje fall utredd.

Vi har också tagit ställning till om landskapet borde självförsäkras. Det skulle betyda att vi skulle samla pengar i en fond istället för att betala in dem till ett försäkringsbolag för att sedan ha en pott den dag det ev. händer något med någon av våra fastigheter. Det finns knappast så stor risk för att Ålands lyceum eller Självstyrelsegården skulle brinna ner till grunden. Däremot finns det så många andra attentat som fastigheter kan utsättas för idag och en totalförstörelse av Självstyrelsegården skulle vara svår att finansiera utan försäkringshjälp. Vi föreslår att vi däremot självförsäkrar byggnader som är värda 1-2 miljoner euro. Så har vi en början på systemet. Som efterkommande sedan kan utveckla om man så önskar.

Ytterligare inom fastighetsförvaltningen skall vi införa interna hyror. Idag driver landskapets olika enheter sina verksamheter utan att behöva ta i beaktande kostnader för utrymmen. Men du blir det ändring på det.

Så efter att våra revisorer år efter år har kritiserat landskapet som fastighetsförvaltare har de i år bara konstaterat vad vi gjort och vad som är på gång – det känns som ett erkännande.

Inga kommentarer: