fredag, november 30, 2007

Bra att fler har ambitioner i partiet

Media gör sitt bästa för att få dramatik i centerns ordförandeval. Istället för att få ordförandefrågan att se ut som en tvekamp borde man se det positiva i att det finns valmöjligheter. Att det finns ambitioner hos flera borde ses som en tillgång och inte ett problem.

Ordförandevalet har förberetts av en valberedning . Valberedningen har kontaktat mig och frågat om jag står till förfogande till någon av presidieposterna. Jag har meddelat att jag är intresserad av vara ordförande men att det i så fall även kommer att innebära att jag kommer att vara tvungen att dra ner på ambitionerna som vicelantråd och utbildnings- och kulturansvarig. Jag har funnits med i diskussionerna till i måndags då valberedningen meddelade mig att den kommer att föreslå Veronica Thörnroos som ordförande bl. a för hennes insatser för partiet i samband med valet, Henry Lindström till första vice och mig till andra vice. Ett förslag som jag tycker är klokt och stöder.

tisdag, november 27, 2007

Utbildnings- och kulturminister. Dag 1

Forsta dagen som kultur- och utbildningsminister - eller landskapsregeringeledamot med ansvar for kultur- utbildning, idrott och ungdom om vi skall vara korrekta.
Forsta dagen tillbringgar jag i Bryssel i Regionkommitten. Just nu har jag paus mellan tva moten och passar pa och kollar mailen. Som ni marker - inga skandinaviska prickar - jag har gjort som en klok bloggare tipsade mig om. Jag har valt prickbokstaver - men jag vet inte vilken tangent jag skall trycka pa for att hitta dem. Det blir lektion 2. Vet nagon?

Forsta fragan fran pressen var vantad - om hantverksskolan.Vad blir det nu egentligen? Jag svarar att vi fran landskapets sida vill fa igang en hantverksutbildning nu. Folkis har forutsattningar att utvecklas. Utgaende fran allt klokt som sagts i fragan skall vi sedan jobba vidare och se vad som ryms inom Folkis och vad som ev. battre skulle fungera pa Kungsgarden. Det som planeras till Kungsgarden ar mer an en utbildning - ett helt hantverkscentrum. Jag hoppas pa resultat snart sa att alla hantverkssugna skall kunna fa mer bildning. Vi skall tanka ut en helhet sedan forverkligar vi stegvis.

måndag, november 19, 2007

En dag med glädje och sorg

Idag fyller Roger Nordlund 50 år. I Självstyrelsegårdens trappa upp till lagtinget vandrade en aldrig sinande ström av ivriga gratulanter från andra politiska partier, företag, organisationer, släkten och förstås en hel massa vänner. Han är oerhört älskad och populär. Det märktes inte minst idag. En glädjens dag - han förtjänar verkligen den uppskattningen som visats honom idag. Själv hade jag glädjen att uppvakta honom fyra gånger. Först sjöng vi inom lagtingsgruppen i morse, i eftermiddags uppvaktade centerns parti, landskapsregeringen och förstås kompisgänget.

Samtidigt har det varit en stillhetens och sorgens dag idag. På Självstyrelsegården flaggar vi på halvstång och började dagen med en stämningsfull minnsestund för vår mycket uppskattade medarbetare Stefan Isaksson. Även inom centerns lagtingsgrupp höll vi en tyst minut och samlade runt Stefans minne innan firandet av Roger tog vid. Stefan är en av oss i centern.

Trots att dagen varit sprängfylld av känslor glädje och sorg så blev det en riktigt fin dag. En vacker balans mellan olika stämningslägen. Värdig på allt sätt.

Mina tankar är hos Kirsi och barnen samt Stefans föräldrar.

söndag, november 18, 2007

Rgeringsprogram, budget och mycket mer

Det var länge sen... Jag har inte lämnat bloggandet men har haft oerhört stor arbetsbörda den senaste tiden. Som ni vet är Viveka Eriksson utsedd till lantråds kandidat och hon har valt att bilda regering tillsammans med mitt parti centern. Vi har nu under två veckors tid lyssnat på många organisationer och företag om hur de ser på samhällsutvecklingen och tagit till oss och funderat hur vi på bästa sätt kan tillvara ta den kunskapen. Jag har varit ledare för utbildnings- och kulturgruppen och i den har vi också hört mängder av sakkunniga för att sedan formulera ihop vårt förslag till program för området. Nu är det dags att få ihop alla delarna till en helhet.

Förutom allt detta skall den ordinarie ministersysslan med kansliavdelningen skötas. Budgetdebatten har engagerat oss alla och i slutet av veckan fick jag rycka in istället för lantrådet då alla regeringschefer för de lagstiftande regionerna träffades i Barcelona för att prata ihop oss om viktiga framtidsfrågor. Vi enades om att arbeta gemensamt för att lagstiftande regioner skall få talerätt inför EG-domstolen.

Jag hoppas jag skall få utrymme att ge ifrån mig livstecken lite oftare framöver.

Ha en skön söndagskväll!

måndag, november 05, 2007

Storstädning i regeringen

Idag har talmannen tillkännagivit sitt förslag till lantrådskandidat - Viveka Eriksson. Lagtinget har också fördelat alla uppdrag i de olika utskotten. Själv arbetar jag på i expeditionsregeringen och tar alla lediga stunder till att städa mitt arbetsrum. Du milde tid vad jag samlat på mig papper under dessa tre år! Det märks att jag inte hunnit städa på hela perioden. Så här kanjag inte ha det många dagar till. Det verkar som pappershögarna bara växer när jag tar i dem. Vad skall man spara vad kommer jag att behöva någongång? Det kan man aldrig veta. För att få ordning i kaoset borde jag ta mig mera tid. Hittills har det blivit en liten stund här och en timme där. Det känns som det aldrig blir färdigt. Just nu råder ser det så besvärligt ut här så jag far hem och tar lite middagspaus sedan viker jag kvällen till att ta tag i oredan.

söndag, november 04, 2007

Vackra politiker

Panelen i Ålands Radio diskuterade huruvida utseendet har påverkat möjligheten till politiskt inval. Diskussionen förde vidare till vad utstrålning och säkerhet ger för signaler och man frågade sig om man lär sig hur man skall förhålla sig.

Vad är skönhet? Jag hoppas vi värderar den inre i så fall och vad man verkligen åstadkommer.

Diskussionen fick mig att tänka på när jag i somras åkte med flygbussen i Bryssel. I ett område såg jag enorma affischer med närbilder på vackra retuscherade ansikten - både äldre och yngre. Jag trodde det handlade om reklam för hudkräm men när jag kom närmare såg jag att det faktiskt var valreklam det handlade om. Inte ett budskap bara super närbilder.

Det vore spännande att se hur den invalda församlingen ser ut - idel filmstjärnor?? Månntro det finns ett samband med att det i Belgien fortfarande inte finns någon regering?

lördag, november 03, 2007

Totalt snusförbud

I går förde vi från landskapsregeringen ett lagförslag till lagtinget som inför ett totalförbud för snusförsäljning. Dessutom skickade vi ett brev till kommissionen med information om vår nya lagstiftning med hopp om att förhindra en rättsprocess.

Det som irriterar mest är att kommissionen tror att beslutet om snusförbud har inverkan på folkhälsan. Vilket det inte kommer att ha. Snuset säljs och brukas fortsättningsvis men på fartyg med svensk flagg. Det som är förlusten för det åländska samhället är att rederierna hotar att flagga ut sina fartyg vilket leder till sämre villkor för våra sjömän.


Att Finland i processens första skede medgav att kommissionen hade rätt och att Åland borde införa totalförbud förbättrar knappast våra chanser att klara oss i domstol. I och för sig så betyder det också att det inte på något sätt är självklart att Åland skulle stå för eventuella böter - vi har ju inte fått försvara oss.

Summa summarum kände vi oss pressade av hotet om de stora beloppen och därmed mer eller mindre tvungna att agera. Ett av de jobbigare och frustrerande beslut vi fattat.

Totalt snusförbud

I går förde vi från landskapsregeringen ett lagförslag till lagtinget som inför ett totalförbud för snusförsäljning. Dessutom skickade vi ett brev till kommissionen med information om vår nya lagstiftning med hopp om att förhindra en rättsprocess.

Det som irriterar mest är att kommissionen tror att beslutet om snusförbud har inverkan på folkhälsan. Vilket det inte kommer att ha. Snuset säljs och brukas fortsättningsvis men på fartyg med svensk flagg. Det som är förlusten för det åländska samhället är att rederierna hotar att flagga ut sina fartyg vilket leder till sämre villkor för våra sjömän.


Att Finland i processens första skede medgav att kommissionen hade rätt och att Åland borde införa totalförbud förbättrar knappast våra chanser att klara oss i domstol. I och för sig så betyder det också att det inte på något sätt är självklart att Åland skulle stå för eventuella böter - vi har ju inte fått försvara oss.
Summa summarum kände vi oss pressade av hotet om de stora beloppen och därmed mer eller mindre tvungna att agera. Ett av de jobbigare och oerhörda beslut vi fattat.

fredag, november 02, 2007

Höjda barnbidrag

Igår föll klubban med förslag om höjt barnbidrag. Störst blir höjningarna för dem som har flera barn. Går det som vi i regeringen föreslår skall man för det första barnet få 110 € varje månad efter den första mars nästa år. För andra barnet får familjen 143€, det tredje 185€ det fjärde 214€ och det femte och efter det följande 259€.

För det första barnet var höjningen blygsamma 4,55 medan höjningen för det fjärde är 23,44 per månad.

Ensamförsörjar tillägget höjs också från 37 till 50€ per månad.

Hoppas det här skall medverka till målsättningen dvs att ge grundtrygghet för alla barn oavsett familjers inkomster.

torsdag, november 01, 2007

Orimliga snusböter

Kommissionen har bestämt sig för att föra ärendet om snusförsäljning till domstol. Kommissionären hävdar i ett pressmeddelande att det är viktigt för folkhälsan! Det han missat är att det i det här fallet inte handlar om folkhälsa utan om ojämlik konkurrens och att det finns risk att följden blir utflaggning.

Snuset kommer knappast att försvinna - risken är däremot att folk mister sina arbetsplatser - eller får sämre villkor under annan flagg. Kommissionen har också fastställt att den yrkar på böter retroaktivt på omkring 2 miljoner euro och efter att eventuell dom fallit 20.000 euro per dag tills dess att lagstiftningen är åtgärdad.

Jag anser att de här beloppen är orimliga. Skulle man applicera dessa belopp (om den anses baseradpå Ålands befolkning) på Spanien skulle det handla om 3,4 miljarder i retroaktiva böter och dagsbot på 33 miljoner om dagen. På Frankrike skulle det röra sig om nästan 5 miljarder i retroaktiva böter och 48 miljoner om dagen. Eller överfört på Sverige 680 miljoner i retroaktiva böter och nästan 7 miljoner euro per dag efter fällande dom. Visst låter det orimligt.

Det finns säkert argument som talar för att man inte kan räkna så här - men det visar i varje fall på hur orimliga summorna är i förhållande till vår befolkning och budget.

Beloppens storlek - även om de kanske kan lyckas justeras ner i en domstolprocess och även om jag vill få ärendet prövat och hoppas på möjligheten att kunna vinna och även om jag anser att det är Finland som i detta fall skall stå för böterna eftersom vi inte fått försvara oss så överväger jag att föreslå att vi vänder oss till kommissionen och efterhör om ett totalförbud kunde få dem att unvika att föra frågan till domstol.

Jag känner mig pressad av de stora beloppen!