tisdag, augusti 22, 2006

Visby visar stolt sin kongress & eventhall
Nu kan man ana hur kongress & eventhallen Wisby strand kommer att se ut. Vid Östersjökonferensen i Visby förra veckan fick vi projektet och konceptet presenterat av stolta kommunpolitiker.

- Vi bygger med modern arkitektur, med sjöutsikt i parkmiljö. Vi valde att placera huset i centrum som motpol till de flesta andra kongressanläggningarna som ligger i utkanten av städerna. Det var naturligt att ha biblioteket som granne. Vid den populära samlingspunkten för både lokalbefolkning och turister skapas ytterligare ny samlingspunkt i och med den nya kongress- och eventhallen. Huset kommer att inrymma ca 1000 personer. Vi tror att konceptet får framgång genom att vara kombinerat med teaterscen och möjlighet till konserter. Med så små förhållanden som Gotland och Visby måste man vara realist och kombinera olika intressen på ett bra sätt.
Vi har satsat mycket på akustiken. Vi tror att man väljer att komma hit på konferens för att man vill njuta av Visby och Gotland. Det här är nog ett vinnande ö-koncept. Vi har redan en hel del bokningar, berättar den stolte gotlänningen.

Känns konceptet igen? Det verkar som man i Visby och på Åland dragit samma slutsatser. Vi verkar således vara på rätt. Skeptikern kan säga att satsningarna blir för lika. Men projekten har till stor del olika upptagningsområden. Jag tror till och med att de komma att stöda varandra. Har man trivts med konceptet på Gotland så kanske man planerar nästa konferens till Åland.

På Gotland liksom på Åland har projektet diskuterats under många år. Nu har Visby fattat beslut och kommit igång. Jag hoppas inte Åland blir på efterkälken.

Inga kommentarer: