söndag, augusti 20, 2006

Östersjön är vårt fostervatten


I veckan deltog jag i en konferens om Östersjöns framtid i Visby. Omkring 300 ledare från länderna runt Östersjön var inbjudna. Konferensen var indelad i tre teman: miljö, handel och trafficking.
Vattenmiljön och Östersjön får mig verkligen engagerad. Vi är så utsatta mitt i Östersjön - så beroende av hur havet mår. Östersjön är vårt fostervatten.

Vid konferensen talade jag vid två tillfällen. Inför bl.a. statsminstrarna Göran Persson, Matti Vanhanen och Gediminas Kirkilas samt kommissionären Danuta Hübner framförde jag att det är bra att öka medvetenheten om tillståndet i Östersjön men att tiden nu är mogen att ta nästa steg. Handling krävs.

Jag vill att vi fattar beslut. Vi behöver formulera gemensamma målsättningar och åtgärder. Vi borde ta fram vad som krävs för att vända utvecklingen.

- Det är vi som sitter här som skall föra Östersjöns talan och vi skall göra det konsekvent, framhöll jag i mitt tal.

Jag påpekade också att Östersjön som ett känsligt innanhav behöver få en särbehandling i jämförelse med andra hav i Europa. Därför måste vi vara aktiva och vaksamma t.ex när kommissionen lägger fram olika dokument.
Som exempel nämnde jag att kommissionen i grönboken om den maritima strategin lyfter fram fiskodlingen som en framtidsnäring.

- Det är den kanske för djupa hav med god cirkulation. Men för Östersjön betyder det katastrof, förklarade jag.

Kommissionär Danuta Hübner kommenterade mitt inlägg genom att hon välkomnade synpunkter och uppmanade till aktivitet. Vi hade en informell pratstund på kvällen. Berättar mer om det senare.

I mitt andra andförande passade jag på att berätta att jag som ordförande för B7 (Baltic 7 - en sammanslutning för de sju största öarna i Östersjön) initierat ett gemensamt energiprojekt. Alla sju öarna har som gemensam målsättning att minska sitt oljeberoende och att finna nya alternativ. Vi hoppas på att hitta samordningseffekter och ökad kompetens genom att samarbeta. Jag framförde min förhoppning om att beslutsfattarna på olika nivåer skall vara välvilligt inställda till projektet.

Jag såg på familjesidan att Ålands Vattenskyddsföreningens ordförande Lennart Isaksson ansåg att politikerna nu dragit förbi föreningen. Jag är glad om det är så. Jag tycker att föreningen verkligen skall ta det som ett erkännande. Föreningen har genom sina aktiviteter fått politikerna aktiva och medvetna.


Vi har mycket arbete kvar så lägg inte ner föreningen ännu!

Lennart har bemärkelsedag på tisdag. Grattis Lennart!

Inga kommentarer: