onsdag, september 13, 2006

Mitt tal till riksdagens grundlagsutskott

Herr ordförande bästa grundlagsutskott

I regeringens proposition hänvisas till bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland om ikraftträdandet av internationella förpliktelser.

Om ett fördrag innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt SjL faller inom landskapets behörighet eller om den strider mot SjL träder fördraget till denna del inte i kraft på Åland om inte lagtinget ger sitt bifall.

Presidenten har fört fördraget om en konstitution för Europa och ikraftträdelse lagen för bifall till Ålands lagting den 29 juni i år.

Framställningen föredrogs för remiss i måndags - den 11 september. Inför behandlingen har landskapsregeringen överlämnat ett meddelande till lagtinget om det konstitutionella fördraget. I detta meddelande redogör vi för det konstitutionella fördragets tillkomst och dess innehåll främst med tanke på landskapets intressen och målsättningar.

Redan när LR hördes i grundlagsutskottet i samband med att regeringen överlämnade sin redogörelse så framförde lantrådet landskapets grundläggande ställningstagande. Dessa ställningstagande berör främst förbättringar av landskapets inflytande inom unionen.
Främst belyses behovet av
· talerätt inför EG domstolen. Bristen på talerätt blev särskilt tydliggjord i samband med att det sk snusärendet behandlades i EG domstolen. Som ni vet så hade kommissionen stämt in Finland för att Ålands tobakslagstiftning inte innehöll ett förbud mot försäljning av snus. Finland medgav talans riktighet, varför det inte ens blev någon egentlig rättegång utan ärendet avgjordes en fällande dom utfärdades och Åland tvingas rätta sig efter en dom där man inte en har haft rätt att försvara sig. Främmande i en västerländsk demokrati!
· en plats i Europaparlamentet. I förhållandet mellan Åland och Europeiska unionen råder ett demokratiunderskott. Alla parlament inom EU har givit ifrån sig kompetens och behörighet till EU men istället har man kompenserats med platser i Europa parlamentet. Åland är med i den europeiska unionen men har ingen som representerar dem inom de områden där Åland har behörighet. De finländska parlamentarikerna kan endast representera Åland inom de områden som Finland har kompetens över Åland. Dessa kompetensområden finns listade i självstyrelselagen och är tex tull, yttrandefrihet, adoption, bolagsrätt, utrikeshandel, sjöfart osv. Men inom de flesta områden så har ålänningarna ingen representation i EU annat än en plats i den rådgivande regionkommittén.
· en garanterad ställning inför ramen för subsidiaritetskontrollen. Finlands riksdag kommer att få, om fördraget träder i kraft rätt att reagera ifall man upplever att ett ärende inte behandlats i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Finland har två röster till sitt förfogande. Eftersom Finland har två parallella parlament dvs riksdagen och lagtinget med omfattande områden där makten är delad och inte delegerad från medlemsstaten till regionen så kan inte riksdagen företräda lagtinget inom dessa områden. Därför hävdar vi från åländsk sida att vi inom vårt kompetensområde borde få använda den ena rösten.

Landskapets krav om en plats i europaparlamentet har framförts i en lagmotion och skall behandlas av riksdagen. Lagmotionen berör även de andra inflytandefrågorna. Jag utgår ifrån att motionen får en seriös behandling. Lösningen på parlamentsplatsen är enligt vårt sätt att se att dela in landet i valkretsar där en valkrets skulle utgöras av Åland.

Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har understrukit vikten av att en helhetslösning vad gäller inflytandefrågorna föreligger när den konstitutionella fördraget skall behandlas.

Landskapsregeringen anser att en sådan helhetslösning skall finnas före det konstitutionella fördrag som blir gällande kan godkännas på Åland.

Bästa Grundlagsutskott!
Vid behandlingen av Nice och Amsterdam fördragen har lagtinget fogat till klämmar - att man godkänner fördragen men att inflytande frågorna måste få en lösning. Nu upplever jag att lagtinget anser att man kommit till vägs ände - det är dags att lösa frågorna.

När det gäller inflytandefrågorna så upplever Åland ett utanförskap. Åland är med i unionen och tvingas leva upp till allt som unionen beslutar. Men när det gäller inflytande står Åland faktiskt utanför. Det är inte demokratiskt och rätt att man skall vara med i en gemenskap men inte ha möjlighet att utöva inflytande på den. Ålänningarna är med i unionen men har ingen ett stort antal områden ingen som representerar dem i parlamentet. De finländska parlamentarikerna kan inte representera självstyrelsen. Det är orimligt att man som lagstiftare inte har rätt att försvara och ta ansvar för sin lagstiftning, annat än att vi får betala ev. böter. Som jag tidigare sagt - det hör inte hemma i en västerländsk demokrati.

Tack för uppmärksamheten. Jag besvarar gärna era frågor.

16 kommentarer:

kim sa...

*kim applåderar och hoppas att talet väcker en eftertanke*

Britt Lundberg sa...

Tack för det. När jag hade ångan uppe så skrev jag ihop ett mail till Matti V. också. Känns bra. Hälsningar Britt

Anonym sa...

Hi all! Help homeless children!
cheap [url=http://phentermine.alldating.org/phentermine.htm]phentermine[/url] online
phentermine
Bye

Anonym sa...

Hello. Very interesting, really!
[url=http://viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url]
viagra
Thanks

Anonym sa...

Hello. Nice!
Visit my site phentermine
buy http://freeunixhs.info/phentermine.htm phentermine online
Thanks.

Anonym sa...

Hello Super site!
buy viagra
cheap viagra online
G'night

Anonym sa...

Ja das ist fantastish!
buy viagra
cheap viagra online
Bye

Anonym sa...

Very interesting!
buy viagra,
cheap http://viagra.alldating.org/viagra.htm online
Bye

Anonym sa...

Good evening, try our products!
buy phentermine online,
cheap http://xrjuhosting.info/phentermine.htm phentermine
Bye.

Anonym sa...

Good morning, interesting site.
visit smoking stop
http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm smoking stop
Thanks.

Anonym sa...

Hi, Dear All!
[url=http://wikkimikki.fortunecity.com/msg001.htm]levitra[/url]
levitra

Thanks.

Anonym sa...

Hi, Dear All!
[url=http://phentermine-abc.info/page001.htm]phentermine[/url]
phentermine

Thanks.

Anonym sa...

Hello Cool site.
cheap [url=http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626]viagra[/url]
http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626#viagra for you
Bye.

Anonym sa...

Hi all!, very interesting. Look at my site.
buy [url=http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193]phentermine[/url]
http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193 phentermine
G'night

Anonym sa...

Halo, cool site.
My site here [url=http://viagra-store.info/]viara[/url].
Buy http://viagra-store.info#viagra cheap.
Bye.

Anonym sa...

Hi all, best.
My home page [url=http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113]viagra[/url].
Buy http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113#viagra best.
G'night.