torsdag, augusti 31, 2006

För eller emot EU:s grundfördrag?

Vill du bekanta dig med fördraget finner du det tex på www.eudebatt.nu.

I Ålandstidningens ledare i onsdags varnar Niklas Lampi för undfallenhet dvs att Ålands lagting skulle godkänna fördraget utan att få till stånd någon förändring vad gäller inflytandet i EU. Lampi hävdar att Åland kan bli ett subjekt (aktiv part) om man nu talar klarspråk.

I Nya Ålands ledare frågar sig Harriet Tuominen om det är värt besväret.


I sig har innehåller fördraget flera goda saker. Fördraget ger en mer överskådlig och samlad bild över EU:s regelverk. Vidare så kommer fördraget att leda till en öppnare och mer demokratisk och handlingskraftig union där parlamentet har mer makt.

Egentligen tycker jag det känns märkligt att behandla ett fördrag som verkar dött. Finland anser dock inte att det är det utan vill under sin ordförandeperiod sälla sig till dem som säger ja till fördraget.

Från liberalerna hävdar man att frågan om Ålands inflytande i unionen och fördraget inte hör ihop. Själv har jag en annan åsikt. Visst kan man säga att de hör ihop - fördraget ger inte självstyrande regioner ett uns mer inflytande. Fortsättningsvis skall de självstyrande områdenas problematik lösas nationellt.

I själ och hjärta lutar jag således mot den tuffare linjen.

Men vad skulle ett nej betyda? Vilka konsekvenserna skulle bli vet nog ingen med säkerhet idag. En slutsats är att Finland skulle bryta mot folkrätten om Finland ratificerar ett fördrag som lagtinget inte ger sitt bifall till. Om det i sin tur skulle ge Åland möjlighet att reservera sig eller om det till och med skulle leda till nya förhandlingar vet inte jag. Internationellrättsligt skulle knappast ett åländskt nej kunna fälla konstitutionen i fall de andra länderna godkänner den. Frågan är dock vad som skulle ske på de områden där Åland har lagstiftningsbehörighet. Det säkra svaret får man först då domstolen givit utslag.

Det här kräver vidare funderingar. För mig är det viktigt att vi sköter frågan på ett kompetent och professionellt sätt. Men med siktet mot att bli ett verkligt subjekt på EU-arenan.

Inga kommentarer: