söndag, september 10, 2006

Man kan inte alltid få precis som man vill

Politik är det omöjligas konst lär någon ha sagt. Jag har lärt mig att politik handlar om gott samspel, beredskap att kompromissa och att besitta en järnvilja.

Under senaste tiden har diskussionerna om golfbanor och kk-hus gått höga.
"Jag vill ha ett kk-hus men jag vill inte sälja aktierna i Turisthotellet" säger en.
"Jag vill ha golfbanor men accepterar inte markbytet" säger en annan. "Jag vill ha kk-huset men det är på fel plats" säger en tredje.

Jag undrar om man betänker alternativet om man säger nej för att man inte får sin vilja igenom i minsta detalj - Det blir ingenting!

Jag hoppas på framåtanda och utveckling i vårt samhälle!

Inga kommentarer: