onsdag, december 13, 2006

Elöverföringsavgiften - en fråga som sakta rullar framåt

- Nå blir det någon sänkning av elnätsavgiften? Den frågan har jag besvarat säkert 50 gånger under min tid i regeringen. Förväntningarna är stora bland ålänningarna och frågan har varit aktuell sedan 1999!
I mars 2005 kom frågan för första gången upp på rätt nivå - den högsta politiska - då jag träffade infrastrukturminister Mona Sahlin som genast insåg att det var en tagg i själen för oss ålänningar att betraktas som en region och inte ett elland när det gäller överföring av el mellan Sverige och Åland.
Mona Sahlin gav ett löfte om en utredning, tillsammans har vi utformat ett direktiv för utredaren och drygt 1 ½ år efter vårt handslag var utredaren tillsatt.

I går träffade jag honom. Han ansåg att våra argument om självstyrelsen var mycket intressanta och lovade att sätta sin jurist på granska våra argument. Förhoppningsvis kommer han fram till att avgiften borde avlyftas eftersom Åland i dessa avseenden bör betraktas som ett land och det finns en nordisk överenskommelse om att inga avgifter upptas mellan de nordiska länderna. Vårt problem är att vi är anslutna till regionnätet på den svenska sidan och att privata Vattenfall uppbär avgiften av oss som av de andra.

- Besluter regeringen att ingen avgift får lyftas av oss måste de lyda, hävdade jag.

Fast fullt så enkelt är det inte för det finns tydligen flera anslutningar som i ena änden är regionnätsanslutna (bl.a till Norge) och då gäller det att antingen lyfta av dessa avgifter också eller finna argument för varför Åland men inte Norge?

Vi jobbar på det!

Inga kommentarer: