lördag, oktober 14, 2006

Tänk om alla vore så konstruktiva...

Vid mitt besök vid svenska teaterhögskolan hade jag glädjen att ta del av lektioner då studenterna framförde snuttar av kända skådespel. Efter sina framföranden samlades alla för att ge kommentarer på vad som framförts. Efter diskussionen var det min tur att ta till orda. Jag funderade över hur jag skulle få till en naturlig övergång och valde att peka på vad politiker och skådespelare har gemensamt - att få ut sitt budskap på ett övertygande sätt. Vad jag tyvärr kunde konstatera var att politiker sällan ger varandra uppbygglig kritik. Skådespelarstudenterna däremot sparade inte på att ge feedback till varandra men aldrig utan att ge ett alternativ hur det kunde förbättras. "Du Anna - de var för lågmäld i din framtoning - tänk om du skulle komma in från andra hållet och dra in ett ljudligt andetag innan du för fram din replik till Anders". Något för oss politiker att ta efter - kritisera gärna men ge ett konstruktivt alternativ - det skulle föra debatten framåt!

Inga kommentarer: